Ettevõtluse õpetaja, Annely Tubin, valmistas ette väitlustunni erinevate teemadega: edasiõppimise võimalused ja valikud, väike maakoht ja noored, digimaailm ja internet. Tunni aja jooksul said kolm õpilasrühma ringi liikuda ja arutleda kõigi teemade üle. Arutluse tulemusena selginesid õpilaste mõtted ja üles märgiti ettepanekud, mis võiksid õpilastele kasu tuua. Näiteks kutsevaliku osas oldi huvitatud erialadega tutvumisest loengute või õppekäikude näol juba 7. ja 8. klassis. Väitlusele järgnes Kahoot! kodanikuks olemise teemadel, mille võitis Annabel (9.kl).