Katkes Katrin Jõgeva teekond

Katrin Jõgeva sündis 29. juunil 1960. aastal. 42 aastat tagasi alustas ta tööd  Ahja Keskkoolis algklasside õpetajana. Aastatel 2007-2021 töötas ta Ahjal koolijuhina. Tema elutee katkes võitluses raske haigusega 27. septembril 2021.

Katrin Jõgeva elu armastus oli õpetajatöö.

Koolijuhi ameti raames kujundas Katrin väikeses Ahja maakoolis soodsa pinnase kiirelt muutuva hariduselu arenguks: kaasava hariduse erinevad võimalused kodulähedases koolis; kompetentne kaader erivajadustega õpilastele; pedagoogide aktiivne koostöö kooli arendamises; töö-, õppevahendite ja kooliruumide järjepidev kaasajastamine.

Tema trump oli positiivsus, visadus probleemidega süvitsi tegeleda, osapooli kuulata ning lahendusi leida ka siis, kui see näis võimatu. Viimased aastad oli Katrin Põlva Koolijuhtide Ühenduse MTÜ eestvedajaks, osales Ahja mõisapargi uuendamise projektis; oli lasteaed „Illikuku“ direktor ja Ahja Spordihoone juhataja. Tema algatusel on kool liitunud mitmete projektidega.

Katrin oli elukestva õppe toetaja, korraldades regulaarseid täiendkoolitusi õpetajatele, pakkudes koolitusvõimalusi ka vanematele.

Elukestva õppe märksõnad kajastusid ka tema haridusloos: algklassiõpetaja eriala 1995; loodusteaduste õpetaja diplomiõpe täies mahus 2006; mentorkoolitus algajate õpetajate ja praktikantide juhendamiseks koolis 2008. Lisaks veel kümned erialalised koolitused.

Katrin tahtis alati olla klassi ees. Tundide ettevalmistus ja läbiviimine pakkus talle tõsist rõõmu. Ta oskas minna lapsega ühele tasemele, jagades keerulistes olukordades selgitusi, soovitusi ning lahendas tekkinud mured lapsele arusaadaval moel. Koolijuhi ameti ajal andis ta oma vabast tahtest karjääriõpetuse tunde, et olla õpetajarollis ja hoida kontakti õpilastega.

Katrin oli visa ja võitleja tüüp. Esimesel korral sai ta koos arstidega haigusest jagu. Kui tervis uuesti halvenes, leidis ta ikka jõudu püsida lootuses, ent saatusel olid temaga teised plaanid.

Jääme Katrinit mäletama kui südamlikku inimest, õpetajat, head kolleegi, juhti ja sõpra.

Katrin Jõgeva ärasaatmine toimub 9. oktoobril kell 12.00 Tartu Krematooriumis. Järgneb matus Ahja kalmistul.

Õppeaasta 2021-2022

Uuest õppeaastast uus koolijuht

Tere, armas Ahja koolipere. Kes on minu mõistesõnastikus koolipere - need on kõik inimesed, kes hoolivad koolist, kes panustavad selle tegevusse ja soovivad koolielu edendada. Mul on rõõm, et saame alustada uuest õppeaastast koos ühist kooliteed.

Kõigepealt mõned laused sellest, kes ma olen. Ma olen Pirjo Pall, 35aastane kahe lapse ema, hariduskorralduse magister, aktiivne ühiskonna liige, naiskoori laulja, endine rahvusvahelise ettevõtte ekspordi turundus-ja tootejuht ja list jätkub... Inimesena olen empaatiline, tugeva õiglustundega, väga õpihimuline, naerusuine ja seltskondlik. Ma hindan avatust, austavat suhtlust, korrektset asjaajamist, planeerimist ja lahendustele orienteeritud maailmavaadet. Kindlasti saab minu kohta veel nii üht kui teist öelda, aga sellest kõigest juba siis, kui saame aastate käigus tuttavamaks:).

Millisena ma näen Ahja kooli tulevikku? Ilmselt on see üks põletavamaid küsimusi. Ma ei saa teile lubada ei üht ega teist, aga saan veidi avada, mil moel plaanin Ahja kooli juhtida. Olen öelnud nii intervjuul kui ka esmasel kohtumisel Ahja kooli õpetajatega, et minu plaan on kooli koostöiselt juhtida. Soovin luua sidusa koolipere, kes kõik panustavad ühiselt Ahja kooli arengusse ja mõnusa ning mitmekesise õppekeskkonna loomisse. Loodan siiralt, et te kõik, head Ahjakad, olete valmis panustama, avatult suhtlema ning uskuma, et kui me midagi väga tahame, siis me koostöös ka selle saavutame.

Õpetajatele, õpilastele ja tublidele lapsevanematele, tugiisikutele ja teistele selle kooliaasta õnnestumisse ja lõpule viimisse panustajatele suur tänu ja võtke välja auga teenitud koolipuhkus. Nautige suve, aga samas ärge unustage oma vaimu toita meeldivate tegevustega! Kohtumiseni sügisel.

