Proto ja Ülemiste - õpihimu ergutav õppekäik

5.-9.klasside õppekäik Tallinnasse, Proto avastustehasesse ja Ülemiste keskusesse toimus, et ergutada õpihimu, et kinnistada teadmisi aine tiheduse mõistest, kogeda veel suuremas skaalas informaatikas, robootikas ja nutiõpilastega katsetatud virtuaalmaailma ja arendada karjääripädevust ning üldpädevusi.

Õppekäiku planeerisid ja jätkutegevusi viivad ellu õpetajad Aira, Rainer ja Pirjo. Eeltegevuste elluviimises osales ka õpetaja Tiia, kelle tunnis lahendati matemaatiline probleem, kui suur kulu on õppekäik koolile ja kui suur on ühe õpilase kulu ning mitu % omaosalus katab kogu ühe õpilase kulust.

Nüüd aga kõige põnevamast osast - Proto avastustehase külastusest. Kusjuures ka õpilaste tagasisides märgiti esmase emotsiooni pealt, et mis jääb õppekäigust meelde, kõige enam just Protot ja virtuaalreaalsuse (VR) maailma. Proto avastustehases osalesime allveelaeva meistri töötoas, kus õpilased said esmalt grupitööna läbida katseid tiheduse mõiste avastamiseks ja selgitamiseks. Seejärel analüüsiti õigeid vastuseid ning kuulati põnevat ettekannet allveelaevanduse ajaloost. Mõtlete, et mis Proto ja siis allveelaev? Aga Proto avastustehases asus kunagine allveelaevade detailide valukoda ehk selles valukojas on valatud detaile 12 allveelaeva ehitamiseks. 

Õpilased olid töötoas tõeliselt õpihimulised avastajad. Ülesandeid lahendati innukalt ja kõik rühmad püüdsid anda endast parima ning kõik katsed ka õnnestusid. Küll oli tulemuste analüüs rühmiti erinev, aga seda põnevam oli pärast arutleda miks mingi rühm just sellise lahenduse sai.

Pärast töötuba said kaasas olnud õpetajad: Aira, Annely, Rainer, Tiia ja Pirjo tõelist säilenõtkust demonstreerida, sest planeeritud söök tuli kiirelt ise õpilastele ära jaotada ja laiali jagada. Õnneks jagus kõigile kõike ja noored said kõhud täis ning jäätisegi magustoiduks. Peame taas tõdema, et meeldiv on meie noortega avalikus kohas söömas käia: õpilased söövad vaikselt, oskavad kasutada nuga ja kahvlit (kui vaja) ja teavad, et enda järelt tuleb nõud ja prügi ära koristada, ka see on oluline osa kultuurist.

Söömisele järgnes Proto iseseisev avastamine ning kõik pidid jälgima kella, sest järgmisse peatusesse tuli jõuda õigeaegselt. Väga vahva oli jälgida, kuidas erinevad seltskonnad leidsid end koos tegutsemast, kuidas õpilased julgesid erinevaid vahendeid katsetada, omal käel avastada ja oma aega nii jagada, et jõuaks kogeda, aga jõuaks ka õigel ajal väljuda. Proto on tõeline võlumaa, sest saad rännata läbi erinevate keskkondade, ajastute ja seda ühest ruumist lahkumata. See ongi virtuaalmaailma võlu. Teisalt on virtuaalmaailmal ka valu pool - nimelt ei kannata kõik inimesed virtuaalprille kanda, sest tekib iiveldus või pearinglus. Ka see oli üks õppetund, mis kaasa võtta.

Järgmine peatus oli Ülemiste keskus, kus õpilased said harjutada aja planeerimise oskust, orienteerumise ja abivahendite kasutamise oskust, rahatarkust ja teadmisi ohutust liiklemisest. Lisaks sellele harjutasid osad õpilased ka sotsiaalseid oskusi, luues Ülemistes uusi tutvusi. Õpilased oli tragid, pidasid kokkulepetest kinni ja pärast oste saime siirduda õigeaegselt koduteele.

