Konsultatsioonid

õpetaja / klassijuhataja amet konsultatsiooni aeg klassijuhata vastuvõtu aeg
Rita Lutsar Õppealajuhataja, huvijuht, klassijuhataja, ringijuht E 15:00
Aili Siitoja 1.klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus 5,8,9 kokkuleppel kokkuleppel
Tiia Tenno Matemaatika, 4-9, klassijuhataja kokkuleppel kokkuleppel
Krista Brusko muusikaõpetaja, ringijuht, klassijuhataja T,K 14.05 kokkuleppel
Aira Ojala loodusõpetus, geograafia, füüsika, informaatika, klassijuhataja kokkuleppel kokkuleppel
Karin Pikk kunstiõpetus, tööõpetus, käsitöö T 15.00
Ülle Jõesaar inglise, vene keel 6-8 kl, klassijuhataja kokkuleppel
E 14.35
kokkuleppel
E 14.35
Leili Rood 3.klassiõpetaja, eesti keel 3,4,5 kl., vene keel 9.kl. Kokkuleppel N 15.00
Heli Sinipalu keemia, bioloogia, väärtuskasvatus 1. kl E, N 15.00
Tiiu Lokk väikeklassi õpetaja, õpiabi 4-9 kl. kokkuleppel kokkuleppel
Annely Tubin ajalugu, ühiskonnaõpetus kokkuleppel
Raido Vilt tehnoloogiaõpetus N. 13.10
Ülla Rebane 2.klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus 6,7 kl., õpiabi 1-3 kl. kokkuleppel kokkuleppel
E 14.05
Maie Utt kehaline kasvatus kokkuleppel
E,K,R 15.00
Triin Helerand üks ühele õppe õpetaja, haridustehnoloog, ringijuht, klassijuhataja kokkuleppel kokkuleppel