Ahja kooli lõpetas 70 lend

17. juunil sai lõputunnistuse viis 9. klassi lõpetajat:

Kadri Vilt - lõpetas hinnetega "4,5", valla tunnustus parimale klassi õppijale, kiituskiri inglise keeles ja ajaloos. Mariliis Mägi - kiituskiri kehalises kasvatuses, ajaloos ja käsitöös. Marcus Nõmme - suurepärane loovtöö "Dekoratiivseinapaneel". Aigar Vilt. Kristjan Rasmus Vilt. Klassijuhataja: Tiia Tenno

Too vastused septembris!

SUVELUGEMISE VÄLJAKUTSE 2021                                                      Lugeja nimi:

Raamat, mille pealkirjas on kellegi nimi Autor:   Pealkiri:  Raamat, mille on kirjutanud eesti autor Autor:   Pealkiri:  Raamat, mida lugesid voodis Autor:   Pealkiri:  Raamat, mis on saanud tiitli „Hea lasteraamat“ Autor:   Pealkiri:  
Raamat, mis kirjutati enne sinu sündi Autor:   Pealkiri:  Raamat, milles on rohkem kui 70 lehekülge Autor:   Pealkiri:  Raamat, kus on juttu sõprusest Autor:   Pealkiri:  Eesti rahvajutt Autor:   Pealkiri:  
Raamat, mille kaanel on päike   Autor:   Pealkiri:  Raamat, mida lugesid õues Autor:   Pealkiri:    Raamat, kus tegevus ei toimu Eestis Autor:   Pealkiri:  Raamat, mida on soovitanud sinu sõber Autor:   Pealkiri:  
Raamat, mis tundub esmapilgul igav   Autor:   Pealkiri:  Raamat, mille tegevus toimub tulevikus Autor:   Pealkiri:  Muinasjuturaamat   Autor:   Pealkiri:  Raamat, milles peategelane muudab maailma paremaks Autor:   Pealkiri:  
Raamat, mille pealkirjas on kolm sõna   Autor:   Pealkiri:  Põnevusraamat, detektiivilood   Autor:   Pealkiri:  Luuleraamat   Autor:   Pealkiri:  Loe uuesti oma lemmikraamatut   Autor:   Pealkiri:  

Lugemist suveks

1.klassi lõpetanu valib ühe raamatu Sven Nordqvisti  Pettsoni ja Finduse lugudest

2.kl -Jaanus Vaiksoo „Neli hommikut ja üks õhtu“

3.kl -A. Lindgren „Meisterdetektiiv Blomkvist“

4.kl - Eno Raud "Naksitrallid"

5.kl -Asta Kass "Pahupidi puhkus"

6.kl -Louise Rennison "Poisid, stringid ja ogar kass" või F. Cooper "Hirvekütt"

7.kl -Jochen Till "Charlie ja Leo"

8.kl -Heli Künnapas "Mälestusteta suvi" 

9. KL. LÕPUAKTUS ON 17.06. KELL 18.00 KOOLIMAJA ÕUES

Loovtööde kaust täienes

Nüüdseks on kõik 9. klassi õpilased esitlenud oma loovtöid komisjoni ees. Lõppeva õppeaasta loovtööde teemad ja autorid on järgmised: Kahjulike ainete mõju - Kadri Vilt; Mariliisi näputööring. Materjalide taaskasutus- Mariliis Mägi; Puidust postkast- Aigar Vilt; Dekoratiivseinapaneel- Marcus Nõmme; Ahja Aleviku ja selle lähiümbruse atlas- Kristjan Rasmus Vilt.

Viimane koolipäev täis tunnustust

Päikseline muusikaklass saatis suvepuhkusele 58 õpilast. Noormehed Rainis Kade ja Villu Adari viisid aktuse alguses läbi kooli lipu vahetamise tseremoonia. Õpetajad jagasid enne koolimajast lahkumist tänukirju ja tunnistusi saavutuste, üritustel osalemise ning õppimise eest. Heade ja väga heade aastatulemustega lõpetas klassi 22 õpilast. Kunstipreemiaid jagas õpetaja Karin Pikk 15 õpilasele. Ilvi Suislepp jagas Ilusa käekirja võistluse tunnustust 29 õpilasele ja 4 õpetajale ning Kaunima lause konkursi 25-le osalejale. SUVEPUHKUS VÕIB ALATA !

Looduskilomeetrite projekt lõppenud

4. maist kuni 9. juunini kestnud liikumisvõistlus on läbi. Piret Kozlovski kogus kooliperelt andmeid päevaste liikumiste kohta ja meie kooli tulemused olid järgmised: ÕPILASED läbisid 1289 km ja 44 m. ÕPETAJAD läbisid 1099 km ja 98 m. KOKKU liikus Ahja koolipere 2389 km ja 42 m.

Osales 13 õpilast: Stenar Kihho, Tevor Kiho, William Henry Org, Karolin Maisvee, Andreas Dudarev, Georg Erik Org, Meelis Lepik, Liisu Lomp, Ander Dudarev, Romet Nõmme, Marcos Lepik, Robin Pavlov, Marcus Nõmme. Osales 7 õpetajat: Maie Utt, Ilvi Suislepp, Annely Tubin, Tiia Tenno, Aira Ojala, Piret Kozlovski, Rita Lutsar