Nutika digipöörde järgmised sammud

"Nutikas digipööre" kõlab väga hästi kokku meie väärtustega - õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus, sest läbi nutikate vahendite ergutame nii õpetajate (kes peavad ju ka seadmed enne selgeks saama) kui õpilaste õpihimu. Ülesannete lahendamiseks ja nt SportIdent vahenditega tegutsemiseks on vaja teha kaaslastega koostööd, et jõuda õigesse kohta ja lahendada ka ülesanne (täna, 28.09 saame seda katsetada:)). Ettevõtlikkus areneb läbi loovuse, sest kuidas sa paned roboti tegema midagi, kui sul pole ideed või mida sa joonistad selle 3D pliiatsiga, kui mõtteid pole. Seega on kooskõla hea ja selleks et paremini mõista, mis meid ees ootab, loe täpsemalt artiklist all.

Nutikalt-sugisesse_

Meil on Stuudium

Head õpilased ja lapsevanemad. Kooli avaaktusel ja ka esimese nädala tagasivaates oli juttu Stuudiumile üleminekust, aga teeme veel uue postituse, et tänada kõiki õpilasi ja lapsevanemaid, kes on asunud Stuudiumit kasutama. Link sisselogimiseks on meie kodulehe avalehel ning siin: https://ahjakool.ope.ee/.

Kõik lapsevanemad, kes kevadel saatsid kooli oma kontaktid Stuudiumiga liitumise teavituslehel, said sisse logida sisestades oma nime või e-maili aadressi vastavale reale ning vajutades siis nupule "ID kaart" või "Smart ID" ning pärast koodi sisestamist nägid Stuudiumis oma lastega või lapsega seotud infot.

Lapsevanemad, kes ei olnud oma andmeid esitanud või on meie koolis uued vanemad, said luua uue konto ning paluda siis ligipääsu oma lapse andmetele. Oleme teinud ka individuaalseid juhendamisi, kes on jäänud hätta ja oleme seda valmis ka edaspidi tegema. Siit ka üleskutse - lapsevanemad, kes ei ole saanud Stuudiumisse sisse või ei näe seal oma lapse andmeid, palun andke teada Rainer Lanemannile: rainer.lanemann@ahjakool.ee.

Miks Stuudium? Stuudiumile üleminek parendab suhtlemisvõimalusi kodu ja kooli vahel, sest suhtluskeskkond on kasutajasõbralikum. Samuti on Stuudiumis õpetaja jaoks mugavam õppematerjali laadida Tera keskkonda ning seda siis õpilastega jagada. Õpilaste jaoks on Stuudiumi kasulikkus selles, et Stuudium ühildub enamuste dokumendi formaatidega ning on ka telefonis töökindlam. Eelistasime Stuudiumit veel seetõttu, et Stuudiumit arendatakse pidevalt edasi ja ekraanil kuvatav on kasutajale haaratavam.

Mis info on Stuudiumis? Loomulikult kasutame Stuudiumit edasi kõigeks selleks, mis on juba tuttav eKooli aegadest - õppematerjalid, õpiülesanded, hinded ja hinnangud, teavitused, puudumise märkimine jne. Veel kasutame Stuudiumis kalendri rakendust, kus kuvatakse kõigile koolipere liikmetele nädala eesmärk ning nähtavaks saab märkida, milline õpetaja on asendusõpetaja. Lisaks märgime Stuudiumi kalendrisse kooliüritused.

Seega, kasutage julgelt ja õpihimuliselt Stuudiumit ning küsimuste korral pöörduge kas klassijuhataja, oma lapse või Raineri poole.

