"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Fr. Tuglas ja Ahja Kool

tuglas19172. märtsil 1886 sündis Ahja mõisa puusepa pere teise pojana Friedebert Mihkelson, hilisem rahvakirjanik Tuglas. Kuigi pere kolis üheksa aastat hiljem Ahjalt ära, on siin elatud lapsepõlveaastad Tuglasele olulised olnud. 1937. aastal ilmus Friedebert Tuglase romaan "Väike Illimar", mis jäädvustas 19.sajandi viimase veerandi mõisamiljöö oma huvitavate inimtüüpidega.

Ahja ja "Väikese Illimari" maa on sünonüümid. Jah, Ahja oli Tuglasele tema kõikide rännakute alguspunkt.

"Kaks punkti näivad mulle looja, kunstniku, kirjaniku elus kõige mõõduandvamad olevat: tema varane lapsepõli ja kitsamas mõttes see ajajärk, mil ta oma tööd loob. Lugemata niidid ühendavad teda lapsepõlvega."(Fr Tuglas "Juhan Liiv")

15. aprillil 1971 Friedebert Tuglas suri. 1972. aastal anti Ahja keskkoolile Fr Tuglase nimi.

Tuglase nime ja mälestuse hoidmisega on seotud mitmed traditsioonid koolis.

Iga aasta veebruari keskel saabuvad Ahjale Põlvamaa õpilaste  omaloomingulised tööd. Valdavalt Ahja õpetajatest koosnev zürii valib välja parimad autorid neljas vanuseastmes (1.-4.; 5.-7.; 8.-9. ja 10.-12.klass ja õpetajad). Fr Tuglase sünniaastapäeva raames toimuvad märtsi algul koolis loomekonkursiga seotud sündmused, sh ka parimate loometööde tunnustamine.

Kirjandusliku omaloomingu konkursi parimatest töödest koostatakse Põlva maakonna õpilasalmanahh Illimari Sammu, mida on senini ilmunud 8 osa.

Pika aega on korraldatud  algklasside poistele sündmust Väikese Illimari valimine.  Kõige hakkajam ja nupukam poiss pärjati tiitliga üheks aastaks. Osalemisega olulisematel kooli sündmuste aktustel kandis Väike Illimar edasi Fr. Tuglase pärandit.

Ahja mõisa häärber on seoses renoveerimisega sulgetud, kuid Tartu mnt ääres on avatud Tuglase muuseum, mis asub valla raamatukogu teisel korrusel. Muuseumi tööd juhatab Külli Vardja.

Mitmed kooli õpetajad on valmis selleks, et Ahjat külastavad huvilised saaksid nende abil tutvuda nii Illimari radadega kui ka 19. saj lõpu mõisaeluga.

Kõik Tuglase ning "Väikese Illimariga" seotud paigad on kantud suurele kaardile, mis asub Ahja bussijaama platsi ääres.