ÕPPETEGEVUS MAI- ja JUUNIKUUS
Õppekava nõuetekohaseks täitmiseks jätkub õppetöö FRIEDEBERT TUGLASE NIM AHJA KOOLIS 2. juunini valdavalt distantsõppega. Alates 25. maist kutsume erigraafiku alusel kooli õpilased, kes vajavad individuaalset juhendamist. Otsuse, keda kutsuda kooli kontaktõppele ning keda on võimalik järele aidata veebi teel, teevad õpetajad. Järeleaitamise üheks lähtealuseks on nõutavate õpitulemuste saavutamine. Kontaktõppele kutsumisest teavitame õpilasi ja lapsevanemaid individuaalselt.

Õpilased, kes kooli ei tule jätkavad tegevusi, mida õpetajad neile edastavad.

HINDAMINE, ÕPPEAASTA LÕPETAMINE
III trimestri hinded on ARV (arvestatud), MA (mittearvestatud). Aastahinded kõikides klassides paneme välja 3. juuniks ja need on numbrilised (välja arvatud 1. klassil). Lõpueksameid ei toimu, lõpetamisel arvestame perioodi- ja aastahindeid. Ohutuse tagamiseks tulevad õpilased kooli erinevatel kellaaegadel.

4. JUUNI: TUNNISTUSTE jagamine ja õpikute tagastamine, KiVa test

kell 9:00 – 2. klass + väikeklass

kell 10:00 – 1. klass + 5. klass

kell 11:00 – 8. klass + 9. klass

5. JUUNI: TUNNISTUSTE jagamine ja õpikute tagastamine, KiVa test

kell 9:00 – 6. klass + 7. klass

kell 10:00 – 3. klass + 4. klass

kell 11:00 – kes ei saanud varem jne – kokkuleppel klassijuhatajaga


Jälgi infot eKoolis