Kodutee ei möödunud aga kogemusvaeselt. Nimelt sattusime pealt nägema maanteel toimunud liiklusõnnetust. Selline kogemus oli mitmele meist esmakordne ning kindlasti avaldas muljet ja tekitas kustumatuid emotsioone. Õnneks tundus asjaosalistega kõik korras olevat ja meie saime pärast pisikest viivitust oma teekonda jätkata.

Oleme õppekäiguga väga rahul, sest seatud eesmärgid said täidetud ning jätkutegevused on veel plaanis. Seega usume, et suutsime õppekavas ettenähtud üldpädevusi ja ainealaseid teadmisi arendada ühendades meeldiva kasulikuga. Täname kõiki osalejaid nauditava õppekäigu eest!
Pilte tegi Pirjo

Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023

Meie!! Jah, meie oleme Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023! Me pälvisime tunnustuse, sest lähtuvalt oma põhiväärtustest: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus, oleme suutnud luua koolikultuuri, mille loomulikuks osaks on ettevõtlikkus. Me planeerime oma tunde nii, et õpilane saaks siduda eelnevat teadmist uuega, et ta omaks kogemust päriselust, et ta saaks probleemilahendusoskusi arendada, et ta oleks kohanemisvõimeline, koostöö oskustega, hea suhtlemisoskusega, oskaks eesmärke seada ja teaks kuidas nendeni jõuda. Kõike seda toetavad õppekäigud ja kooliüritused, kuhu kaasame õpilasi lisaks osalemisele ka korraldusse, eriti Rohenädalal, koolikohvikutes ja ka jõulupeol!

Meie ettevõtlikkuse lipulaev on aga kindlasti Mõ-Su-Li, kus on kogu protsess alates korraldusest kuni teostuseni ettevõtliku meelelaadiga.

Ma olen veendunud, et meie koolist lähevad ellu inimesed, kes on saanud juba tugevamad eeldused pärismaailmas hakkama saamiseks, sest nad on saanud ise kogeda ja katsetada, avastada ja uurida, algatada ja ellu viia ning kuulata ka teiste kogemusi, siduda neid enda omadega. Kõik see ja veel palju muud on ettevõtluspädevuse osa, mille arendamise eest meid nüüd ka tunnustati ja millega me kindlasti jätkame! Aitäh Põlvamaa Arenduskeskusele märkamast!

Õpetaja Annely Tubin pälvis J.Käisi preemia

Meie armas õpetaja Annely on saanud suure tunnustuse osaliseks. Oleme tema üle ääretult uhked. Loe lähemalt, miks Annely on Johannes Käisi pärandi edasikandja ja mille eest talle tunnustus omistati siit: https://ahjakool.ee/kool-kiidab/

"Väärtused koolis nähtavaks" konkursi võitja!!!

Kuulutasime välja konkursi, mis võimaldaks meil väärtusi koolis nähtavaks muuta. Konkursile saadeti mitmeid väga sisukaid ja läbimõeldud töid. Oleme nii tänulikud: Kaidi, Ave ja Annabel, Annely, Sirli ( meie kooli vilistlane), Pirjo esitamast oma ideekavandid konkursile. Kõikidest ideedest on tegelikult midagi, mida kasutada ja väärtuslikud on nad kõik!
Konkursi komisjon koosseisus: õpetajad Aili, Karin, Rita, Tiia ja lapsevanem Kristi, õpilased Karolin ja Georg Erik, valisid välja võidutöö ja võitjaks osutus (trummipõrin) KAIDI RÄMMAN!
Kaidi idee on allolev ja visuaalne kujutis pildina kaasas. Ideed saame koos Kaidiga edasi lihvida ja kasutame kindlasti teiste osalejate mõtteid ka, et meie kooli väärtused silma säraks.
Suur tänu kaasa mõtlemast ja komisjonile otsustamast!

Idee: Infoviit tee ääres kooli asukoha kohta võiks kohe ka kajastada kooli väärtuseid, siis oleks asjaga kursis ka need, kes Ahja uudiseid ja kooli infot muidu ei loe, aga asulast läbi ikka sõidavad. Idee kavand all.

