Oluline info sotsiaalpedagoogilt:

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda meili teel ave.plakk@ahjakool.ee. E-R 9.00-16.00

  • Võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane kaugõppel vajab.
  • Kuidas motiveerida õpilast koduõppel õppima?
  • Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine kaugõppe ajal HEV lastega tegelemisel.
  • Vajalike õppevahendite puudumine (arvuti, õpikud, töövihikud).
  • Kõik küsimused on oodatud, proovime koos leida lahenduse.

Väärtustame võimetekohat õppimist, individuaalset arengut, koostööd ja keskkonnahoidu.

MENÜÜ

Esmaspäev

H: 
L: 
O: 

Teisipäev

H:
L:  
O:

Kolmapäev

H: 
L: 
O

Neljapäev

H: 
L: 
O: 

Reede

H: 
L:
O: 

Kool kiidab

Vigurivänt 2019

10. mail toimus Tartus jalgrattavõistlus "Vigurivänt 2019". Meie kooli võistkond koosseisus Anette Saar, Lisandra Kuusik, Kaimar Ilus ja Silver Sannamees saavutasid III koha. Eraldi toimus veel aeglussõiduvõistlus, kus Silver saavutas I koha. Õpetaja Raido...

Maakondlik geograafiaolümpiaad

Maakondlikul geograafiaolümpiaadil osalesid Jaryna-Nelly Mänd 8. klassist, Maria Tammleht  ja Steffy Prants 9. klassist. Steffy saavutas  olümpiaadil I koha.  Õpetaja Aira Ojala

Isamaaline omaloomingu konkurss

Kaitseliidu Põlva maleva ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt välja kuulutatud Isamaalise omaloomingu konkursil saavutas meie kooli 1. klassi õpilane Kristelle Laevik 1.- 4. klassi vanuserühmas I koha. Juhendaja Karin Pikk

ÕPPETÖÖ KORRALDUS ALATES 30. MÄRTSIST

Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.Õppepäeva  ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad...

DISTANTSÕPE JÄTKUB…

Distantsõpe jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat. Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Üleskutse kooliperele

Üleskutse kooliperele

Palun tehke fotosid praegu toimuvast kaugõppest kodudes ja õues. Pildid lähevad kooli Fotoalbumi arhiivi. Fotosid kasutame kooli kodulehe ilmestamiseks ning mõningaid pilte soovib valla lehe toimetus. Jääme huviga ootama põnevaid hetki sinu õppetööst. Saada fotod...

Õppetöö korraldus alates 16. märtsist

Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.Õppepäeva  ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad ...

Töökuulutused

Friedebert Tuglase nim Ahja Kool ja Ahja Lasteaed Illikuku pakub tööd muusikaõpetajale

alates 1. september 2020.

Avaldus koos kvalifikatsioonile vastava tunnistusega saata info@ahjakool.ee 
15. mai 2020.

Täpsem info 5218540

Tartu mnt 23 , Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
799 3960
direktor@ahjakool.ee

Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja Kooli tunniplaan

Vaata siit: tunniplaan

 Blogid

 Ahja Kooli õpilaste tegemised kunsti ja käsitöö vallas.
Vaata siit: kunstiuudised

FRIEDEBERT TUGLAS 133

Õpilast

Huviringi

Õpetajat

Aastat kooli haridust

Kiusamisest vabaks!

Ahja Kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks.