Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President: Agnes Rohtsalu 9. klass
Asepresident: Annabel Tagaküla 8. klass
Protokollija: Kadri Vilt 7. klass

Liikmed:
Anette Saar 5. klass
Kerli Kapsi 6. klass
Liise-Marie Musting 7. klass
Kadri Vilt 7. klass
Steffy Prants 9. klass

Kaasamõtlejad:
Dagni Loid 9. klass
Reinhold Omel 5. klass
Mirtel Ostra 5. klass
Lisandra Kuusik 4. klass
Romet Nõmme 4. klass
Ander Dudarev 4. klass

Õpilasesinduse tööplaan

Jaanuar

II poolaasta tegevusplaani koostamine

Tantsuvahetunnid neljapäeviti

Veebruar

Kiusamisvastane loeng

Tantsuvahetunnid neljapäeviti

Sõbrapäev

Eesti 101 seinaleht

Märts

Tantsuvahetunnid neljapäeviti

Tuglase seinaleht

Stiilipäevade ettevalmistamine

Aprill

Stiilinädala läbiviimine

Tantsuvahetunnid neljapäeviti

Munapühadega seotud mängude läbiviimine

ÕE osalemine Eesti ÕE koosolekul

Mai

Tantsuvahetunnid neljapäeviti

ÕE osalemine koolitusel „Kuidas kaasata õpilasi“

Kogemuste jagamine ÕE liikmetele

Juuni

ÕE aasta tegevuste kokkuvõte, analüüs, edasised suunad.

Õpilasesinduse põhimäärus