"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpilasesindus 2020-2021

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President:      Rainis Kade
Asepresident: Kaur Jonas Saar
Protokollija:    Rita Lutsar

Liikmed:

Marten Talivätsing
Lisandra Kuusik
Kaimar Ilus
Anette Saar
Jan Joosep Roots
Oliver Rood

Markus Vana

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava I poolaastal 2021/2022 

Kuu Teema Vastutajad
SEPT Klassi esinduse valimine  5.-9. klassides huvijuht
OKT Põhimäärusega tutvumine. Määruse muudatuste arutelu.

Sündmuste graafik

Tantsuvahetundide (liikumisvahetundide?) korraldus ja läbiviimise arutelu

ÕE grupi loomine messengeris

Huvijuht, ÕE liikmed
NOV Koostöö põhimõtted ja ülesannete jagamine sündmuste korraldamisel.  

Helkuri kontrolli organiseerimine

Koolimaja kaunistamine jõuludeks

DETS Jõululaada organiseerimine

II poolaasta sündmuste plaani arutelu ja koostamine

Õpilasesinduse protokollid 2020-2021

Õpilasesinduse põhimäärus