"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Konsultatsioonid

KONSULTATSIOONID JA KLASSIJUHATAJATE VASTUVÕTUAJAD  2023/24

ÕPILANE LEPIB KÕIGEPEALT ÕPETAJAGA AJA KOKKU 

AMETKONSULTATSIOONI AEGKLASSIJUHATAJA AEG
Aili Siitoja1. klassi õpetaja, inimeseõpetus ja inglise keel väikeklassis, kokkuleppelkokkuleppel
Tiia Tennomatemaatika kokkuleppel kokkuleppel
Leili Roodmuusika 1.-4.klass kokkuleppel
Ilvi Suisleppeesti keel ja kirjandus, ajalugu inimeseõpetus, klassijuhataja K, R kokkuleppelkokkuleppel
Aira Ojalaloodusõpetus, geograafia, füüsika, informaatika, klassijuhatajakokkuleppelkokkuleppel
Karin Pikkkunstiõpetus, tööõpetus, käsitöö E, T, N kokkuleppel
Ülle Jõesaaringlise ja vene keel E, N, R kokkuleppel     
Leili Rood1. klassiõpetaja, vene keel kokkuleppel     kokkuleppel
Heli Sinipalukeemia, bioloogia, väärtuskasvatus E, N kokkuleppel
Tiiu LokkLÕK klassi õpetaja, õpiabi kokkuleppelkokkuleppel
Annely Tubinajalugu, ühiskonnaõpetus,
inimeseõpetus, majandus
T-R kokkuleppel
Anna RepnautehnoloogiaõpetusE, T kokkuleppel
Ülla Rebane3.+4. klassiõpetaja, 5. kl eesti keel ja kirjandus, õpiabi kokkuleppelkokkuleppel       
Kervin Kullkehaline kasvatus, klassijuhataja
E, N kokkuleppel