"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

5.klassis ettevõtlikkust ergutamas

Täna oli 5.kl majanduse õpe tavapärasest erilisem, kuna külalisõpetajaks oli SA Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ilija Samoldin. Paaristunnis sai teha tööd nii rühmas kui individuaalselt. Õpilastel tuli välja pakkuda, missugused on ühe hea, eduka õpilase omadused, ning missugused on ühe hea, eduka ettevõtja omadused. Selgus, et kattuvusi on palju. Lisaks tuli õpilastel paberile kujundada keskkond, milles nad tunneksid end õppides, või ettevõtjana, hästi. Enda ümbritsemine meeldivaga tagab mõnusa õhkkonna ning on toeks nii täna, olles õpilane, kui ka tulevikus. Külalisõpetaja tutvustas ka SA Põlvamaa Arenduskeskuse tegevusi ning julgustas võtma ühendust ning küsima nõu.

5.klassi õpilased rääkisid tunnis ka sellest, mis on nende huvialad ning millega meie koolis lisaks ainetundidele veel tegeleda saab. Tegime ka ringkäigu koolimajas. Samuti kohtus Ilja Samoldin ka meie kooli direktoriga, kes rääkis sellest, mille poolest on meie kool eriline, millest hoolime, mida väärtustame.

Muljed ettevõtluskonsultant Ilija Samoldinilt: "Õpilased on majandusõppes väga teadlikud, inspireeritud ja võtavad hea meelega tegevustest osa. Kool on väga lahe, keset loodust. Koolipere on kokkuhoidev. Ahja kooli visioon on tulevikku suunatud ning siinsed õpetajad ja direktor teevad oma tööd hingega."

Meie võtsime kohtumisest kaasa toreda uue tutvuse, võib-olla mõne plaani tulevikuks ning hea kogemuse sellest, kuidas külaline koolitunnis ergutab õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust nii klassil, kes seda kogeb, kui neil, kes märkavad uut inimest koolis liikumas.

Loo autor Annely Tubin, täiendused Pirjo Pall, pildid Annely Tubin