Konsultatsiooni ajad õpetajatel ja klassijuhatajatel 2017-18. õppeaastal

õpetaja / klassijuhatajaõppeainekonsultatsiooni aegklassijuhatajaklassijuhata vastuvõtu aeg
Aili Siitoja klassiõpetaja,
eesti keel ja kirjandus 7.8. 9. kl., inglise keel väikekl.
E 8. tund 3. klass T. 4. tund või kokkuleppel
Ülla Rebane klassiõpetaja,
eesti k. ja kirj .5.6. kl.
E. 7.t või kokkuleppel 1. klass E kokkuleppel
Ülle Jõesaar inglise keel 3.-9. kl.
vene keel 6.-8.kl.
E kokkuleppel 5. klass E kokkuleppel
Rita Lutsar   8.+9.klass E,T kokkuleppel
Annely Tubin ajalugu, ühiskond T,R kokkuleppel    
Aira Ojala

geogr, lood. füüsika
informaatika

kokkuleppel  4. klass  kokkuleppel
Tiia Tenno matemaatika 4.-9. klass kokkulepel  6. klass  kokkuleppel vanemaga
Krista Brusko muusikaõpetus K,N kokkuleppel    
Tiiu Lokk klassiõpetaja,
aineõpetaja
kokkuleppel Väike-klass
1., 6.,7.
kokkuleppel
Karin Pikk kunstiõpetus, käsitöö E 14:30    
Tiiu Lokk klassiõpetaja, aineõpetaja pärast tunde kokkuleppel

5. 6. 9. kl

väikeklass

kokkuleppel
Triin Helerand klassiõpetaja 3T ja 7.klassijuh   7. klass kokkuleppel
Leili Rood klassiõpetaja, eesti keel 4,
vene keel 9.kl.
T 7. t 2. klass kokkuleppel
Heli Sinipalu bioloogia keemia inimeseõp. 5.-9.kl.
eetika 1.kl
K 13:45    
Raido Vilt
tehnoloogia 4.-9. klass N kokkuleppel    
Maie Utt kehaline kasvatus R 14:55 või kokkuleppel    
Karin Pikk kunstiõp, käsitöö E. 7.t