Õpilasesindus

Õpilasesindus aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel; esindavad õpilasi;  pakuvad võimalust eneseteostuseks; aitavad luua sõbralikku ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

President:        Anette Saar
Asepresident: Kadri Vilt
Protokollija:    Robin Pavlov

Liikmed:

5. klass: Kaur-Jonas Saar

6. klass: Ander Dudarev
7. klass: Romet Nõmme

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava I poolaastal 2020/2021  

September

Uute liikmete valimine, tööülesannete jaotamine

Kooli ÕE Põhimäärusega tutvumine

Kooli arengukavaga tutvumine

I pa ürituste planeerimine

Liikumisvahetunnid neljapäeviti

Oktoober

Õpetajate päeva osaline korraldamine

Liikumisvahetunnid neljapäeviti

November

Liikumisvahetundide korraldamine neljapäeviti

Kadripäev

Detsember

Liikumisvahetundide läbiviimine neljapäeviti

Jõulukaardite jagamine Ahja asutustele

Jõululaada korraldamine

ÕE Tegevuskava II poolaastal (täieneb)

Jaanuar

II pa ürituste planeerimine

Liikumisvahetunnid

Veebruar

Liikumisvahetunnid

Märts

Liikumisvahetundide korraldamine

Aprill

Liikumisvahetundide läbiviimine

Mai

Õpilasesinduse põhimäärus