Eelviimasel koolipäeval kogunesid õpilased hommikul muusikaklassi, et kuulata tehnoloogiaõpetuse poiste esitlust valminud töödest. Kaasõpilaste ja õpetajate ees tuli rääkida töö käigust ning vastata publiku küsimustele.