7.-9. klass õppekäigul Tartu Ülikooli muuseumis

 7.-9. kl õpilased osalesid Tartu Ülikooli muuseumis  õppeprogrammil “Vulkaanid ja maavärinad”. Programmi alguses räägiti Maa siseehitusest ja laamade paiknemist . Grupitööna tuli kokku panna laamade pulse. Seejärel said kõik vulkaane tutvustavad kaardid ja need tuli paigutada suurele laamade kaardile. Järeldus, et kõige rohkem vulkaane on Ameerika läänerannikul. Uuriti erinevaid vulkaanitüüpe ja meisterdati vulkaane. Seejärel selgitati õpilastele näitlikult laamade liikumise, maavärinate ja vulkaanide omavahelisi seoseid

Õppeprogrammil osalemist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppepäev Valgesoo rabas

Septembrikuu kolmandal nädalal  käisid 1.-3. klassi õpilased Valgesoo rabas, kus osaleti õppeprogrammis „Sisalikuretk rabas“. Õpilased said luubid ja kotikese vahenditega ning väikesed teadlased asusid Keskkonnaameti juhendaja Mari Kala eestvõttel raba uurima. Õpiti tundma rabataimi, räägiti arusisalikust, vaadeldi ja mõõdeti õhutemperatuuri ning nauditi ilusat ilma ja liikumist.

Õppekäik toimus KIK projekti raames.

Vahva päev loodusmuuseumis

2. juunil käisid algklasside õpilased TÜ loodusmuuseumis, kus osaleti muuseumitunnis “Loomade
liikumine”. Õpiti tundma erinevate loomarühmade tunnuseid ja esindajaid. Tund algas muuseumi
elavnurgas loomade vaatlemisega. Raagritsika sai isegi kätte võtta ja maole pai teha! Sai selgeks, mis
vahe on putukatel ja ämblikutel. Ikka ja jälle mindi tagasi elavnurka roheleeguani vaatama. Kuna
elavnurgas elab loomi vähe, siis jätkus loomade uurimine muuseumisaalides topiseid vaadates.
Õppimise tegi lõbusaks mängimine! Mängu läbi sai harjutada, kuidas nahkhiir püüab toitu (mängus oli
toiduks sääsk). Teises mängus pidi igaüks loosiga tõmmatud looma järgi tegema (eelnevalt oli
muuseumis nende kohta räägitud). Aitäh meie juhendajale toreda tunni eest!
Peale seda saime ka ise muuseumis ringi vaadata. Suurt huvi pakkus kivimite väljapanek, tüdrukud
imetlesid ka liblikaid. Tore ja õpetlik päev oli!
Pilte saab vaadata http://ahjaloodus.blogspot.com/

Mis on jäätmed? Mida nendega teha?

19. aprillil külastasime 1.-3. klassi õpilastega Räpinas Põlvamaa keskkonnamaja jäätmeteemalist õppeklassi, et saada vastuseid just nendele küsimustele.  Arutlesime, mis on jäätmed ja kuidas need tekivad, millised neist oleks võinud tekkimata jääda või mida oleks saanud asendada korduvkasutatava tootega. Tegime läbi praktilise ülesandena jäätmete liigiti kogumise, uurisime taaskasutusmaterjalist tootenäidiseid. Kas teate, et plastpudelitest saab teha spordiriideid või fliiskangast! Täitsime töölehti, vastused leidsime ikka siitsamast õppeklassist. Põnev oli läbi mikroskoobi uurida komposti sees tegutsevaid organisme.

Õppekäik sai teoks tänu KIK projekti rahastusele. 

Õpetaja Aira

Õppekäik Eesti Maanteemuuseumis

18. aprillil külastasime 7.-9. klassi õpilastega Eesti Maanteemuuseumi, kus võtsime osa õppeprogrammist „Auto ja keskkond“. Arutelude ja praktiliste tegevuste käigus saime ülevaate autode tootmise ajaloost, autotööstuses vaja minevatest materjalidest ja autotootmise ja –kütuste mõjust keskkonnale. Kas teate, et õige ja oskusliku töötlemise korral saab autoromust taaskasutada  tervelt 95%! Peale muuseumitundi saime muuseumi näitusealal ka ise vabalt ringi vaadata.

Õppekäik sai teoks tänu KIK projekti rahastusele. 

Õpetaja Aira

Märgi kuupäev kalendrisse! (Save the date)

Piparkoogikrõbina konkursi tulemused selgunud

Kiidame meie kooli õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid Mooste Mõisakooli korraldatud Piparkoogikrõbina konkursil. Kõikide osalejatega on võimalik tutvuda lehel: https://ahjakool.ee/kool-kiidab/

Ekstra uhked oleme Kristelle Laevik üle, kelle imeline talvepilt, õpetaja Karini juhendamisel, võitis 4.-6.klasside arvestuses 2.koha! Hurraa! Elagu loovus, täpne teostus ja ettevõtlikkus konkurssidel osalemisest!

Õpikute laenutamine kooli raamatukogust

Kolmapäeval, 31. augustil kell 9:00 - 16:00

5.-6. klass Tilleorus

27. mail  käisid 5.-6. klassi õpilased KIK projekti raames Tilleorus õppematkal. Meid võttis vastu Mari Kala Keskkonnametist, kelle juhendamisel õppisime tundma metsas kasvavaid taimi, määrasime metsatüüpe ja koostasime toiduahelaid. Metsas matkates nägime lagunenud metsavenna punkrit,  uurisime liivakivi paljandit, mille alt voolab välja Merioone allikas ja imetlesime uhket mändi – ristipuud. Männi ümbermõõt rinnakõrguselt mõõdetuna on 3,6 meetrit ja poolteise meetri kõrgusel haruneb tüvi seitsmeks võimsaks haruks. Matka lõpuks hakkasid ka taimede nimed meelde jääma!

Vahefinišid majandusõppes

Ettevõtliku koolina on meie missiooniks arendada õpilastes ettevõtlikkust, mis on jätkuvalt oluliselt laiem mõiste, kui vaid majandus, äri, raha lugemine ja tekitamine. Toetame ja innustame hoopis loovust, algatusvõimet, teadlikkust riskidest, allikakriitilisust ja sinna juurde ka rahatarkust, turundust, majanduse toimimist. Meie koolis toimub majandusõpe Junior Achievement Eesti õppeprogrammide ning metoodika järgi. Tänase postitusega tähistame "vahefinišeid":

3.klassi õpilastel on 1.samm majandusõpingute teekonnal astutud. Tunnistused käes sai korraks trepil istet võetud. Uued sammud on ees ootamas.

4.klassi õpilastel on 2.samm majandusõpingute teekonnal astutud ning tunnistused käes. Uute kõrgusteni!