Vahva päev loodusmuuseumis

2. juunil käisid algklasside õpilased TÜ loodusmuuseumis, kus osaleti muuseumitunnis “Loomade
liikumine”. Õpiti tundma erinevate loomarühmade tunnuseid ja esindajaid. Tund algas muuseumi
elavnurgas loomade vaatlemisega. Raagritsika sai isegi kätte võtta ja maole pai teha! Sai selgeks, mis
vahe on putukatel ja ämblikutel. Ikka ja jälle mindi tagasi elavnurka roheleeguani vaatama. Kuna
elavnurgas elab loomi vähe, siis jätkus loomade uurimine muuseumisaalides topiseid vaadates.
Õppimise tegi lõbusaks mängimine! Mängu läbi sai harjutada, kuidas nahkhiir püüab toitu (mängus oli
toiduks sääsk). Teises mängus pidi igaüks loosiga tõmmatud looma järgi tegema (eelnevalt oli
muuseumis nende kohta räägitud). Aitäh meie juhendajale toreda tunni eest!
Peale seda saime ka ise muuseumis ringi vaadata. Suurt huvi pakkus kivimite väljapanek, tüdrukud
imetlesid ka liblikaid. Tore ja õpetlik päev oli!
Pilte saab vaadata http://ahjaloodus.blogspot.com/

Mis on jäätmed? Mida nendega teha?

19. aprillil külastasime 1.-3. klassi õpilastega Räpinas Põlvamaa keskkonnamaja jäätmeteemalist õppeklassi, et saada vastuseid just nendele küsimustele.  Arutlesime, mis on jäätmed ja kuidas need tekivad, millised neist oleks võinud tekkimata jääda või mida oleks saanud asendada korduvkasutatava tootega. Tegime läbi praktilise ülesandena jäätmete liigiti kogumise, uurisime taaskasutusmaterjalist tootenäidiseid. Kas teate, et plastpudelitest saab teha spordiriideid või fliiskangast! Täitsime töölehti, vastused leidsime ikka siitsamast õppeklassist. Põnev oli läbi mikroskoobi uurida komposti sees tegutsevaid organisme.

Õppekäik sai teoks tänu KIK projekti rahastusele. 

Õpetaja Aira

Õppekäik Eesti Maanteemuuseumis

18. aprillil külastasime 7.-9. klassi õpilastega Eesti Maanteemuuseumi, kus võtsime osa õppeprogrammist „Auto ja keskkond“. Arutelude ja praktiliste tegevuste käigus saime ülevaate autode tootmise ajaloost, autotööstuses vaja minevatest materjalidest ja autotootmise ja –kütuste mõjust keskkonnale. Kas teate, et õige ja oskusliku töötlemise korral saab autoromust taaskasutada  tervelt 95%! Peale muuseumitundi saime muuseumi näitusealal ka ise vabalt ringi vaadata.

Õppekäik sai teoks tänu KIK projekti rahastusele. 

Õpetaja Aira

Põnev ja õpetlik päev TÜ loodusmuuseumis

8. veebruaril külastasid 4.-6. klassi õpilased TÜ loodusmuuseumi, kus osaleti õppeprogrammis „Meie Läänemeri“. Õppeprogrammi käigus tutvuti Läänemere elustiku ja keskkonnaga ning inimese mõjudega Läänemerele. Töö toimus rühmadena. Rühmad liikusid mööda erinevaid teemasaari – adrusaar, inimese saar, piknikusaar, lestasaar, merikilgisaar, kajakasaar, hülgesaar. Lahendati huvitavaid uurimusülesandeid ja täideti logiraamatut. Sai harjutada koostööoskusi. Rühmade kaptenid õppisid kaasama meeskonnakaaslasi (alguses kippus nii mõnigi kõik ülesanded ise ära tegema ), meeskonnakaaslased üksteist kuulama. Tore oli vaadata, kuidas nt Kajakasaarel ülesannet tehes üks kirjutas, kaks otsisid määrajatest vastuseid ja neljas püüdis leida kirjelduse järgi lindu. Uudishimu tekitasid sellised loomad nagu emakala, punntigu, pringel, tuulehaug. Seejärel siirdusime muuseumisse, kus meie juhendaja tutvustas veel mereliike. Muljet avaldas 2m pikkune tuurakala. Programmi lõppedes saime ka iseseisvalt muuseumis ringi vaadata, põnev oli vaadelda elavnurgas olevaid loomi. Päev oli tegevusterohke, õpetlik ja põnev!  Õppekäik sai teoks tänu KIK-i toetusele.