Õpetajate päev

Suur maru on selja taga ja selja taga on ka maruvahva õpetajate päev. Meie tähistasime õpetajate päeva 06.10.2023 traditsiooniliselt nii, et õpetajad ja direktor said vaba päeva ning tunde andsid ja koolimaja juhtisid 8. ja 9.klassi õpilased.

Sellel aastal võttis koolijuhi ameti üle Berith-Ly, kellele koolipere loosis haridusministeeriumi poolt loodud maailma parima koolijuhi mudelilt kolm ülesannet. Berith-Ly kohustus kasutama erinevaid õpikeskkondi (võimaldama õpetajatel õpetada erinevates keskkondades), hindama õpetajaid ja jagama kooli edulugu sisekommunikatsiooni kanalis. Uhkusega saame tunnistada, et ametisse asunud koolijuht oli oma ülesannete kõrgusel- kõik õpetajad said nii kirjaliku kui suulise tagasiside oma tunnitööle, korrarikkumised lahendati, sisekommunikatsiooni teostati postitusega kooli Instagrami lehel ning õpetajad kasutasid julgelt kogu koolimaja õpikeskkonnana.

Asendusõpetajad said samuti tublisti hakkama. Tubli on võib-olla kohati ise nö ära kulutatud sõna, aga mõtleme seda sõna parimas tähenduses. Planeeritud tunnitööd said tehtud, lapsed olid kenasti tundides kohal, distsipliiniprobleemid said ära märgitud ja märgatud ning õpilased olid rõõmsad.

Õpetajad kandsid päeval uhkusega puhkust tähistavaid suviseid peakatteid, et tunda ka füüsiliselt puhkuse tunnet ja endas suvist rahu.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et võrreldes viimase kolme aasta õpetajate päevi, tundusid selle aasta asendusõpetajad väga pühendunud oma tööle ja sellele, et õpiväljundid saaks saavutatud. Loodame, et saadud kogemus ja hea tunne tehtud tööst, pani nii mõnegi unistama õpetaja või noorsootöötaja või koolijuhi karjäärist. Meie oleme oma noorte üle siiralt uhked ja kes teab, võib-olla palume neid teinegi kord end asendama.

Pildigalerii all, pilte tegid õpetaja Aira ja Kai.

PS: võimu üle andmise tseremooniat külastas ka armas "vanaema", kellest on vaikselt kujunemas juba meie kooli maskott:)

Homme, 10.10, kooli

Hea koolipere, meil oli õnne! Küttesüsteemid käivitusid, seadmed jäid terveks ja vesi on tagasi. Seega ootame homme kõiki kooli!

Olge siiski liikluses ettevaatlikud, kuna palju on murdnud oksi ja puid!

09.10 kool tormi kahjude tõttu suletud!

Head lapsevanemad, püüan teid kõiki ka telefoni teel teavitada, aga siia ka info, et vee ja elektri puudumise tõttu me homme, 09.10.2023, koolimaja avada ei saa.

Lapsed saavad lugeda kohustuslikku kirjandust ja õppida juurde ja järele neid ained, mille õpikud ja töövihikud kodus on. E-õppepäeva ei ole võimalik korraldada, sest internet ja elekter on endiselt katkendlik ja puudulik.

Hoidke end!

Direktor Pirjo

Maailmakoristuspäev 2023

Miks me üldse koristame teiste inimeste prügi? Miks on vaja maailma koristada? Mis mõttes koristame maailma, kui tegelikult koristame Ahja teeääri ja parki? Koristagu teised, kes saastavad, mina olen korralik! Miks vald ei korista? Mis sest ühest koristuspäevast kasu on, varsti on kõik samasugune!

Jah, need küsimused, märkused ja mõtted on kõik moel või teisel, ühel või teisel päeval kõlanud. Ja mulle tundub, et meie oma koristustiimiga oskame neile küsimustele vastata, sest usume, et iga väike samm, tegevus ja mõttemuutus võib kaasa tuua suurema mõju. Miks me käime teiste prahti koristamas? Sest me usume, et kui sel päeval koristatud praht ei jää loodusesse, on loodus meie ümber puhtam.

