Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President: Agnes Rohtsalu 9. klass
Asepresident: Annabel Tagaküla 8. klass
Protokollija: Kadri Vilt 7. klass

Liikmed:
Anette Saar 5. klass
Kerli Kapsi 6. klass
Liise-Marie Musting 7. klass
Kadri Vilt 7. klass
Steffy Prants 9. klass

Kaasamõtlejad:
Dagni Loid 9. klass
Reinhold Omel 5. klass
Mirtel Ostra 5. klass
Lisandra Kuusik 4. klass
Romet Nõmme 4. klass
Ander Dudarev 4. klass

Õpilasesinduse tööplaan

Õpilasesinduse põhimäärus