Hull Teadlane koolis

19. jaanuaril oli meil külas Hull Teadlane Tartu Ülikooli muuseumist. Hullu Teadlasega kohtusid  1.-3.  ja 4.-6. klasside õpilased. Saadi osa vahvast katseteprogrammist teemal „Ained“. Lisaks sai igaüks ka ise katse teha. Oli vahtu, oli pauku, oli tuld. Kahjuks ei saanud kõike jäädvustada…. Vaadake pilte!

Oleme liitunud projektiga "Nutikas digipööre"

Meie koolile on äärmiselt oluline, et meie noored oleksid ettevõtlikud, mis tähendab tulevikuoskuste omandamist. Me teame kõik, kui oluline on tulevikus ja ka juba olevikus mitmekülgsete digioskuste olemasolu. Seetõttu liitusime Melliste ja Luunja Keskkooliga ühisesse projekti "Nutikas digipööre". Tegevused hakkavad pihta nii pea, kui tehnika on kohal. Loe lähemalt projektist allpool.

Friedebert Tuglase 136. sünniaastapäev

Meie kooli traditsiooniline Fr. Tuglasele pühendatud loomekonkurss on avatud nii õpilastele kui õpetajatele. Sellekohane info ja konkursi teemad on näha Ahja kooli kodulehe aadressil: https://ahjakool.ee/meie-kool/omaloomingukonkurss/

Osalema on oodatud Põlva maakonna koolid ja lähinaaber Võnnu Keskkool Tartumaalt. Tööde esitamise tähtaeg on 23. veebruar. Edukat loometegevust!

Tervist edendava võrgustiku loomine

Eile, 06.01.22 kohtusime meie kooli tervisenõukogu liikmete ja teiste Põlvamaa Tervist edendavate koolide (TEK) ja Tervist edendavate lasteaedade (TEL) esindajatega, et arutleda, kas ja kuidas moodustada ühine võrgustik. Eelnevatel kohtumisel 2021.a. sai selgeks, et lasteaiad ja koolid võiksid tervise edendamise osas teha üha enam koostööd, sest peagi saavad ju lasteaia lastest koolilapsed ja selleks on hea olla samas mõtte- ja infoväljas.

Esmalt veidi sellest, miks me üldse kuulume TEK võrgustikku? Nimelt sai juba mitu aastat tagasi selgeks, et me väärtustame tervislikku eluviisi. Soovime, et meie lapsed ja ka me ise oleksime terved, virgad, töökad ja tõhusad. Selleks on tarvis teadlikult tegeleda terviseedendusega, anda head eeskuju meie õpilastele ning olla informeeritud mis on tervislik ja mis mitte. TEK võrgustik pakub meile tarvilikku tuge, et kõike seda ellu viia.

Mida me juba praegu teeme, et edendada tervislikku eluviisi? Koolimajas on teadete tahvlitel üleval plakatid tasakaalustatud toitumise põhimõtetest teadlikkuse tõstmiseks. Lisaks on üleval info, kuidas õigesti istuda nii et me ei kurnaks oma keha. Viime läbi tantsuvahetunde, et õpilased saaksid mõnusas meeleolus liikuda. Lisaks on koridorides liikumisvõimalused, mida väga innukalt ka vahetunnil kasutatakse - ronimissein, lauajalgpall, lauatennis, trenažöör. Teisel vahetunnil pakume tervislikku vahepala, et aju saaks väikse ergutuse ja suudaks vastu pidada. Hommikuti pakume soovijatele hommikuputru.

Eilne kohtumispäev andis selge tunde, et oleme siiski terviseendendamisel üks võrgustik koos lasteaedadega. Soovime ju tegelikult sama - terveid ja rõõmsaid inimesi tervist edendavas keskkonnas. See slogan sai ka meie ühise võrgustiku visiooniks. Nüüd hakkame hoolega seda visiooni ellu viima. Sõnastasime ühiselt ka kolm fookusteemat, millega järgneva kahe aasta jooksul võrgustikuna tegeleme. Millised need teemad olid - jälgige meie infokanaleid, avalikustame selle peagi:).

Millega tegeleme edasi - lisaks võrgustikuülestele fookusteemadele jätkame kindlasti oma tegevustega. Mõtleme kuidas suurendada veelgi liikumisvõimalusi ja värskes õhus viibimist nii, et see oleks lahe ja lõbus. Esitame Põlva valla kaasavasse eelarvesse projekti, mis võimaldaks mõisa parki luua madalseiklusrada, mis rikastaks kogu ahjalaste ja külastajate liikumisvõimalusi (madalseiklusrajad on kasutamiseks alates lasteaia east kuni täsikasvanuteni:)). Hoidke aga silm peal meie kanalitel ja märgake, mida teeme ja andke teada, mida saaksime veel teha terviseedenduse valdkonnas.

Teistmoodi jõulupidu

Meie kooli jõulupidu toimus ettevõtlikult. Mis see tähendab? Alustame aga algusest, kuidas kõik lahti rullus.
Juba oktoobris sai selgeks, et jõulupidu piduliku aktusena me sel aastal korraldada ei soovi. Mis sa ikka endale esined, peresid ju peole kutsuda ei oleks tohtinud. Seepärast otsisime alternatiivi ja saime pakkumise Ahunapalu kelgukoerte pidajatelt. Haarasime sellest kinni ja leidsime, et kogu sündmuse võiks korraldada ja läbiviimisel kaasa lüüa kooli huviringide juhid ja õpilased. Õnneks olid huviringide vedajad meiega nõus ja tegevused jagunesid järgnevalt:
Meediaring: sündmuse reklaam, peo jäädvustamine pildis ja kirjeldavas vormis koolilehes
Loodusring: selgitus, millised riided valida, info jagamine
Muusikaring: esinemisnumbrid
Tehnoloogiaring: meene valmistamine (pilt meenest galeriis)
Väärtuste ring: väärtustest pajatav jutuke teel koerte juurde
Robootika ring: reklaami loovime ja levitamine digi TV-s.
Kõik ringide juhid ja õpilased näitasid üles loovust ja ettevõtlikkust ja oleme nende üle uhked. Nüüd jääb vaid oodata kajastust meediaringilt, millesse panustavad kõik koertel külas käinud õpilased ja õpetajad, et muljed saaks ausad ja mitmekesised:).
Pilte näeb rohkem meie FB lehelt, külastage ja saage osa ka laulujupist, mida muusikaringi õpilased esitasid:).


Avastamisrõõm lasteaia lastega

Koostöö on meie kooli üks põhiväärtusi ja hindame seda kõrgelt. Koostöös ja koos tegutsemises on alati rohkem energiat, loovust ja sellest tulenevalt tõhustust. Samuti on olulised head suhted kogukonnas ja järjepidevus. Sellepärast kutsusime meie koolieelikud ja nende rühmakaaslased kooli õuele mängima. Enne mängima asumist piilusid koolieelikud koos direktoriga akendest sisse, rääkisid, mis klassis miskit toimub ja said lehvitada tunnis õppijatele. Maja on suur ja tiir, mis tuli teha, et kõik ruumid õuest kaardistatud saaks, oli päris pikk. Majatiir lõppes Ülla valmistatud tee maitsmise ja maiustustega, et enne suurt mängutuhinat ikka energiat oleks.
Aili ja tema 1. ja 4.klassi õpilased olid samuti end õue sättinud, et koos lasteaia lastega veidi lumes hullata ja veeretada vist küll peaaegu üleelusuurune lumepall:).
Koos on ikka oluliselt vahvam tegutseda ja saada juba tuttavaks lastega, kes meie kooli peagi sammud seavad. Meil oli koos nii tore, et kindlasti kordame sellist kokkusaamist peagi! Paar ideed on juba nö soojas ja kui maailm lubab, siis kaasame ka lastevanemaid:)! Olge valvel:)

Meie lauljad Ahjat esindamas

Põlva valla jõuluväljak avati 15. detsembri õhtupoolikul. Kaunilt ehitud ja jõulutuledes väljakut ääristasid müügiletid. Kõlaritest kostsid jõuluviisid ja külastajaid meelitasid vaatama pikakarvalised taluloomad. Pidu viis läbi Andre Laine, kes tutvustas kava, intervjueeris müüjaid ja esinejaid. Peo avamiseks sai sõna vallavanem Martti Rõigas. Ahja laululapsed, Kristelle Laevik ja Oskar August Aasmäe viisid kooli poolt tervitusi lauluga "See on ime".

