2.-3. klass tuleohutust õppimas

5. aprillil külastasid 2.-3. klassi õpilased Põlva päästekomandot. Osalesime tuleohutusalasel koolitusprogrammil „Tean tulest!“. Meid võttis vastu Ahja oma inimene – Anvar Mootse, kes töötab päästekomandos meeskonnavanemana.

Saime ülevaate tulekahju tekkepõhjustest, arutasime selle üle, kuidas tulekahju korral käituda ja abi kutsuda ning kuidas tulekahju vältida. Lapsed kuulasid ja rääkisid huviga kaasa. Seejärel tegime ekskursiooni päästekomando ruumides. Kõige põnevam osa oli päästeauto sisemuse uurimine. Moodustus lausa järjekord!

Täname Põlva päästekomandot lahke vastuvõtu eest!