"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Väärtustame võimetekohast õppimist, individuaalset arengut, koostööd ja keskkonnahoidu.

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
502 5214
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

4.klassi majandusõppe uudiseid

Paar sõna ja mõned pildid meenutuseks meie 4.kl majandusõpilaste kevadest. Kas olete mõelnud, mis vahe on individuaaltootmisel ja konveiertootmisel ning mis on nende plussid ja miinused? Meie neljandikud proovisid tunnis ise järele! JA Eesti majandusõppe programm pakub võimalust katsetada mängusaiakeste tootmist mõlema variandiga. Peale katsetusi sai mõeldud ka sellele, et kui teeks sama asja teist […]

Lõpuaktuse kutse
Lugemise väljakutse

Me kõik teame, et lugemine on oluline loovuse ja sõnavara arenguks, maailmapildi avardamiseks ja tegelikult ka lihtsalt üks mõnus ajaviide. Selleks, et me oleks uue õppeaasta alguses ikka vormis ja väärilised vestluspartnerid, kutsume üles lugema! Täida kogu ruudustik terve suve jooksul ja pane end kirja!:)

Õppeaasta kokkuvõte

Üks kooliaasta on taas lõppenud ning selle aasta sisse on mahtunud palju. Me oleme üle ja läbi elanud uue koroona viiruse laine. Tulime eduliselt toime remondis oleva majaga ja sellest tingitud klasside muutustega. Suutsime elavdada koolielu põnevate ettevõtmistega nagu KIK projekti õppekäigud, ühised väljasõidud, teatriskäigud, kooli kohvikud, muusika vahetunnid koos õpilaste valitud muusikaga, rohenädal koos […]

Kõik uudised

Info/teated

Oluline info sotsiaalpedagoogilt

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda meili teel: ave.plakk@ahjakool.ee.
E-R 9.00-16.00 mobiil: +372 53779734.

- Võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane kaugõppel vajab.
- Kuidas motiveerida õpilast koduõppel õppima?
- Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine kaugõppe ajal HEV lastega tegelemisel.
- Vajalike õppevahendite puudumine (arvuti, õpikud, töövihikud).

Kõik küsimused on oodatud, proovime koos leida lahenduse.

Trimestrid ja vaheajad

I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021

II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022

III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 01.09-19.11.2021

II trimester 20.11-23.02.2022

III trimester 24.02-13.06.2022

Töökuulutused

Kokk

Ootame oma armsasse kooli täiskoormusega kokka alates 25.07.2022. Töötamiseks on kaasaegsed ja hea varustusega ruumid ning pikaajalise kogemusega kokk on kolleegiks. Meie kool sai ka Põlvamaa tunnustatud koolitoidu tiitli 2021/22 õppeaastal. Tule aita hoida head taset! Vajalik on kehtiv tervisetõend ja kasuks tuleb koka kutsetunnistus, võib olla omandamisel.  Saada oma CV ja motivatsioonikiri koos haridust tõendavate dokumentidega aadressil: pirjo.pall@ahjakool.ee

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Võtame tööle nutika ja asjaliku tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Oluline on mõista nii õppeainet kui õpilasi ja nende erisusi. Tööaeg on osaline (0,26 kohta), võimalus olla ringijuhendaja. Klassi sisustus võimaldab anda mitmekesiseid tunde, nt kasutada 3D printer ja CNC router Stepcraft. (Vajadusel kasutatavate seadmete/programmide alane juhendamine/väljaõppe).

Tööle asumine niipea kui võimalik.

Avaldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid saata aadressile pirjo.pall@ahjakool.ee.


Põhiväärtused

Väärtustame võimetekohast õppimist, individuaalset arengut, koostööd ja keskkonnahoidu.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Toetada mitmekülgset arengut.
Väärtustada ennast ja inimesi enda ümber.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem