ÕPPETÖÖ KORRALDUS ALATES 30. MÄRTSIST

Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.Õppepäeva  ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad...

DISTANTSÕPE JÄTKUB…

Distantsõpe jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat. Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.
Üleskutse kooliperele

Üleskutse kooliperele

Palun tehke fotosid praegu toimuvast kaugõppest kodudes ja õues. Pildid lähevad kooli Fotoalbumi arhiivi. Fotosid kasutame kooli kodulehe ilmestamiseks ning mõningaid pilte soovib valla lehe toimetus. Jääme huviga ootama põnevaid hetki sinu õppetööst. Saada fotod...

Õppetöö korraldus alates 16. märtsist

Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.Õppepäeva  ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad ...

Teavitus viirusete leviku takistamiseks

Seoses koroonaviiruse ja gripi levikuga ning tuginedes riiklikele ja kooli töötajate aruteludele, palume vanematel lapsi, kes on haiged, mitte kooli saata. Võtke haigestumise korral ühendust perearstiga ja järgige vastavalt antud juhiseid. Jälgige infot kooli...