"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Kool kiidab

Tunnustame 2022/23 õppeaasta 2.trimstri tublisid õpilasi! Olete meie visiooni loojad!

 1. Avaldan kiitust väga hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I
  trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Iti Adeele Aasmäe
  Kristelle Laevik
  Tevor Kiho
 2. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I
  trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Eleri Haav
  Kimm Adari
  Villu Adari
  Johanna Lambing
  Annabel Kraavi
  Georg Erik Org
  Markus Vana
 3. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning hea käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri
  hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Sander Kade
  Jan-Joosep Roots

Kiitus 2023.a. Tuglase omaloomingukonkursil osalemise eest

Arabella Maisvee - eripreemia kunst
Merilii Mägi
Markus Vana - tunnustus kunst
William Henry Org
Karolin Maisvee
Liis Kangur - 3.koht kunst
Sander Kade
Helena Pallandi
Marten Mootse - 3.koht luule
Lisandra Kuusik - 2.koht kunst
Iti-Adeele Aasmäe - 2.koht kunst
Annabel Kraavi – eripreemia proosa
Villu Adari
Kristelle Laevik - 1.koht kunst
Marcos Lepik
Robin Haavakats
Algis Pärnamets
Pirjo Pall - 2.koht luule
Ilvi Suislepp - tunnustus proosa

Juhendajad ja žürii:
Ülla Rebane, Leili Rood, Ilvi Suislepp, Karin Pikk, Aili Siitoja, Tiiu Lokk, Roomet Feigenbaum
Peakorraldaja: Rita Lutsar

Kiitus konkursil osalemise eest

Kristelle Laevik ja tema juhendaja Karin Pikk Piparkoogikrõbin konkursil 4.-6.klasside
vanuserühmas 2.koht.
Avaldame tunnustust Piparkoogikrõbin konkursil osalejatele:

Villu Adari,
Rosabell Haavakats,
Sander Kade,
Karolin Maisvee,
William Henry Org,
Helena Pallandi;
Tristan Kihho,
Merilii Mägi.
Juhendaja Leili Rood
Arabella Maisvee
Johanna Lambing
Juhendaja Karin Pikk
Õpetajatest
Annely Tubin ja Pirjo Pall
Avaldan tunnustust Tähekese jubejuttude võistlusel osalemise eest:
Georg Erik Org ja Marleen Mägi
Lisette Nõmme
Juhendaja Ilvi Suislepp


1.trimestri õpihimulised õpilased

Avaldame kiitust väga hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:

Iti Adeele Aasmäe

Kristelle Laevik

Avaldame kiitust hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:

Eleri Aav

Johanna Lambing

Liis Kangur

William Henry Org

Karolin Maisvee

Helena Pallandi

Annabel Kraavi

Georg Erik Org

Markus Vana

Avaldame kiitust hea õppeedukuse ning hea käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:

Tevor Kiho

Kimm Adari

Villu Adari

Sander Kade

Jan-Joosep Roots

Algis Pärnamets

Kiidame suvelugemisest osavõtjaid

Suvelugemise väljakutsel 2022 osales kümme lugejat. Kokku loeti 72 erinevat raamatut. Kõige rohkem lugemisbingo lahtreid täitis Oliver, kes luges läbi 16 raamatut. Kaks raamatut vähem luges õpetaja Ülla Narusbek. Väga tubli oli ka Karolin, kes läbis väljakutse 13 huvitava raamatuga. Pooled lahtrid täitis ehk 10 raamatut luges Villu. Mõni õpilane jõudis läbi lugeda vaid ühe raamatu ning ka see on kiitmist väärt.

Aitäh osalemast, Villu Adari, Karolin Maisvee, Sander Kade, Annabel Kraavi, Kristelle Laevik, Georg Erik Org, Oliver Rood, Ülla Narusbek, Pirjo Pall, Aira Ojala.

Mida loeti? Kõige rohkem loeti raamatut, mille on kirjutanud eesti autor ja ka neid, milles on rohkem kui 70 lehekülge – mõlema korral täiteti bingolahtreid seitse korda. Seitse korda loeti raamatut ka voodis ja üks lugeja märkis, et luges kõik raamatud voodis. Seekordsel suvelugemise väljakutsel ei loetud kordagi uuesti oma lemmikraamatut.

Toome mõned näited, et saada osa nendest huvitavatest valikutest. Teosed, mille pealkirjas on kellegi nimi: „Taaniel Teine“, „Onu Moritza sõnaraamat“, „Harry Potter and the Chursed Child“, „Hulku Rasmus“, „Lõvi Lõrr ja jänes Jass“, „Amanda patsid“.