Vanavanemate päev Ahjal

Reedel, 09.09.2022, kell 14.00 tulid direktori kabinetti kaks elevil neiut, Marleen ja Karolin ja neil oli vinge idee! Nad soovisid korraldada vanavanemate päeva puhul väikese pargi jalutuskäigu ning ehk ka viktoriini. Arutelu käigus lisandus ka idee meenutada koos toredaid seiku vanavanemate noorusest. Idee sai kohe tiivad ning seda asuti kiirelt korraldama ja ellu viima. Direktor kujundas plakati, kiirelt pandi sündmus Stuudiumi ning Karolin jagas plakatit laupäeval aleviku stendidel. Ettevalmistuse aeg ja teavituse aeg jäid küll põgusaks, aga korraldus oli sellegipoolest tasemel!

Kohtusime 11.09, kell 12.00 koolimaja ees. Seltskond oli küll pisike, aga rõõmu oli see eest rohkesti! Avastasime Ahja aleviku kauneid tiigikesi, kalmistut, maasikapõldusid ja talusid ning suundusime viktoriinil osalema Laululaval. Viktoriini küsimused on ka piltides, olge nupukad ja lahendage ka ise;). Pärast viktoriini meenutasime toredaid seiku kooliajast ning Karolin andis vanaemadele kingiks Ahja Noortekas valmistatud õunamoosid.

Oli imearmas pärastlõuna ning loodame, et sellest saab Ahja traditsioon. Tunneme siirast uhkust oma ettevõtlike õpilaste ja nende vanemate üle ning täname tragisid osalejaid:).

Esimesed koolipäevad on selja taga

Avaaktus on ära olnud, piduriided on taas kappi pandud, kooli elevus on veel hinges ja sügise hõng näpistab hommikuti põskesid. Esimesed koolipäevad on selja taga, uued õpikud ja töövihikud on koolikotis või laual oma koha leidnud. Küll see on mõnus ja emotsioonide ning vanematele ka mälestuste rohke aeg:).

Mis me oleme jõudnud juba korda saata ja mis meid ees ootab? Esmalt tutvustan ka siin meie uusi koolitöötajaid ning uute kohustustega alustavaid õpetajaid. Nimelt on meiega liitunud tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja pilliõpetuse ringijuht Roomet Feigenbaum, kehalise kasvatuse õpetajana ning 5.klassi klassijuhatajana alustab uut õppeaastat Kervin Kull, õpilaste maitsemeeli aitab rikastada kokk Elle Haan. Uued kohustused said endale: Rita Lutsar, Annely Tubin ning Tiia Tenno, kelle vahel läksid jagamisse õppekorraldaja, arendusjuhi ning õppejuhi tööülesanded.

Uus ja õppimist nõudev keskkond on ka Stuudium, millele saime üle minna alates 31.08.2022. Nüüdseks on juba kõik õpilased saanud Stuudiumisse sisse logida, paljud lapsevanemad on samuti sisse loginud ja tutvuvad keskkonnaga. Suur tänu juba liitunutele! Me usume, et Stuudium on suhtlemist soodustav ja mugavalt kasutatav keskkond, seega kutsun üles julgelt tutvuma ja katsetama selle keskkonna võimalusi.

Kooli avaaktusel rääkisin meie vast sõnastatud väärtustest, mille kallal alustasime tööd koos kooliperega juba eelmisel õppeaastal. Mängisime koos väärtuste mängu (õpetajad, õpilased, hoolekogu liikmed), tegime väärtuste aardejahti (23.02 Mõ-Su-Li), joonistasime kooli nägu (õpilased kevadisel Mõ-Su-Lil, hoolekoguliikmed ja õpetajad aprillis) ning lõpuks viimistlesime kõik need mõtted koos koolitöötajatega 25-26.08 EL Struktuuri ja investeerimisfondi rahastuse toel kooli väärtusteks ja visiooniks. Pidulik hetk: Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus ning meie visioon: Me oleme õpihimulise inimese kujundajad. Ega need väärtused ja visioon pole midagi täiesti uut, oleme selle mõtteviisi ja väärtusmaailma rütmis tegutsenud juba varem ja intensiivsemalt alates eelmisest õppeaastast.