Kuidas Ahja koristamine aitab päästa maailma? Iga prügi võib jõuda üks hetk merre või lindude/loomade kõhtu ja meie ennetame seda. Lisaks on iga laps, kes kunagi on maailmakoristuspäeval osalenud, saadikuks puhtama looduse eest. Iga laps, kes on koristanud teiste inimeste loobitud prügi, ei loobi kunagi ise prügi maha ja sageli kasvatab ka oma kaaslastes seda mõtteviisi! Seetõttu ei ole üks koristuspäev vaid üks koristuspäev vaid see on läbi kogemuse omandatud teadmine ja mõtteviis, et prügi kuulub prügikasti ja loodust tuleb hoida!
Ja väide "varsti on kõik samasugune" on samuti liialdus, sest tõdesime nüüd juba kolmandat aastat järjest koristades, et korjatud prügi kogus väheneb iga aastaga! Oleme oma piirkonna inimeste üle uhked!

Autor ja pildi autor Pirjo Pall

Loovkonkurss - väärtused koolis nähtavaks

Meie kooli väärtused on õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus.

Väärtuste selgitused on järgnevad:

Õpihimulise inimese kirjeldus

Õpihimuline inimene soovib ise uurida, otsida, õppida ja avastada, uusi teadmisi omandada ja oskab oma aega planeerida. Õpihimuline inimene tahab teada, mis tunne on siis, kui ta teab. Õpihimuline inimene teab, mida ta soovib edasi õppida ja on valmis selle nimel pingutama ja ennast ületama. Õpihimuline inimene teab õpioskusi ning oskab neid kasutada. Õpihimuline inimene on auahne ja soovib teha karjääri, ta on kohuse- ja vastutustundlik ning teadlik oma võimetest ja tulevikuvajadustest. Õpihimuline inimene julgeb eksida ja vigadest õppida.

Õpihimu tekitamine

Väärtustame õppimist ja oleme ise eeskujuks. Ärgitame õpihimu ja tekitame huvi õpitava vastu maailma kogemise, õppemeetodite valiku (nt Kahoot, liikumispausid, lõimimine) ja olümpiaadidel ning konkurssidel osalemise kaudu. Õpilastena oleme tundides õigeaegselt kohal, osaleme aktiivselt ja teeme koduseid töid. Eesmärgistame oma tegevust ja küsime - "Mida uut õppisin?" Õpime koos ja üksteiselt, jagame kogemusi ja käime õppekäikudel. Tunnustame õppimise eest.

Koostöise inimese kirjeldus

Koostöine inimene võtab vastutuse koostöös osalemise ja panustamise eest, oskab teha kompromisse, on paindlik, abivalmis, sõbralik, optimistlik ja pühendunud. Koostöine inimene oskab oma ideed esitleda ja kaitsta. Koostöisel inimesel on suhtlemisoskused, mis võimaldavad avatult ja lugupidavalt ennast väljendada, abi paluda, kuulata, eriarvamusi arvestada (sallivus), üksteise panust väärtustada ja arutleda. Koostöine inimene naudib protsessi, tõhusat tegutsemist ja tulemust, sest ta ei taha kõike üksinda ära teha ja usub, et koostöö tulemus on rohkem väärt.

Koostöö soodustamine

Koostöö eelduseks on:  usaldus, tähelepanelikkus, toimiv ja hea kommunikatsioon ning ühises väärtusruumis toimetamine nii, et teadlikult tegutsetakse ühise eesmärgi nimel.  Arendame suhtlusoskusi ja kriitilist mõtlemist. Tekitame koostöövõimalusi ja õhutame valmisolekut koostööks. Kaasame inimesi, jagame ülesandeid vastavalt osalejate tugevustele ja annetele, valime õige töötempo ning peame kokkulepetest kinni.  Koostööd teeme kooli ja koduga, lapsevanemaid kooli üritustele kaasates, lastega omavahel, grupi- ja rühmatööd tehes, vallaga ja kohalike ettevõtjatega.

