Õpilasomavalitsus

haaletamine-250Õpilasomavalitsus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel, esindavad õpilasi, pakuvad võimalust eneseteostuseks ja aitavad luua sõbraliku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

 

 

 

Omavalitsuse liikmed

Õpilasomavalitsuse liikmed 2016/17. õppeaastal

  • Keithy Pallandi (9. kl.) - president;
  • Liise-Lisete Laur (7. kl.) - asepresident;
  • Maria Tammleht (7. kl.) - protokollija;
  • Mariel Osik, Jaryna-Nelly Mänd, Andero Piir, Andris Parts, Kaidy Tõruke, Hannes Kraavi -liikmed

Omavalitsuse põhimäärus

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli Õpilasomavalitsuse Põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

   1.1 Õpilasomavalitsuse (edaspidi tekstis ÕOV) on õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.-9. klasside poolt valitud esindajad. Igast klassis valitakse õppeaasta alguses õpilasesindusse kuni kolm õpilast. Kui klassi esindaja osaleb ÕOV töös passiivselt, valitakse tema asemele uus liige.
   1.2 ÕOV juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja ÕOV vahel, käesolevast ÕOV põhimäärusest ning Eest Vabariigi õigusaktidest.
   1.3  ÕOV on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli rekvisiite ja ruume.
   1.4 ÕOV on moodustatud määramata ajaks.

Read more ...