Mida me siis nende uute väärtuste ja visiooni valguses hakkame tegema? Kindlasti hakkame täpsemalt koos kogu kooliperega seda rada paika planeerima - mis on täpsemalt meie koolipere jaoks õpihimu, mida see väljendab, mil moel me õpihimu saame luua, toetada, innustada. Mis on koostöö, kellega, kuidas ja mis võtmes? Mis on meie jaoks ettevõtlikkus, kuidas seda saame arendada, mis on ettevõtlikkuse komponendid ja rõhuasetus meie jaoks? Kõik see töö ootab meid ees ja kogu see protsess saab olema kindlasti põnev, inspireeriv ja iseenesest õpihimu loov.

Esimesed ettevõtlikkust soosivad tegevused on juba tehtud. Võtsime arvesse õpilaste arvamust vahetunni veetmise võimaluste avardamisest ning tõime kooli lauamänge, mis arendavad koostööoskusi, suhtlemisoskust, eneseväljendusoskust ning loovust. Siit ka üleskutse- kui teil on kodus seltskonna või lauamänge, mis igatsevad mängulisi, siis tooge need meile kasutada:)! Käima on lükatud ka esimene koostööprojekt noortekaga - 13.09 toimub taas ühine Maailmakoristuspäeval osalemine. Tegelikult on tegemisi olnud veel palju, aga küll jõuame järgemööda kõigeni. Lisaks jätame ka eesmärgistamisega, mis on oluline ettevõtliku inimese oskus. Käesoleva nädala eesmärk on kõik vihikud ja õpikud kenasti kaantevahele panna ja kui endal on tehtud, siis märgata ka abivajavat sõpra.

Kõige rõõmsamaks teeb meid praegu see, et õpilased on tublisti koolis, püüavad püsida terved (tuletasime eile koos kõik reeglid meelde:)) ja on valmis oma teadmiste ja oskuste pagasit hoolega täitma. Õpihimulist, koostöist ja ettevõtlikku uut õppeaastat meile kõigile!
Koolijuht Pirjo Pall

Põlvamaa aasta õpetaja nominendid ja aasta edulugu

Meie kooli ettevõtlikke, koostöiseid ja väärtust arendavaid õpetajaid on märgatud! Põlvamaa aasta õpetaja tunnustamisel said nominatsiooni aasta klassiõpetajana Aili Siitoja ja aasta aineõpetajana põhikoolis Aira Ojala.
Põlvamaa edulugu 2022 on meie kooli "Rohenädal"!!!!!
Kiidame ja tunnustame oma südamega tegijaid! Loe lähemalt: https://ahjakool.ee/kool-kiidab/

Taastame oma unerežiimi

Kooliaasta algab juba nädala pärast ja viimane aeg on hakata uuesti oma unerütmi seadma kooliajale sobivaks. Ma täiesti mõistan, et pikad hommikused uned on magusad ja öötundidest varastatud hetked samuti, aga enam pole selleks võimalust, sest aju peab täistuuridel tööle hakkama:). Selleks leidsime häid mõtteid ja soovitusi Krista Kiini 06.01.2021 ilmunud artiklist. Loe ja aita oma perel uus rütm leida, et kooli või lasteaia hommikud oleksid kõigile kergemad:).

Hommikust ärkamist saab nihutada

“Juhul kui koolinädalal tuleb tõusta kell 7 hommikul, tasub nüüd lähimate päevade jooksul liikuda ärkamisega selle kellaaja suunas,” soovitas erahaigla Fertilitas unearst Heisl Vaher. “Kuna kooli alguseni on jäänud vaid mõni päev, ei saa väga väikese sammuga liikuda.” 

Unenõustaja ja psühholoog Kene Vernik lisas: “Kui lapse ärkamise aeg on nihkunud keskpäeva, võib last igal hommikul hakata äratama järk-järguliselt varem. Näiteks ühel päeval kell 11, teisel päeval juba kell 10, kuni on saavutatud soovitud ärkamise aeg.”

