Kooliraamatukogu ootab õpikuid laenutama 28. ja 29. augustil kell 9:00 – 13:00.

I klass õpilased saavad õpikud oma klassijuhatajalt 2. septembril.