Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President: Annabel Tagaküla 9. klass
Asepresident: Jaryna-Nelly Mänd 9. klass
Protokollija: Kadri Vilt 8. klass

Liikmed:
Anette Saar 6. klass
Kerli Kapsi 7. klass
Liise-Marie Musting 8. klass
Kadri Vilt 8. klass
Kaur- Jonas Saar 4.kl

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava I poolaastal 2019/2020  

September

Uute liikmete valimine, tööülesannete jaotamine

Põhimäärusega tutvumine, uuendamine

I pa ürituste planeerimine

Kooli kodukorraga tutvumine (ettepanekud)

Maailmakoristus

Liikumisvahetunnid neljapäeviti

Oktoober

Õpetajate päeva korraldamine

Liikumisvahetunnid neljapäeviti

Kokkulepped Sass Henno loengu osas

November

Liikumisvahetundide korraldamine neljapäeviti

Koolimaja kaunistamine jõuludeks

Kooli kodukorra muudatustega tutvumine

Detsember

Liikumisvahetundide läbiviimine neljapäeviti

Jõulukaardite jagamine  Ahja adressaatidele

Jõululaada korraldamine

ÕE Tegevuskava II poolaastal 2019/2020  

Jaanuar

I pa ürituste planeerimine

Loeng „Ei kiusamisele“

Liikumisvahetunnid

Veebruar

Liikumisvahetunnid

Stiilipäev

Märts

Liikumisvahetundide korraldamine

Stiilipäev

Aprill

Stiilipäev

Liikumisvahetundide läbiviimine

Mai

Õpilasesinduse põhimäärus