Raamat, mille kaanel on loom: „Loomade elu. Konn“, „Unustamatu Ööbiku villa“, „Head und, mu kullake!“, „Koeralaps Berta seiklused“.

Raamat, mis tundub esmapilgul igav: „Mirabell“, „Armastuseöö“, „Hundid ja kitserahvas“.

Raamat, milles on salapära: „Kolme päeva saladus“, „Rigeli silmad“, „Operatsioon Kilekott“, „King nr 40“, „Siniste huntide linn“.

Raamat, kus on juttu sõprusest: „Kasuõed“, „Autopõnn Anto ja uus tüdruk“, „Minu Gruusia“.

Pereliikmete soovitatud raamatud on „Nullpunkt“ ja „Vesta-Linne, kohe voodisse!“.

Luuletusi on raamatutes „Kui ma olin väiksekene“, „Kirsikivimaja“ ja Suumani luulekogu.

Raamatud, milles on rohkem pilte kui teksti: „Hirmus nahkhiir“, „Rõõmsad röövikud“, „Wall E“.

Tunnustame meie Põlvamaa aasta õpetaja kandidaati - Leili Rood

Vald tunnustas õpetajaid 06.10.2022 eelmise õppeaasta eest. Leili küll ei saanud Põlva valla poolt valituks, aga meie koolitöötajate ja hoolekogu arvates on ta ikkagi Põlva valla aasta õpetaja!

Põlvamaa aasta klassiõpeta (21/22 õa) ja nominatsiooni teenis auga välja Aili Siitoja.
Katkend nominatsiooni ankeedist: Aili on ettevõtliku hoiakuga inimene. Tema väärtuseks on, et iga inimene on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja ehk iga inimene vastutab oma toimetuleku ja elujärje eest ise. Meie peame koolis õpetama iseseisvust, pealehakkamist ja vastutustunnet, et tulevikus ei oleks toimetulekuraskustega inimesi ja sotsiaalabist sõltujaid, kes ei otsigi muud väljapääsu. Ailile on oluline, et õpilased teaksid kooli ja üldinimlikke väärtusi.

Põlvamaa aasta aineõpetaja (21/22 õa) põhikoolis nominatsiooni teenis auga välja Aira Ojala.
Katkend nominatsiooni ankeedist: Aira arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, analüüsioskust ja seoste loomise võimekust läbi praktiliste näidete, katsete tegemise ning looduses õpitu kinnistamise. Õppekäigud, mida Aira planeerib, projektid kirjutab ja ellu viib, toetavad õpilaste kriitilist ja loovat mõtlemist ning väärtushinnangute kujunemist. Ettevõtlikkust toetab iganädalane eesmärgistamine ning algatusvõime utsitamine. Koos oma klassidega viidi ettevõtlikkuse arendamiseks ellu esimene õpilaste koolikohvik, mis arvestas ka keskkonnahoiu väärtust. Lisaks on Aira sageli õpilaste loovtööde juhendaja ja loovtööd on üles ehitatud selliselt, et nad õpetaks õpilastele kirjalikku eneseväljendusoskust, allika kriitilisust ning toetaks nende loovust.

Põlvamaa edulugu 2022 on Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli projekt "Rohenädal".
"Rohenädal" toimus aprilli kolmandal nädalal ning selle nädala raames arendasime oma noorte loovust, keskkonnateadlikkust ning taaskasutamise teadmisi. Meil oli külas Astrid, kes tutvustas kogu koolile keskkonnaäppi Sordy, Kaidi Rämman ja Janika Usin õpetasid pakendeid sorteerima ning taas- ja uuskasutama. Toimus tüdrukute klubi korraldatud taaskasutuse moeshow, taaskasutatud materjalidest loodud käsitöö näitus ning taaskasutuslaat. Projekt on esitatud kandideerima edasi Ettevõtlike koolide edulugude vabariiklikul konkursil.

2021/22 õppeaasta tublid õppurid:

Kiituskiri:

Iti Adeele Aasmäe

Tevor Kiho

Kristelle Laevik

Georg Erik Org

Tunnustus:

Eleri Haav

Johanna Lambing

Kimm Adari

Liis Kangur

Villu Adari

Marten Mootse

Karolin Maisvee

Helena Pallandi

Annabel Kraavi

Oskar August Aasmäe

Carl-Robin Roositalu

Oliver Rood

Tristan Kihho

Jan-Joosep Roots

Kaur-Jonas Saar

Anette saar

Markus Vana

Kerli Kapsi