1. Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.
  2. Õppepäeva  ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.
  3. Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad tavapärasel moel.
  4. Kui kodused IT lahendused ei võimalda õppeülesandeid täita, tuleb ühendust võtta klassijuhatajaga.
  5. Õppeülesannete sisestamine toimub tavatunniplaani alusel eKooli koduste ülesannete alla.   
  6. Hindamisel kasutame nii numbrilist kui arvestuslikku hindamist.

Selgituseks:

ARV – töö arvestatud.

LT – töö lõpetamata (tehtud töö tagastatud õpilasele paranduste tegemiseks, aga õpetaja pole veel nõuetekohast tööd tagasi saanud).

! – töö esitamata (sisestatakse, kui kodune töö on õigel kuupäeval esitamata. Märka, kui õpetaja on sealjuures andnud töö uue esitamise tähtaja!).

MA – töö mitte arvestatud (sisestatakse, kui töö jääb etteantud tähtajaks esitamata, ümberarvestamist ei toimu).

  1. Palume vanematel tavapärasel viisil anda klassijuhatajale teada, kui laps on haigestunud sel moel, et see takistab kodus õppetööga tegelemist. Sel juhul märgime õpilase eKooli puudujaks. Samuti palume teavitada klassijuhatajat,   kui õpilane on tervenenud ja saab kodus taas alustada õppetööga tegelemisega. Info on vajalik õpilaste tervisliku olukorra jälgimiseks. COVID-19 haigusesse nakatumisel (arsti poolt kinnitatud) tuleb otsekohe teavitada klassijuhatajat telefoni teel.
  2. Kui Vabariigi Valitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium teevad ümberkorraldusi, teavitame sellest õpilasi ja vanemaid eKooli ning kooli kodulehe kaudu ja vajadusel muudame õppeplaani.  
  3. Olukorra tõsidust arvestades loodame koostöövalmidust ning mõistvat suhtumist.