Ettevõtliku inimese kirjeldus

Ettevõtlik inimene on loov, innovaatiline, avatud muutustele, uudishimulik, sihipärane tegutseja, algatusvõimeline, heade suhtlemis-ja läbirääkimisoskustega ja paindlik. Oskab langetada otsuseid, võtab vastutuse oma tegevuse eest ja oskab seejuures toime tulla ebaõnnestumistega. Ettevõtlik inimene on hea analüüsivõimega, oskab leida ja töödelda infot ning on kriitilise mõtlemisega. Ettevõtlik inimene on kompetentne, tal on tahe midagi korda saata. Ettevõtlik inimene julgeb riskida, eksida, abi küsida ja leida koostööpartnereid, aga oskab ka iseseisev olla.

Ettevõtlikkuse soodustamine

Ettevõtlikkuse soodustamiseks eesmärgistame, toetame loovuse arengut ja raamidest välja mõtlemist. Õpetame infot otsima, töötlema ja kriitiliselt mõtlema. Soodustame algatusvõimet ja koostööd, et areneks vajalikud pädevused. Osaleme üritustel ja korraldame üritusi nt koolikohvik, rohenädal, külalisesinejad koolis, maailmakoristusnädal, ekskursioonid. Õpetame probleemide lahendamist, meeskonnana tegutsemist ja oskusi aega planeerida.

Konkursiks mõtle välja:

Pange oma suurepärased ideed kirja, kohe ei pea teie meistriteosed valmis saama! Esialgu piisab kavandist, mis tuleb esitada Pirjole, aadressil pirjo.pall@ahjakool.ee või tuua ideekavad direktori kabinetti hiljemalt 30.09.2023!

Ideesid kaaluvad õpetajad ja parima idee järgi kujundatakse meie kooli väärtused koolis nähtavaks!

Parima idee esitajale on auhind!

Auhinnaks saab valida kas:

  1. tasuta jõusaali kasutus kogu perele üheks kuuks või
  2. 1 kord tasuta spordihoone saali rentimine sünnipäeva korraldamiseks

Osalema on oodatud kõik meie koolipere liikmed- emad, isad, õed ja vennad, õpilased ja koolitöötajad!

Loovust ja nutikaid lahendusi;)!

Uue õppeaasta algus

Hea koolipere ja koolieluhuviline! Õpihimulist kooliaasta algust! Olge uudishimulikud maailma suhtes, avastage endas uudseid külgi, arendage uusi oskusi ja nautige igas päevas midagi toredat!

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppeaasta sai 01.09.23 vägeva avastardi koos meeleoluka rongkäiguga koolimajast kultuurimajja. Küll oli rõõm näha nii palju peresid meie majas lastele sujuvat kooliaasta algust korraldamas! Veel suurem uhkustunne oli meie kooli õpilaste üle, kes olid pidulikult riides, elevus silmis kohal ja koolitöötajate üle, kes uue aasta ootuses särasid.

Aktusel rääkis direktor ka sellest, mida uus õppeaasta endaga kaasa toob. Olulisemad tegevused on siin:

Peamine eesmärk sel õppeaastal on õpihimu ergutamine läbi selle, et laseme õpilastel rohkem ise uurida, avastada, küsida ja katsetada, et õppimine oleks meeldejäävam ja veelgi sisukam ning tekitaks tõesti hea elamuse.

Mis me selle eesmärgi saavutamiseks teeme?

Tundub, et tuleb täitsa vahva uus õppeaasta, kas pole?

Meie kooliperre lisandus uusi õpilasi ja ka uus õpetaja (ootame veel lahendust vanema kooliastme muusikaõpetuseks ja eripedagoogi ootame ka). Võtame nad kindlasti lahkesti vastu ja aitame neil meie väärtusmaailma kohanduda.

Pildigalerii kooliaasta avaaktusest tegi juhiabi Kai, aitäh!