Huviringid

Huviringid

Loodusteadustering

loodusteaduste ring

Sellel aastal toimub ring kord kuus 1. – 6. klassidele. Info ringi toimumise kohta edastatakse õpetaja Aira poolt jooksvalt Oktoobris toimus ring 2. ja 4. klassi õpilastele, novembris 3. Klassi õpilastele. Loodushuvilised teevad ringis erinevaid katseid, uuritakse põnevaid nähtuseid. Püütakse põhjendada miks üks või teine nähtus juhtub. Väikesed teadlased püüavad ringis avastada enda jaoks midagi uut ja huvitavat.

Draamaring

draamaring

Igal esmaspäeval tegeleb juhendaja Marju draamaringiga, kus saavad osaleda erivanuses lapsed. Efektiivse suhtlemise õppimine läbi erinevate loovülesannete areneb lapse eneseväljendusoskus, lavatunnetus, enesekindlus ja sõnaline eneseväljendus. Draamaringis mängitakse erinevaid draamamänge, viiakse läbi improvisatsioonilisi ülesandeid, arendatakse hääleharjutusi ja liikumist. Draamaõpetus aitab lapsel kujundada kõrgemaid väärtuseid, mõista tänapäeva ühiskonna probleeme ning kasvatada lapses hoolivust ja meeskonnatööd.

Spordiring

Liikumisõpetaja Maie viib läbi kahel korral nädalas väga vahvat spordiringi. Läbi mängu ja erinevate  füüsiliste tegevuste äratatakse huvi spordi vastu. Õpetaja suunab õpilasi aktiivsele liikumisele ning läbi mänguliste harjutustega arendatakse lapse füüsilist vormi. Liikumine on tore ja vahva! 

Pilliring

pilliring

Ühel korral nädalast toimub meie koolis õpetaja Rita juhendamisel pilliring. Muusikat armastavad lapsed saavad osaleda ansamblilugude, improvisatsiooniliste palade ja soolokäikude mängimises. Ringis mängitakse erinevaid pille – plaatpillid, ukulele, klaver ja muusikakoolis õppivate laste instrumendid. Ringitunnis on igal lapsel võimalus arendada muusikalisi võimeid, kuulmisoskust ja meeskonnatööd. Koos vahvate lugude mängimisel areneb iga osaleja noodist lugemis-, musitseerimis- ja esinemisoskus.

Kitarriring

kitarriring

Igal neljapäeval viib õpetaja Roomet läbi väga põnevat kitarriringi. Grupid on väikesed ja osalejad saavad koos õppida kitarrimängu algvõtteid,  lihtsamaid lastelaule ja saatefunktsioone. Tunnis kasutatakse akustilisi kitarre, dobrot ning lisaks on võimalik kaasamängida basskitarriga. Õpitud kidrakäikude mõnusamaks esituseks on võimalus kaasamängida ka löökpillidega.