3. klassi metsmatkast mõni päev hiljem startis vanemate klasside 9-liikmeline grupp kolmepäevasele rännakule Ilumetsa. Sügisvihm küll ei soosinud matkalisi esimesel hommikul, aga paistis, et see häiris rohkem teelesaatjaid kui matkalisi. „Lapsed metsa“ matka eesmärk ei olnud läbida pikki kilomeetreid raskete seljakottidega vaid just korrastada ja tugevdada õpilaste omavahelist suhtlemist tegevuste ja toimingute käigus. Matkajuhtide Palbo ja Vahuri sõnul toimis ilma korraldusi andmata meeskonnatöö puude lõhkumisel, toidu valmistamisel, koristamisel ja vaba aja tegevustel. Keegi ei jäänud kõrvalseisjaks, mis näitab, et matkaseltskond aktsepteerib üksteist ja leiab erinevais olukordades vettpidavaid lahendusi. Matka tagasiside koosolekud avasid kõigile osapooltele õpilaste sisemaailma varjatud külgi, mida tavalisel koolipäeval ja kodus ei märka. Õpilaste vanemad ja õpetajad on siiralt tänulikud MTÜ KoosOn meeskonnale positiivse eeskuju ja nelja matka läbiviimise eest.