Mai algul Põlvas toimunud koolitusel osalesid seekord nii
kooli juhtkond kui ka kolm õpilasesinduse liiget. Koolituse eesmärk on toetada lastega töötavaid spetsialiste, kaasamaks õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisse ja otsustamisprotsessi.