Friedebert Tuglase 136. sünniaastapäev

Meie kooli traditsiooniline Fr. Tuglasele pühendatud loomekonkurss on avatud nii õpilastele kui õpetajatele. Sellekohane info ja konkursi teemad on näha Ahja kooli kodulehe aadressil: https://ahjakool.ee/meie-kool/omaloomingukonkurss/

Osalema on oodatud Põlva maakonna koolid ja lähinaaber Võnnu Keskkool Tartumaalt. Tööde esitamise tähtaeg on 23. veebruar. Edukat loometegevust!

Meie lauljad Ahjat esindamas

Põlva valla jõuluväljak avati 15. detsembri õhtupoolikul. Kaunilt ehitud ja jõulutuledes väljakut ääristasid müügiletid. Kõlaritest kostsid jõuluviisid ja külastajaid meelitasid vaatama pikakarvalised taluloomad. Pidu viis läbi Andre Laine, kes tutvustas kava, intervjueeris müüjaid ja esinejaid. Peo avamiseks sai sõna vallavanem Martti Rõigas. Ahja laululapsed, Kristelle Laevik ja Oskar August Aasmäe viisid kooli poolt tervitusi lauluga "See on ime".

Roiupalu matkarajal

25.novembril käisid meie kooli 1.-4. klassi õpilased Roiupalu õpperajal matkamas ja teadmisi ammutamas. Meid võttis vastu matkajuht, kellel olid kaasas põnevad mõistatused ja ülesanded. Matkarajal saime teadmisi meie metsade kõige tuntumate puude kohta ja milleks inimesed neid kasutavad või on varasemalt kasutanud. Meie teele jäid kaunid vaated Ahja jõele ja liivakivipaljanditele ja samuti pisiimetajaid tutvustavad pakujoonised. Matk lõppes teadmisi kinnistava mänguga. Fotod: Kristelle Laevik (4. kl).

Advendiaja avamine

  1. detsembril avas Ahja koolis advendiaja Võnnu Jakobi koguduse õpetaja Urmas Paju. Õuest kumav sinakas lumevalgus, kaunistatud aknad, jõulutuled kuuskedel ja süüdatud advendiküünlad andsid märku imelise jõuluaja saabumisest. Esinejate laulud ja luuletused lõid meeldiva õhustiku muusikaklassis. Killuke jõulutuld viidi küünlatopsides klassidesse ja Jõulukuu DETSEMBER on alanud....

Trummimuusikud külas

SA Eesti Kontsert korraldab igal aastal üle Eesti koolikontserte. Ahja, Vastse-Kuuste ja Mooste kooli sõitis esinema löökpillide duo, Jaan ja Ian Mikael Kirss. Hoogne mäng erinevatel löökpillidel koos õpilastega kõlas täpselt 45 minutit. Kõlama jäi Jaan Kirsi mõte, et muusika toetub eelkõige RÜTMILE. Ühise rütmi või meetrumi taustal on võimalik erinevatel muusikutel musitseerida. Seda kinnitas ka kultuurimaja saalis kõlanud külaliste koosmäng kooli plokkflöödi õpilastega.

Räätsadega rabas

5.-9. klasside sügisene matkaprogramm toimus Meelva rabas. Paarikümne minutiline bussisõit viis meid Haudamäe puhkekeskuse matkajuhi, Margus Zupsmanni, talu õuele.

Õpilastele jaotati kätte räätsad ja liiguti Meelva soojärve kaldale. Räätsad tuli jalga siduda siis, kui algas märg ja soine pinnas. Matkajuht selgitas, kuidas räätsadega kõndida ja kuhu astuda. Nii mõnigi laps astus pokude vahel olevasse vesisesse auku ja tavaline riidest jalats sai üsna märjaks.

Teadmisi saadi veel ümberkaudsest loodusest, kasvavatest taimedest, pesitsevatest loomadest, turba saamisloost ja järve isepuhastumisest pärast nõukogude aega. Näha oli kobraste langetatud puid, põdra jälgi ja kõrgemaid soosaari, kus pesitsevad hundid. Suhu sai pista soomarju ja ninna tungis sookailu ning niiske metsa lõhn.