7.-9.klassi õpilaste mõttetalgud

Eile, 14.12.21 toimus 7.-9.klassi õpilaste ettevõtlikkuspädevuse võimestamine koos endise Noorte Heatahtesaadiku Marisega ja direktoriga. Lisaks ettevõtluspädevuse arendamisele, oli oluliseks eesmärgiks koos noortega mõelda, mis on meie koolis praegu hästi, mida võiks keegi teine muuta, et õpilaste elu oleks koolis parem ja mida saavad õpilased ise ära teha.
Mõttetalguid viisid läbi Maris (endine Põlva valla Noorte Heatahtesaadik) ja direktor Pirjo. Mõttetalgud viidi läbi maailmakohviku meetodil, nii et noored said nö kohviku õhkkonnas koos morsi ja näksiga laudkondade kaupa kolme arutelu teemat mõtestada. Meetod näeb ette, et iga küsimust arutleb korraga üks laudkond, arutluse ajaks määrati 7minutit ning selle jooksul pannakse küsimuse vastuseks kirja nii palju mõtteid, kui pähe tuleb. Ei analüüsita, kas see mõte on õige või vale, teostatav või utoopiline unistus. Pärast 7.min möödumist, liiguvad laudkonnad edasi järgmise küsimuse juurde, lisades eelmise laudkonna mõtetele juurde juba oma mõtteid ja nii kuni kõik laudkonnad on saanud lisada mõtteid iga küsimuse juurde. Kokku sai 3 suurt lehte mõtteid.
Pärast kirjutamise vooru tuli arutelu voor, kus vaadati kõik koos läbi, millised mõtted igale küsimusele saadi. Loomulikult pandi kirja ka naljamõtteid ja oli veidi edvistamist, aga see käib nooreks olemise juurde:). Küll aga sündis arutelu käigus päris mitmeid konkreetseid plaane, mida hakatakse koolis ja spordihoones koos noortega ellu viima. Samuti saadi mõtteid, mida koos kooli õpetajaskonnaga edaspidi arutada ja kaaluda. Kõigest täpsemalt siis, kui konkreetsed sammud astutud. Lisaks edastati Noortekeskuse teavitus, et noored on sinna alati oodatud ning korraldamist ootab piljardi- ja kabeturniir ning üks vinge filmiõhtu.
Kokkuvõttes oli väga asjalik ja lõbus koosolemine, mis lõppes tunnustusega osalejatele - kingiks kooli pastakas.

Majandusõpetus - mis imeloom?

3.klassil on alates sellest õppeaastast nende jaoks uus põnev õppeaine: majandus. Eakohased ja põnevad õppematerjalid koostas organisatsioon Junior Achievement. Samm-sammult õpitakse rakendama rahatarkust, koostööd, ettevõtlikku hoiakut jne. 
Esimeseks sammuks majanduse õppes on tutvumine õpperaamatu "Raul ja tema sõbrad" tegelastega ja nende tegemistega. Paralleelselt tegutsetakse ka ise raamatu teemadest lähtuvalt. Fotodelt on näha, kuidas meie 3ndikud on ise valmistanud mängumaiuseid: nii pulga- kui torbikujäätiseid. Samuti on joonistatud jäätiste müügileti juurde reklaamplakatid ning kätt ja viisakat suhtlust sai harjutada nii siin- kui sealpool müügiletti. Kõik need harjutused ja tegevused annavad aimu ettevõtlikust eluviisist, harjutavad ettevõtlikku suhtumist ja probleemide lahendustele keskendunud maailmavaadet.

Roiupalu matkarajal

25.novembril käisid meie kooli 1.-4. klassi õpilased Roiupalu õpperajal matkamas ja teadmisi ammutamas. Meid võttis vastu matkajuht, kellel olid kaasas põnevad mõistatused ja ülesanded. Matkarajal saime teadmisi meie metsade kõige tuntumate puude kohta ja milleks inimesed neid kasutavad või on varasemalt kasutanud. Meie teele jäid kaunid vaated Ahja jõele ja liivakivipaljanditele ja samuti pisiimetajaid tutvustavad pakujoonised. Matk lõppes teadmisi kinnistava mänguga. Fotod: Kristelle Laevik (4. kl).