"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
5551 8283
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

Maailmakoristuspäev 2023

Miks me üldse koristame teiste inimeste prügi? Miks on vaja maailma koristada? Mis mõttes koristame maailma, kui tegelikult koristame Ahja teeääri ja parki? Koristagu teised, kes saastavad, mina olen korralik! Miks vald ei korista? Mis sest ühest koristuspäevast kasu on, varsti on kõik samasugune! Jah, need küsimused, märkused ja mõtted on kõik moel või teisel, […]

Loovkonkurss - väärtused koolis nähtavaks

Meie kooli väärtused on õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus. Väärtuste selgitused on järgnevad: Õpihimulise inimese kirjeldus Õpihimuline inimene soovib ise uurida, otsida, õppida ja avastada, uusi teadmisi omandada ja oskab oma aega planeerida. Õpihimuline inimene tahab teada, mis tunne on siis, kui ta teab. Õpihimuline inimene teab, mida ta soovib edasi õppida ja on valmis selle […]

Uue õppeaasta algus

Hea koolipere ja koolieluhuviline! Õpihimulist kooliaasta algust! Olge uudishimulikud maailma suhtes, avastage endas uudseid külgi, arendage uusi oskusi ja nautige igas päevas midagi toredat! Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppeaasta sai 01.09.23 vägeva avastardi koos meeleoluka rongkäiguga koolimajast kultuurimajja. Küll oli rõõm näha nii palju peresid meie majas lastele sujuvat kooliaasta algust korraldamas! Veel suurem […]

Koolitöötajad kui esiõppijad

Selleks, et meie kool oleks õpihimulise inimese kujundaks, oleme ise eeskujuks ja sütitame ka oma õpihimu, koostööoskusi ja ettevõtlikkust. Oleme teinud meie FB kanalis postitusi koolitöötajaid hõlmanud õpiürituste kohta, aga jagan ka meie kodulehe lugejatele kokkuvõtet sellest, milliseid tegevusi me Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel projektiga "Looduses ühtsete väärtustega meeskonnaks" kujunemine saime läbi viia ja millist […]

Kõik uudised

Info/teated

Kodulehe autoriõigustest

Kodulehel, kunsti ja loodusblogis avaldatud pilte ei ole lubatud kasutada ilma direktori loata.

Trimestrid ja vaheajad 
2023-2024

I vaheaeg 23. oktoober -  29. oktoober 2023

II vaheaeg 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar - 3. märts 2024

IV vaheaeg 22. aprill - 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a 9. klass) 13. juuni - 31. august 2024

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 1. september - 24. november 2023

II trimester 24. november - 8. märts 2024

III trimester 9. märts - 12. juuni 2024

Töökuulutused

Muusikaõpetaja 8 tundi nädalas

Ootame muusikahuvilist õpetajat, kes on valmis töötama ka haridusliku erivajadusega lastega ning armastab oma tööd.

Eripedagoog 1.0

Ootame eripedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastavat spetsialisti, kes on valmis panustama peamiselt töösse haridusliku erivajadusega lastega, aga on valmis ka meeskonnatööks ning koostööks kõigi õpilaste arenguks.

Palun edastada haridust tõendava dokumendi koopia ning CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 23.06 aadressile pirjo.pall@ahjakool.eePõhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem