Õpilasomavalitsus

haaletamine-250Õpilasomavalitsus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel, esindavad õpilasi, pakuvad võimalust eneseteostuseks ja aitavad luua sõbraliku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

 

 

 

Dir. vastuvõtt

dir-vastuvott-250Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli direktori vastuvõtu eesmärk on
läbimõeldud tähelepanu osutamine kooliperele kohusetundliku ja tulemusliku tegevuse eest ning tagasiside andmine heade tulemuste ja käitumise osas.

Üritused

bandimees-250Kirjas on traditsioonilised üritused. Kava täiendatakse vastavat sellele, kuidas on võimalik korraldada ja läbi viia uusi üritusi. Huvitegevuse planeerimisel lähtume eelkõige kooli õppekavast, eesmärkidest, väärtuskasvatusest. Üritused mõjutavad positiivselt koolikultuuri, toetavad õpilaste arengut ja muudavad igapäevaelu huvitavamaks.

 

 

Koolipress

kirjutab-250Fr. Tuglase nimelise Ahja kooli infoleht, mis kajastab koolielu, üritusi, sündumisi, reisikirjeldusi, teateid. Autorid on õpilased ise. Toimetab lehte õp Maarika Müürsepp.

Huvialaringid

tantsija-250Friedebert Tuglase nimelise  Ahja Kooli ringide tegevuse eesmärk on vastavalt õppekavale toetada õpilase mitmekülgset arengut, luua võimalusi täiendavate teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamiseks kooli poolt pakutavates huvialaringides.

 

 

 

Tantsurühm keeris

keeris-2012-intro-200pxTantsurühm "Keeris" tegutseb 2001. a sügisest. Praeguseks on "Keerise" ühest rühmast välja kasvanud kaks rühma. Tegutsemisaastate jooksul on edukalt osaletud Põlva Kultuurikeskuse üritusel Talvetantsud, samuti Koolitantsu maakondlikel ja piirkondlikel ülevaatustel ning otse loomulikult oma kooli ja kultuurimaja üritustel. Traditsiooniks on saanud ka igakevadised kontserdid koos naisrühmaga "Roosi".

 

Rõduteater

Ahja Kooli RõduteaterAhja Keskkooli juures tegutseb 2003 aastast etlejate ring. Selles osalevad õpilased, kellele meeldib luule ja kes oma esinemisega panevad kuulaja luulet armastama.

 

 

 

Loodusring

Ahja kooli loodusringRingi tegevuse eesmärk: Arendada õpilastes vaatlusoskust, analüüsivõimet, järelduste tegemise oskust, oskusi iseseisvaks ja meeskonnatööks. Mida me teeme? Õpime tundma eluta ja elus loodust. Uurime iseennast.Vaatleme elu läbi mikroskoobi. Teeme katseid. Võimalusel käime õppekäikudel.

Loodusringi ajaveeb:  ahjaloodus.blogspot.com

Muusikaringid

Huvilistel on pärast tunde võimalik osaleda erinevates muusikaringides. Muusikaringide eesmärgiks on laiendada õpilaste silmaringi ja äratada huvi muusikamaailma vastu. Muusika abil on võimalik arendada rütmi- ja harmooniatunnetust, koordinatsioonivõimet, mälu, teravdada mõtteerksust ning avardada emotsioonide skaalat. Ahja kooli muusikaringid

Spordiringid

Nädalas kaks korda toimuvad pallimängu treeningud, esmaspäeval tüdrukutega 2.-5. klass, neljapäeval poistega 1.-4. klass. Õpime ja harjutame korvpalli, jalgpalli, käsipalli, saalihokit. Eesmärgiks on selgeks teha nende spordialade algtõed, et lapsed suudaksid lihtsustatud reeglitega neid pallimänge mängida.

Ahja kooli spordiringid