Õpilastega käisid muuseumis õp Aira ja õp Leili

Õpikute laenutamine kooli raamatukogust

Kolmapäeval, 31. augustil kell 9:00 - 16:00

5.-6. klass Tilleorus

27. mail  käisid 5.-6. klassi õpilased KIK projekti raames Tilleorus õppematkal. Meid võttis vastu Mari Kala Keskkonnametist, kelle juhendamisel õppisime tundma metsas kasvavaid taimi, määrasime metsatüüpe ja koostasime toiduahelaid. Metsas matkates nägime lagunenud metsavenna punkrit,  uurisime liivakivi paljandit, mille alt voolab välja Merioone allikas ja imetlesime uhket mändi – ristipuud. Männi ümbermõõt rinnakõrguselt mõõdetuna on 3,6 meetrit ja poolteise meetri kõrgusel haruneb tüvi seitsmeks võimsaks haruks. Matka lõpuks hakkasid ka taimede nimed meelde jääma!

Kunstiblogi vaadatakse ka Ameerika Ühendriikides!

Kunstiblogi läheb suvepuhkusele, aga enne võiks teha väikese kokkuvõtte, kuidas blogil läinud on. 

Tänaseks on Kunstiblogi vaadatud 13 613 korda. Külastajaid on olnud 33-st riigist üle maailma. Eesti järel on teisel ja kolmandal kohal Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. 

Vaata ka kaardilt, kui kaugele on Ahja Kooli õpilaste joonistused jõudnud! 

Kaunist suve kõigile!

õpetaja Karin

4. ja 5. klass Tartu Loodusmajas

7. juunil külastasid 4. ja 5. klassi õpilased Tartu Loodusmaja, osalesime õppeprogrammis „Elu läbi mikroskoobi“ .

Programmi käigus õppisime kasutama valgusmikroskoopi ja valmistama märgpreparaati. Vaatlesime nt sibularakke, leherakke, aga ka imetillukesi kompostis elavaid organisme.

Saime teada, et veel võimsamad mikroskoobid on elektronmikroskoobid.

Õppekäik toimus KIK-i projekti raames.

Õpilastega käisid loodusmajas õp Aira ja õp Kaidi.

1. klass õppekäigul Valgesoos

12. mail osales 1. klass õppeprogrammis „Sisalikuretk rappa“.

Kohe alguses saime luubid ja kotikese vahenditega ning uurimisretk võis alata.  Õppisime tundma rabataimi, uurisime nende tunnuseid. Meil õnnestus isegi eelmise aasta jõhvikamarju maitsta! Rääkisime arusisalikust ja  tegime ülesandeid. Kõige vaimustavam hetk oli siis, kui nägime arusisalikku! Rääkisime ka sellest, et looduses liikudes ei tallata ega rebita taimi, liigutakse vaikselt, et mitte häirida rabas elavaid loomi. Vaikselt liikumisega oli natuke raskusi, aeg-ajalt läks see meelest ära 🙂  Saime teada, kuidas käituda, kui sohu vajud.

Lõpuks ronisime  Valgesoo vaatetorni ja tegime seal väikese pikniku.

Aitäh Mari Kalale Keskkonnaametist, kes meile õpetusi jagas.

Õppekäik toimus KIK-i projekti raames.

Õpilastega käisid Valgesoos õp Aira ja õp Ave.