Loovtööde konverents Põlvas

Ahja Kooli 7. ja 8. klassi õpilased osalesid maakonna loovtöid tutvustaval konverentsil. Päeva programmi valmistasid ette ja konfereerisid kaks Põlva Kooli tütarlast: Merit Lutsar ja Kristin Semm.

Ahja Kooli 7. ja 8. klassi õpilased osalesid maakonna loovtöid tutvustaval konverentsil. Päeva programmi valmistasid ette ja konfereerisid kaks Põlva Kooli tütarlast: Merit Lutsar ja Kristin Semm.

Omaloomingulisi muusikapalu mängisid Johanna Laanoja ja Mart Kirotar. Konverentsil osalejad kuulsid ja nägid erinevaid loov- ja uurimistööde esitlusi. Tähelepanekutest loovtööde tegemisel rääkis Põlva Kooli koordinaator Arvo Sarapuu. Konverentsi saalis oli näitus mõningatest maakonna loovtöödest. Õpilaste ettekannete vahel pakuti osalejatele koolilõunat.