Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on alates 14. detsembrist suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. Järgmisel 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. 

Seoses sellega on Ahja kool 14. -22. detsembrini distantsõppel. Täpsem info ja tööjuhised on lisatud eKooli. 

Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud ka huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused.