Õpilasesindus käivitas projekti “Julge Õpilase Kool” ehk “JÕK”. Projekti on kaasatud 1.,2.,3. klassi õpilased. JÕK- i eesmärk on julgustada õpilasi avatud suhtlemisele, murede ja rõõmude jagamisele ning oma arvamuse avaldamisele. Esimene JÕK-i tund toimus 2. veebruaril, kus lahendati ülesannet läbi näitemängu. Eestvedajad olid ÕE liikmed Kadri Vilt, Anette Saar ja Kaur-Jonas Saar.