"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Meie kool

Oleme imelises looduslikus keskkonnas tegutsev hooliv maakool. Me hoolime sellest, et õpilased saaksid parima õpikogemuse ja areneksid tublisti vastavalt oma võimetele. Selleks tugevdame nende tugevusi ja leiame individuaalseid lahendusi. Me hoolime asisest ja avatud suhtlusest ning koostööst kogu meie kooliperega ja partneritega. Me hoolime keskkonnast ja loodusest meie ümber ning kaugemal, viies läbi vahvat loodusringi, õuesõpet ja osaledes ka keskkonnateemalistes projektides.

Meie väikese kooli eeliseks on sõbralik õhkkond ja hea koostöö erinevate kooliastmete vahel. Sellise õhkkonna tekkimisse, hoidmisse ja edendamisse panustavad ka “Ettevõtliku kooli”, “Tervist edendava kooli” ja “Kiusamisvaba kooli” programmide tegevused.

Meie tugevuseks on paindlikkus õpetamisel. Märkame varakult kitsaskohti ja tegutseme nende lahendamise nimel. Oleme kogenud nii liitklasside, väikeklasside, üks ühele õppel õppijate kui ka tavaklasside õpetamisel. Igas õppevormis on oma kihvt külg. Näiteks liitklassides õppimine toetab lastes sallivuse, mõistvuse, iseseisvuse ja suhtlusoskuse arengut. Õpetajates arendab liitklassides õpetamine loovust ja leidlikkust ning mitmekülgset koostööoskust. 

Tegutseme, et meie kool oleks arenev ja kasvav, et meie lastel oleks kodulähedases koolis arengut soosiv keskkond ja koos eakaaslastega huvitav õppida.