14.märtsil, emakeelepäeval, toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Kaitseliidu Põlva maleva ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt välja kuulutatud Isamaalise omaloomingu konkursi võitjate autasustamine.
Konkursil osalejatel paluti mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki kui nende oma riiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti omariikluse ja vabaduse tähendusse laiemalt.
Meie kooli 1.klassi õpilane Kristelle Laevik saavutas 1.- 4.klassi vanuserühmas I koha. Selles vanuserühmas tuli joonistada pilt ja Kristelle kujutas oma pildil meile kõigile väga tähtsat sündmust – laulupidu Tallinnas.
Suur tänu ka Räpina Ühisgümnaasiumile suurepärase aktuse eest, kus
rahvatantsijad tõid meieni juba suvise peo hõngu ja luuletuste lugejad näitasid, kui ilus on meie emakeel.
Õpetaja Karin Pikk