Varasem ärkamise kellaaeg hakkab ka õhtust väsimust varem tekitama. “Kindla ärkamise kellaaeg võib juba 3–4 päevaga õhtust magamaminekut varasemaks nihutada,” jätkas Vernik. “Ärkamine võiks olla ka nädalavahetusel sama.”

Dr Vaher andis ühtlasi nõu alustada päeva valguses viibimisega, kuna hämaras toimetamine ei saada ajju signaali, et ärksust suurendada.

Tõepoolest, ka Kairi on oma poja pealt näinud, et kui laps ärkab ööunest alles kell kolm päeval, hakkab sealtmaalt juba uuesti pimedaks minema, mis häirib lapse sisemist kella veelgi – tundub nagu olekski kogu aeg pime, mis lisab üleüldist uimasust ja madalat toonust praegusel talveperioodil isegi täiskasvanutel, kellede unerežiim sassi läinud ei ole. “Kindlasti võiks laps saada võimalikult palju päevavalgust,” rõhutas Kene Vernik. “Head on ka spetsiaalsed valgusravi lambid, mida saab soetada elektroonikapoest,” lisas Heisl Vaher. “Ja hommikusöök on signaaliks kehale ja ajule, et päev on alanud.”

Õhtused rituaalid süvendavad väsimust

Samal ajal kui sotsiaalmeedia kasutamise sagedus laste vanusega kasvab, kulutavad nad mõnele teisele tegevusele suuremaks saades vähem aega. Näiteks veedavad kaheksa-aastastest lastest iga päev õues aega ligi pooled, kuid 12-aastastest vaid üks viiendik. Kehaline aktiivsus on oluline ka kvaliteetse une heaks. 

“Vähemalt tunni jooksul tuleks päevas liikuda moel, et pulsisagedus tõuseb,” pani dr Vaher südamele. Siiski on soovitatav vältida suuremaid füüsilisi ettevõtmisi vahetult enne magamaminekut, sest siis on mõju hoopis vastupidine. “Juhul kui keha ja vaim päeva jooksul piisavalt väsivad, koguneb õhtuks piisav unesurve, et laps suudaks varem magama minna,” märkis Heisl Vaher.

Lisaks soovitas unearst lülitada ekraanid välja hiljemalt kaks tundi enne uneaega. “Nutiseadmete kasutamisel võiks olla reeglid ja kindlad ajad,” leidis Kene Vernik. “Une-eelseid tunde sisustagu lõõgastavad tegevused ja mängud perega, kerge jalutus väljas või lapsele ettelugemine. Umbes tund enne uinumisaega võib valguse viia hämaramaks.”

Tervise Arengu Instituudi unesoovitustes soovitatakse vältida magamaminekule eelnevat suuremat söömist. Üleerutuse ärahoidmiseks võiks eemale hoida söökidest-jookidest, mis sisaldavad kofeiini (nt šokolaad ja limonaad).

Kuna korras tuba aitab rahuneda, tasub tähelepanu pöörata ka lapse magamistoale ja voodile.

“Voodi on magamiseks, muud tegevused nagu söömine ja nutiseade sirvimine toimugu mujal,” rõhutas dr Vaher. Magamistoa sisustus võiks olla lihtne ning ilma põnevust pakkuvate segajateta (mänguasjad, televiisor), mis võiksid meelitada lapse mängima. Und soodustab jahe, pime ning vaikne magamistuba.

Unespetsialistide sõnul peaks kõige eelnenud rakendamises olema järjekindel ning ühtlasi mõtlema läbi kogu pere magamisharjumused.

Koolilaste unevõlg on süvenemas

Uni on lapse tervise ja kasvamise seisukohalt hädavajalik. Samuti parandab öine väljapuhkamine tähelepanuvõimet, suutlikkust ning üldist heaolu. Seetõttu on ülimalt tähtis, et kooliealised lapsed saaksid öösel 10–11 tundi und.

