Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetajad

 

Ülle Jõesaar

 ylle.joesaar®ahjakool.ee

 Inglise keel, vene keel, 9. kl juhataja

Katrin Jõgeva

 katrin.jogeva®ahjakool.ee

 Direktor,  kärjääriõpetus

Tiiu Lokk

 tiiu.lokk®ahjakool.ee

 Eripedagoog, õpiabi

Rita Lutsar

 rita.lutsar®ahjakool.ee

 Õppealajuhataja, HEV koordinaator,  ringijuht, 7.-8. kl juhataja

Mare Muru

 mare.muru®ahjakool.ee

 Muusikaõpetus, huvijuht, ringijuht

Maren Jaakmees

 maren.jaakmees®ahjakool.ee

 Eesti keel, ringijuht

Ülla Narusbek

 ylla.narusbek®ahjakool.ee

 Pikapäevarühma kasvataja, aiandus

Aira Ojala

 aira.ojala®ahjakool.ee

 Geograafia, loodusõpetus, füüsika, 3. kl juhataja

Karin Pikk

 karin.pikk®ahjakool.ee

 Kunstiõpetus, käsitöö, ringijuht

Ülla Rebane

 ylla.rebane®ahjakool.ee

 Klassiõpetaja 4. kl, õpiabi

Leili Rood

 leili.rood®ahjakool.ee

 Klassiõpetaja, 1. kl, tööõpetus,vene keel

Katrin Pree

 katrin.pree®ahjakool.ee  Psühholoog

Aili Siitoja

 aili.siitoja®ahjakool.ee

 Klassiõpetaja 2. kl, eesti keel, inglise keel

Heli Sinipalu

 heli.sinipalu®ahjakool.ee

 Keemia, bioloogia, inimeseõpetus

Tiia Tenno

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Matemaatika, e-Kooli administraator, 5.-6. kl juhataja

Ly Tannis

 ly.tannis®ahjakool.ee

 Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Maie Utt

 maie.utt®ahjakool.ee

 Kehaline kasvatus, ringijuht

Terje Veeber

 terje.veeber®ahjakool.ee

 Logopeed

Raido Vilt

 raido.vilt®ahjakool.ee

 Tehnoloogiaõpetus, ringijuht