Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetajad

 

Krista Brusko
 krista.brusko®ahjakool.ee  Muusikaõpetus, huvijuht, ringijuht
Triin Helerand
 triin.helerand®ahjakool.ee  Õpetaja, haridustehnoloog

Ülle Jõesaar

 ylle.joesaar®ahjakool.ee

 Inglise keel, vene keel, 5. kl juhataja

Katrin Jõgeva

 katrin.jogeva®ahjakool.ee

 Direktor

Tiiu Lokk

 tiiu.lokk®ahjakool.ee

 Eripedagoog, õpiabi 4. - 8. klass

Rita Lutsar

 rita.lutsar®ahjakool.ee

 Õppealajuhataja, HEV koordinaator, ringijuht, 8. - 9. kl juhataja

Jane Merits  jane.merits®ahjakool.ee  Sotsiaalpedagoog
Ülla Narusbek ylla.narusbek®ahjakool.ee  Pikapäevarühma kasvataja

Aira Ojala

 aira.ojala®ahjakool.ee

Geograafia, loodusõpetus, füüsika, 4. kl juhataja

Karin Pikk

 karin.pikk®ahjakool.ee

Kunstiõpetus, käsitöö, ringijuht

Ülla Rebane

 ylla.rebane®ahjakool.ee

Klassiõpetaja 1. kl, 5.-6. kl eesti keel, õpiabi 1.-3. kl

Leili Rood

 leili.rood®ahjakool.ee

Klassiõpetaja 2. kl, vene keel 9. kl, 4. kl eesti keel

Katrin Pree

 katrin.pree®ahjakool.ee  Psühholoog

Aili Siitoja

 aili.siitoja®ahjakool.ee

 Klassiõpetaja 3. kl, eesti keel 7.8. ja 9. kl, inglise keel, väikeklass

Heli Sinipalu

 heli.sinipalu®ahjakool.ee

Keemia, bioloogia, inimeseõpetus

Tiia Tenno

 tiia.tenno®ahjakool.ee

Matemaatika, e-Kooli administraator, 6. kl juhataja

Annely Tubin  annely.tubin®ahjakool.ee  Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Maie Utt

 maie.utt®ahjakool.ee

Kehaline kasvatus, ringijuht

Terje Veeber

 terje.veeber®ahjakool.ee

Logopeed

Raido Vilt

 raido.vilt®ahjakool.ee

Tehnoloogiaõpetus, ringijuht