1. Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.
  2. Õppepäeva  ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.
  3. Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad  tavapärasel moel.
  4. Kui kodused IT lahendused ei võimalda õppeülesandeid täita, tuleb ühendust võtta klassijuhatajaga.
  5. Õppeülesannete sisestamine toimub tavatunniplaani alusel eKooli (koduste ülesannete alla).
  6. Hindamine on arvestuslik või hindeline.
  7. Palume vanematel tavapärasel viisil anda klassijuhatajale teada, kui laps on haigestunud sel moel, et see takistab kodus õppetööga tegelemist. Sel juhul märgime õpilase eKooli puudujaks. Info on vajalik kooli õpilaste tervisliku olukorra jälgimiseks. COVID-19 haigusesse nakatumisel (arsti poolt kinnitatud) tuleb otsekohe teavitada klassijuhatajat telefoni teel.
  8. Kui Vabariigi Valitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium teevad ümberkorraldusi, teavitame sellest õpilasi ja vanemaid eKooli kaudu ning vajadusel muudame õppeplaani.  
  9. Olukorra tõsidust arvestades ootame osapooltelt koostöövalmidust ning mõistvat suhtumist.