Konsultatsiooni ajad õpetajatel ja klassijuhatajatel 2016-17. õppeaastal

õpetaja / klassijuhatajaõppeainekonsultatsiooni aegklassklassijuhata vastuvõtu aeg
Aili Siitoja klassiõpetaja, eesti keel 3. klass T 7. tund kokkuleppel 2. klass N 6. tund kokkuleppel
Ülla Rebane klassiõpetaja, tööõpetus 2. klass
eesti keel 4.-6. klass
N 6. tund kokkuleppel 4. klass N 6. tund kokkuleppel
Ülle Jõesaar ingl keel 3.-9. klass,
vene keel 6.-8. klass
E 15:00, T 13:10 kokkuleppel 9. klass E 14:30
Katrin Jõgeva karjääriõpetus 7.-9. klass R 8:00    
Ly Tannis-Vinni ajalugu, ühiskonnaõpetus T, N 8. tund kokkuleppel    
Aira Ojala

geograafia, loodusõp, füüsika

pärast tunde kokkuleppel  3. klass  kokkuleppel vanemaga
Tiia Tenno matemaatika 4.-9. klass kokkulepel  5.-6. klass  kokkuleppel vanemaga
Mare Muru muusikaõpetus E, K N kokkuleppel    
Karin Pikk kunstiõpetus, käsitöö E 14:30    
Tiiu Lokk klassiõpetaja, aineõpetaja pärast tunde kokkuleppel

5. 6. 9. kl

väikeklass

kokkuleppel
Maren Jaakmees eesti keel, kirjandus 7.-9. klass T 7. tund    
Leili Rood klassiõpetaja
vene keel 9. kl
T 13:15 1. klass E 12:50 kokkuleppel
Heli Sinipalu bioloogia, keemia, inimeseõpetus K 13:45    
Rita Lutsar      7.-8. klass  E 15:00
Raido Vilt
tehnoloogia 4.-9. klass R 14:00    
Maie Utt kehaline kasvatus R 14:55 või kokkuleppel