"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Meie kool

Oleme imelises looduslikus keskkonnas tegutsev hooliv maakool. Me hoolime sellest, et õpilased saaksid parima õpikogemuse ja areneksid tublisti vastavalt oma võimetele. Selleks tugevdame nende tugevusi ja leiame individuaalseid lahendusi. Me hoolime asisest ja avatud suhtlusest ning koostööst kogu meie kooliperega ja partneritega. Me hoolime keskkonnast ja loodusest meie ümber ning kaugemal, viies läbi vahvat loodusringi, õuesõpet ja osaledes ka keskkonnateemalistes projektides.

Meie väärtusteks on õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus. Nende väärtuste kujundamisse, hoidmisse ja edendamisse panustavad ka “Ettevõtliku kooli” ja “Kiusamisvaba kooli” programmide tegevused. Lisaks oleme liitunud Põlvamaa tervist edendavate haridusasutuste võrgustikuga TEHA ning SPIN programmiga ja osaleme Klass + projektis Nutikas digipööre. Kõikide nende projektide, programmide ja meie nutikuse toel sünnivad koolielus loovad lahendused.

Meie tugevuseks on paindlikkus õpetamisel. Märkame varakult kitsaskohti ja tegutseme nende lahendamise nimel. Oleme kogenud nii liitklasside, väikeklasside, üks ühele õppel õppijate kui ka tavaklasside õpetamisel. Igas õppevormis on oma kihvt külg. Näiteks liitklassides õppimine toetab lastes sallivuse, mõistvuse, iseseisvuse ja suhtlusoskuse arengut. Õpetajates arendab liitklassides õpetamine loovust ja leidlikkust ning mitmekülgset koostööoskust. 

Oleme õpihimulise inimese kujundajad!