Aasta lõpuni on koolis erilise tähelepanu all viisakad lauakombed. Täiskasvanute eeskuju ja pidev harjutamine tagab lapse viisakad lauakombed kodus, koolis kui ka mujal. Palume vanematel tuletada lastele meelde eelkõige noa kasutamist söömisel. Söögiriistade kasutamine arendab lapse peenmotoorikat, mis omakorda ergutab ajutööd ning kokkuvõttes mõjutab tema igakülgset arengut.