Üritused

ÜRITUSED I poolaastal  2020/21

Kuu/ Üritus                                                                        kuupäev
September
2020-21 õppeaasta aktus                                                        1.
Õpilasesinduse kandidaatide valimine                                10.
Liikumisvahetunnid neljapäeviti ÕE
Päästeõpe klassides, ülekooliline õppus                             21.
Maailmakoristuspäev                                                             14.-16.
Lastevanemate üldkoosolek                                                 15.
Vanemuise infopäev õpetajatele                                         17.
Spordinädala avamine Ahjal (valla koolid SPIN üritusel) 23.
Fotograaf koolis                                                                      25.
Spordinädala lõpet. Fotomatk 1.-9.                                    29.
E-õppepäev                                                                             30.
Oktoober
Õpetajatepäev koolis                                                               2.
Õpetajatepäev vallas                                                               8.
Liikumisvahetunnid  neljapäeviti  ÕE 
MÕ-SU-LI                                                                                   6.
Osaline e-õppepäev                                                                13.
Fotomatka tööde autasustamine                                         14.
November 
Isadepäev                                                                                   5. jäi ära
Ajakirjanik Märt Treieri loeng Vastse-Kuuste ja Ahja
8+9  kl. internetiajastu noortegruppide elulaadist  10.
Euroopa kohvikupäev                                                              12.
ÕE esindus “Lahe Koolipäev 2020” virtuaalkonverentsil;
5.,6.kl esindus etluskonkursil Põlvas                                     18.
7.-9. klassid Põlva laboris                                                        19.
I tr.edukate õpilaste tunnustamine                                       20.
Kadripäev ÕE                                                                              25.
Koolimaja kaunistamine jõuluks
Advendi alguse tähistamine                                                    27.
Liikumisvahetunnid  neljapäeviti  ÕE 
Detsember           
Jõulupidu  1.-9. kl.                                                     11.
Liikumisvahetunnid neljapäeviti        Distantsõpe al 14.dets.
Jõululaat      ÕE                                                      Distantsõpe al 14.dets.          
Jõulukaardite toimetamine asutustele, koolidele ÕE                           19.-21.