kunstiring01-62Kunstiring on edukalt tegutsenud juba 11 aastat. Selle aja jooksul on osa võetud väga paljudest maakondlikest ja vabariiklikest joonistusvõistlustest.

 •  Kunstiring: Neljapäeval 7. tund. juhendaja õp Karin Pikk


loodusring-intro-62pxLoodusringis Õpime tundma eluta ja elus loodust. Uurime iseennast. Vaatleme elu läbi mikroskoobi. Teeme katseid. Võimalusel käime õppekäikudel. Loodusring aitab arendada vaatlusoskust, analüüsivõimet, järelduste tegemise oskust, oskusi iseseisvaks ja meeskonnatööks.

 • Loodusring: 5.-6. klass, Teisip 7. tund, juhendaja õp Aira Ojala


Ahja Kooli muusikaringid Muusikaringid. Fr. Tuglase nim Ahja Kooli õpilastel on võimalus osaleda järgmiste muusikaringide töös:

 • Muusikaring: 2.-4. klass, Kolmap 6. tund, juhendaja õp Mare Muru
 • Lastekoor: 4.-8. klassi tüdrukud, Esmasp 8. tund, juhendajaõp Mare Muru
 • Pilliõpetus: 6.-7. klass, Neljap 6.-7. tund, juhendaja õp Rita Lutsar
 • Ansambel: 6. klass, Esmasp 7. tund, juhendaja õp Mare Muru

  
spordiringid-intro-62pxSpordiringid, pallimängu treeningud toimuvad kaks korda nädalas. Õpime ja harjutame korvpalli, jalgpalli, käsipalli, saalihokit. Eesmärgiks on selgeks teha nende spordialade algtõed, et lapsed suudaksid lihtsustatud reeglitega  neid pallimänge mängida.

 • Kehalise ring: 1.-4. klass, Kolmapaev 6. tund, juhendajaõp Maie Utt
 • Spordiring: 1-4 klass, Esmasp 14:40 - 16:40, Teisip 15:00-17:00, juhendaja Carmen Aarna
 • Jalgpall: 7.-9. klass, Teisip 17:30-19:00, Neljap 17:30-19:00, juhendaja Raimo Mahla


Male, kabe

 • Malering: 1.-2. klass, Neljapäev 4.-5. tund, juhendaja Viktor Kass

Tehnikaring

 • Tehnikaring: Reede 6.-7. tund, juhendaja Raido Vilt