OÜ KoosOn matkajuhid Palbo Vernik ja Vahur Teller  viisid 6. ja 7. klassi õpilased kolmeks päeva loodusesse, kus tuli elamiseks vajalike toimingutega ise hakkama saada: lõkke süütamine, toidu valmistamine, koristamine, sõbraliku õhkkonna hoidmine jne.

Matka eesmärk on turvalise ja salliva keskkonna loomine grupis, kaaslastega arvestamise oskuse arendamine,  tulevikus vajaminevate oskuste ja  kogemuste talletamine.

Projekt jätkub kordusmatkaga uue õppeaasta sügisel.