Toimub 22. veebruaril kell 8:20 muusikaklassis. Pidulik riietus.

Parimate tunnustamine.

Tunnistuste jagamine.