Põlvamaa KEAT laager

24. – 25. mail toimus Valgemetsas ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist" (KEAT), millest võttis osa ka Ahja Kooli 5. ja 6.klassi ühismeeskond. Laagrile eelnesid veebruarist kuni maini ohutusteemasid käsitlevad loengud koolis.

KEAT programmiga soovitakse anda noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi ning anda võimalus rakendada neid läbi praktiliste tegevuste.

Laagri esimene päev algas traditsioonilise rivistuse ja tervitusega. Seejärel läbisid koolide õpilaste meeskonnad (ilma õpetajateta!) erinevate organisatsioonide tegevuspunkte, mida oli kokku 17. Õpetajaid samal ajal sooritasid erinevaid tegevusi Reet Külaotsa juhendamisel, said aega üksteisega tutvuda ja vestelda ning lõpuks valmistasid KEAT laagri lipu.

Kui tegevuspunktid olid lõppenud, jätkasid Politsei- ja Piirivalveameti koerajuhid koerte demonstratsioonesinemisega. Lisaks oli õhtuks planeeritud loovtööd teemal „Nuti võlud ja valud", mis jagunesid loosi teel alateemadeks. Meie kooli meeskond pidi valmistama etteaste teemal „Une arvelt internetis“ (esinemisest tegi pildid Kaire Zopp). Ja siis saabus kaua oodatud öökino aeg! Filmi ajal korraldas aga Päästeamet õppehäire- korraga tõusis ekraani alt paks suits ja kogu laagril tuli häire olukorras laagriplatsile rivistuda.

Teine päev algas veeolümpiaga, kus pandi 17-nes erinevas tegevuspunktis proovile meeskonnatöö oskus, kiirus ja osavus. Loomulikult kaasnes mängudega oht märjaks saada! Kes punkte läbides veel enda arust „liiga kuivaks“ jäid, said pärast mängu nautida tuletõrjevoolikust tulevat vihmasadu. Päeva teises pooles sai õppida katusele keeranud autost väljumist, näha ja tunda kokkupõrkel juhtuvat, lisaks tutvustas Päästeamet tööd droonidega.

Ja oligi aeg pakkida telgid, jätta hüvasti laagris leitud uute sõpradega ja asuda koduteele. Nii programmi korraldajad kui õpetajad loodavad, et KEAT koolituse ning laagri läbinud õpilane oskab kaitsta end ja aidata teisi, tagades sealjuures ka ohutuse. Vaata pilte!

Õpetaja Tiia Tenno