Distantsõpe 18-22.10.21

Lugupeetud koolipere, suundume distantsõppele 18. - 22.10.2021. Koolis jäävad käima 1.klass ja 6 haridusliku erivajadusega õpilast. Täpsem õppekorralduse info on allpool. Koolis käivad lapsed saavad koolilõunat, kodus õppijad saavad esitada toidupaki soovi klassijuhatajale hiljemalt 15.10 hommikul kell 9.00. Toidupaki saab kätte hiljemalt kolmapäeval (20.10) koolist.Paneme südamele, et õpilased teeksid distantsõppel õppetöös hoolega kaasa ja kui midagi on keerulist, siis õpetajad on valmis teid aitama E-R 8.20-15.00!

Katkes Katrin Jõgeva teekond

Katrin Jõgeva sündis 29. juunil 1960. aastal. 42 aastat tagasi alustas ta tööd  Ahja Keskkoolis algklasside õpetajana. Aastatel 2007-2021 töötas ta Ahjal koolijuhina. Tema elutee katkes võitluses raske haigusega 27. septembril 2021.

Katrin Jõgeva elu armastus oli õpetajatöö.

Koolijuhi ameti raames kujundas Katrin väikeses Ahja maakoolis soodsa pinnase kiirelt muutuva hariduselu arenguks: kaasava hariduse erinevad võimalused kodulähedases koolis; kompetentne kaader erivajadustega õpilastele; pedagoogide aktiivne koostöö kooli arendamises; töö-, õppevahendite ja kooliruumide järjepidev kaasajastamine.

Tema trump oli positiivsus, visadus probleemidega süvitsi tegeleda, osapooli kuulata ning lahendusi leida ka siis, kui see näis võimatu. Viimased aastad oli Katrin Põlva Koolijuhtide Ühenduse MTÜ eestvedajaks, osales Ahja mõisapargi uuendamise projektis; oli lasteaed „Illikuku“ direktor ja Ahja Spordihoone juhataja. Tema algatusel on kool liitunud mitmete projektidega.

Katrin oli elukestva õppe toetaja, korraldades regulaarseid täiendkoolitusi õpetajatele, pakkudes koolitusvõimalusi ka vanematele.

Elukestva õppe märksõnad kajastusid ka tema haridusloos: algklassiõpetaja eriala 1995; loodusteaduste õpetaja diplomiõpe täies mahus 2006; mentorkoolitus algajate õpetajate ja praktikantide juhendamiseks koolis 2008. Lisaks veel kümned erialalised koolitused.

Katrin tahtis alati olla klassi ees. Tundide ettevalmistus ja läbiviimine pakkus talle tõsist rõõmu. Ta oskas minna lapsega ühele tasemele, jagades keerulistes olukordades selgitusi, soovitusi ning lahendas tekkinud mured lapsele arusaadaval moel. Koolijuhi ameti ajal andis ta oma vabast tahtest karjääriõpetuse tunde, et olla õpetajarollis ja hoida kontakti õpilastega.

Katrin oli visa ja võitleja tüüp. Esimesel korral sai ta koos arstidega haigusest jagu. Kui tervis uuesti halvenes, leidis ta ikka jõudu püsida lootuses, ent saatusel olid temaga teised plaanid.

Jääme Katrinit mäletama kui südamlikku inimest, õpetajat, head kolleegi, juhti ja sõpra.

Katrin Jõgeva ärasaatmine toimub 9. oktoobril kell 12.00 Tartu Krematooriumis. Järgneb matus Ahja kalmistul.

Asjalikud ja rakendatavad nõuanded lapsevanemale

5 teemavaldkonda ja asjalikku nõuannet, mida lapsevanemana saame teha, et õpetada oma last elus paremini toime tulema, tõsta õpimotivatsiooni, toetada tema arengut mõistvaks ja asjalikuks ühiskonna liikmeks. Kindlasti jagavad neid põhimõtteid ka meie õpetajad:):Soovitused on andnud tegevterapeudina töötav Victoria Prooday (https://www.kodusedlood.net/2020/12/5-pohjust-mis-tanapaeva-lapsed-koolis.html?m=1&fbclid=IwAR3UxdhU8dutBAdXzjy64nC_uejioEXI9FjXZ1uQkX8xSfSO3AaOGbHgbyg)


1. Pane piirid paika. Lapsed vajavad piire selleks, et olla õnnelikud
Sea paika kindlad söögiajad, magamaheitmise ajad ja ekraani taga veetmise ajad.
Mõtle sellele, mis on hea laste jaoks ja mitte sellele, mida nemad tahavad või ei taha. Kunagi hiljem on nad sulle selle eest tänulikud. Lapsevanemaks olemine ei peagi lihtne olema.
Lapsed peavad hommikul sööma ja vajavad toitaineterikast toitu. Nad peavad veetma aega vabas õhus ja minema magama igal õhtul samal ajal selleks, et koolis paremini õppida.
2. Õpeta lapsele, kuidas teha ka igavat ja üksluist tööd kohe varakult, sest see on tulevikus määravaks tema töövõimete juures
Õpeta lapsele, kuidas pesu kokku panna, kuidas mänguasju koristada, riideid puu peale panna, poest tulles toitu kotist välja võtta, lauda katta, hommikusööki valmistada ja voodit ära teha.
Muuda see millekski loovaks. Nii on see stimuleeri ja samaaegselt lõbus ning õpetab nende aju seostama seda toimingut millegi positiivsega.
3. Õpeta teda teistega suhtlema
Õpeta teda sõna võtma, jagama, kaotama, võitma, järeleandmisi tegema, teisi kiitma, kasutama viisakusväljendeid
4. Piira ekraanide kasutamist ja katsu luua teie vahel taas emotsionaalne ühendus
Näiteks kingi lapsele lilli, naerata talle, kallista teda, kõdita teda, üllata teda viies teda sööma peale tundide lõppu, tantsige koos, tehke padjasõda.
Lisaks sellele õhtusöögid kogu perega, lauamängude mängimine, jalgrattaga sõitmine, jalutuskäigud looduses õhtul taskulampidega.
5. Ära täida kohe lapse kõiki soove
Las laps õpib ootama. Sest väga hea on, kui tal on sellist aega, mille jooksul ta tunneb igavust : see on esimene samm loovuse ja kujutlusvõime avanemise suunas.
Pikenda järk-järgult seda aega, mis jääb tahtmise ja saamise vahele.
Väldi tehnoloogia kasutamist autos ja söömiskohtades, õpeta last ootama rääkides temaga või mängides.
Piira sagedast näksimist.


"Kasvatus on see, mis jääb siis, kui me oleme unustanud selle, mida me koolis õppisime." - Albert Einstein

E-Õppe päevad 01.10 ja 04.10.2021

Kogu info tundide läbiviimise kohta on leitav õpilase eKoolist! Õpime õhinaga ka klassiruumist väljas. Ilusat sügist