“Paraku kiputakse unustama, et uni on samasugune füsioloogiline vajadus nagu toit, jook ja õhk, mida hingame,” juhtis une olulisusele tähelepanu 21. Kooli kooliõde Jana Kilg. “Muide, ilma söömata suudab inimene vastu pidada kauem kui magamata!”

SA Tallinna Koolitervishoid ridadesse kuuluv Jana Kilg kinnitas, et unevõla probleem koorub välja koolides läbiviidavatest terviseküsitlustest, kus õpilased vastavad muuhulgas oma eluviise puudutavatele küsimustele.

“Viimasest paistab kätte, et õpilased magavad öösiti keskeltläbi 6–7 tundi. Olukord halveneb vanuse kasvades,” tõdes Kilg tõika, et gümnaasiumiastme noored ei saa alati sedagi uneaega. “Piisav uneaeg on sellest palju rohkem. Lapsed, teismelised, noorukid – kõik nad vajavad väljapuhkamiseks 8–10 tundi ööund.” 

Kui inimene ei saa end välja magada ja tekib unevõlg, saab immuunsüsteem kannatada. Ometi on keha tugev vastupanuvõime tähtis eriti praegu, mil lisaks koroonaviirusele on liikvel veel teisigi viirusnakkuseid nagu talviti ikka. “Ebapiisav uneaeg alandab immuunsust ja muudab haiguste suhtes vastuvõtlikumaks,” nentis Jana Kilg.

Sama oluline kui kehale, on uni tähtis ka vaimule. Lastel, kes saavad une korralikult täis magatud, esineb vähem käitumisprobleeme. Kui unevõlg kestab pikemalt, hakkavad kooliõe kinnitusel tekkima keskendumisraskused, õpilased on raskem tähelepanu koondada, õpitut meelde jätta ja õpitulemused kannatavad. 

“Siin on otsene seos: kui laps saab ennast välja puhata, paraneb õpivõime,” ütles Kilg.

Tule meile:)

4.klassi majandusõppe uudiseid

Paar sõna ja mõned pildid meenutuseks meie 4.kl majandusõpilaste kevadest. Kas olete mõelnud, mis vahe on individuaaltootmisel ja konveiertootmisel ning mis on nende plussid ja miinused? Meie neljandikud proovisid tunnis ise järele! JA Eesti majandusõppe programm pakub võimalust katsetada mängusaiakeste tootmist mõlema variandiga. Peale katsetusi sai mõeldud ka sellele, et kui teeks sama asja teist korda, siis mida teeks teisiti? Kõik valmistatud mängusaiakesed pidid läbima ka kvaliteedikontrolli. Tulemused tabelis ja väike kogus tootenäidiseid fotodel. 

Jaanipäevanädalal on sobiv mõelda ka sellele, et mis tegevusi on peres mõistlik teha individuaalmeetodil ja mis tegevusi konveiermeetodil, alustades koristamisest ja lõpetades vorstikeste küpsetamisega 🙂

Kes töötab, peab ka puhata saama! Fotomeenutused 4.kl ühispuhkusest Kambja valda ehk külaskäigust majandusõpetaja poole. 

Head suvevaheaja jätku kõigile!
Õpetaja Annely

Lõpuaktuse kutse

Lugemise väljakutse

Me kõik teame, et lugemine on oluline loovuse ja sõnavara arenguks, maailmapildi avardamiseks ja tegelikult ka lihtsalt üks mõnus ajaviide. Selleks, et me oleks uue õppeaasta alguses ikka vormis ja väärilised vestluspartnerid, kutsume üles lugema! Täida kogu ruudustik terve suve jooksul ja pane end kirja!:)

SUVELUGEMISE-VALJAKUTSE-2022-1