Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel, esindavad õpilasi, pakuvad võimalust eneseteostuseks ja aitavad luua sõbraliku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President: Agnes Rohtsalu 9.kl.
Asepresident: Annabel Tagaküla 8.kl.
Protokollija: Kadri Vilt 7.kl.
Finantsdirektor: Kerli kapsi 6. kl.

Liikmed:
Anette Saar 5.kl.
Kerli Kapsi 6.kl.
Liise-Marie Musting 7.kl.
Kadri Vilt 7.kl.
Steffy Prants 9.kl.

Kaasamõtlejad:
Dagni Loid 9.kl.
Reinhold Omel 5.kl.
Mirtel Ostra 5.kl.
Lisandra Kuusik 4.kl.
Romet Nõmme 4.kl.
Ander Dudarev 4.kl.

Õpilasesinduse tööplaan

Õpilasesinduse põhimäärus