Õppeaasta lõpetamine

„Kill- kill- kill, kool läbi sai! See, kes õppis, targaks sai!“ Teisipäeval, 06. juuni hommikul kell 9.00 kogunes kogu koolipere Ahja Kultuurimajja selle õppeaasta viimase koolipäeva aktusele.

Aktuse avakõnes meenutas direktor Katrin möödunud kooliaastat ja soovis kaunist ning meeldivat algavat suvepuhkust. Kauneid soove edastas ka muusikaringi koor, kelle esituses kõlas Priit Pajusaare laul „Soovide laul“.

Parimaid õpilasi, kes sel õppeaastal olid saavutuste eest saanud tunnustust väljaspool kooli, tänas direktor  kosutava šokolaadiga. Õpetajatele, kelle juhtimisel ja suunamisel on õpilased aineolümpiaadidel ja konkurssidel tulnud auhinnalistele kohtadele nii maakonnas kui ka vabariigis, jagas direktor Põlva maavanema tunnustuskirjad. Nendeks tublideks õpetajateks olid õpetaja Tiia, õpetaja Aira ja õpetaja Heli ja õpetaja Ülle.

Edukamatele kunstinäitustel osalejatele jagas tunnustust ja kiitust õpetaja Karin. Õpetaja Maie andis aukirja Karelile, kes saavutas Põlva Maakonna kergejõustiku meistrivõistlustel II koha 100 m jooksus. Muusikaõpetaja Mare tänas lastekoori lauljaid õppeaasta jooksul antud panuse eest laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ ettevalmistaval perioodil.

Muusikaliste vahepaladega rõõmustasid kuulajaid muusikaringi lauljad, kes esindasid selle õppeaasta lõpus oma kooli Räpina Laste Laulu- ja tantsupeol.

„Heinaaeg on ikka nii!“ nende lauluhõisetega lõpetasid kooliaasta aktuse lauljad ning kaunite suvepuhkuse soovidega lahkusime algavasse suvesse ning kohtume taas puhanutena ja teadmishimulistena juba sügisel!

Huvijuht Mare