"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President:      Rainis Kade
Asepresident: Kaur Jonas Saar
Protokollija:    Rita Lutsar

Liikmed:

Marten Talivätsing
Lisandra Kuusik
Kaimar Ilus
Anette Saar
Jan Joosep Roots
Oliver Rood
Markus Vana

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava 2021/2022 

II POOLAASTA

JAANUARKoosolek 1x nädalas
Maja jõulukaunistuste mahavõtmine
Kooli kodukorra muudatustega tutvumine, arvamuse avaldamine.
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
VEEBRUARKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
Osavõtt Ahja uisupeost
Kohvikupäev - 7.+8. kl.
MÄRTSKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
Kohvikupäev -9. kl.
APRILLKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
Kohvikupäev- 6.kl.
Stiilipäev
MAIKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
Kohvikupäev- 5.kl
JUUNIKoosolek, aasta kokkuvõte
Liikumisvahetunnid

I POOLAASTA

SEPTEMBERKlassi esinduse valimine  5.-9. klassides
OKTOOBERPõhimäärusega tutvumine. Määruse muudatuste arutelu.
Sündmuste graafik
Tantsuvahetundide (liikumisvahetundide) korraldus ja läbiviimise arutelu
ÕE grupi loomine messengeris
NOVEMBERKoostöö põhimõtted ja ülesannete jagamine sündmuste korraldamisel.    
Helkuri kontrolli organiseerimine
Koolimaja kaunistamine jõuludeks
DETSEMBERJõululaada organiseerimine  
II poolaasta sündmuste plaani arutelu ja koostamine

Õpilasesinduse protokollid 2021-2022

Õpilasesinduse põhimäärus