Edukad õppijad 1. trimestril

Eleri Haav, Tevor Kiho, Kimm Adari, Iti Adeele Aasmäe, Liis Kangur, Sander Kade, Villu Adari, Karolin Maisvee, Marten Mootse, William Henry Org, Helena Pallandi, Oskar August Aasmäe, Annabel Kraavi, Kristelle Laevik, Georg Erik Org, Oliver Rood, Jan Joosep Roots, Kaur-Jonas Saar, Kerli Kapsi.

Lionsklubi külastas kooli

Lionsklubi Põlva Gloria MTÜ esindajad tõid 1. klassi õpilastele Lahkuse päeva raames kingikoti, milles oli hambahari hambapasta, kasutamisjuhis ja Lõvihelkur. 15 000 Eesti koolide esimese klassi õpilast saavad sel kuu taolise tervist toetava kingituse. Kogu klass sai pealekauba kotitäie puuvilju.

Katkes Katrin Jõgeva teekond

Katrin Jõgeva sündis 29. juunil 1960. aastal. 42 aastat tagasi alustas ta tööd  Ahja Keskkoolis algklasside õpetajana. Aastatel 2007-2021 töötas ta Ahjal koolijuhina. Tema elutee katkes võitluses raske haigusega 27. septembril 2021.

Katrin Jõgeva elu armastus oli õpetajatöö.

Koolijuhi ameti raames kujundas Katrin väikeses Ahja maakoolis soodsa pinnase kiirelt muutuva hariduselu arenguks: kaasava hariduse erinevad võimalused kodulähedases koolis; kompetentne kaader erivajadustega õpilastele; pedagoogide aktiivne koostöö kooli arendamises; töö-, õppevahendite ja kooliruumide järjepidev kaasajastamine.

Tema trump oli positiivsus, visadus probleemidega süvitsi tegeleda, osapooli kuulata ning lahendusi leida ka siis, kui see näis võimatu. Viimased aastad oli Katrin Põlva Koolijuhtide Ühenduse MTÜ eestvedajaks, osales Ahja mõisapargi uuendamise projektis; oli lasteaed „Illikuku“ direktor ja Ahja Spordihoone juhataja. Tema algatusel on kool liitunud mitmete projektidega.

Katrin oli elukestva õppe toetaja, korraldades regulaarseid täiendkoolitusi õpetajatele, pakkudes koolitusvõimalusi ka vanematele.

Elukestva õppe märksõnad kajastusid ka tema haridusloos: algklassiõpetaja eriala 1995; loodusteaduste õpetaja diplomiõpe täies mahus 2006; mentorkoolitus algajate õpetajate ja praktikantide juhendamiseks koolis 2008. Lisaks veel kümned erialalised koolitused.

Katrin tahtis alati olla klassi ees. Tundide ettevalmistus ja läbiviimine pakkus talle tõsist rõõmu. Ta oskas minna lapsega ühele tasemele, jagades keerulistes olukordades selgitusi, soovitusi ning lahendas tekkinud mured lapsele arusaadaval moel. Koolijuhi ameti ajal andis ta oma vabast tahtest karjääriõpetuse tunde, et olla õpetajarollis ja hoida kontakti õpilastega.

Katrin oli visa ja võitleja tüüp. Esimesel korral sai ta koos arstidega haigusest jagu. Kui tervis uuesti halvenes, leidis ta ikka jõudu püsida lootuses, ent saatusel olid temaga teised plaanid.

Jääme Katrinit mäletama kui südamlikku inimest, õpetajat, head kolleegi, juhti ja sõpra.

Katrin Jõgeva ärasaatmine toimub 9. oktoobril kell 12.00 Tartu Krematooriumis. Järgneb matus Ahja kalmistul.

Õppeaasta 2021-2022