"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
5551 8283
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

TEHA käsikäes KiVaga

Neljapäeva päraslõuna Ahja Spordihoones kujunes mitmekülgseks tegevuseks neljale kooli segavõiskonnale. Inspiratsiooni selleks sündmuseks saime Põlvamaa tervistedendavate haridusasutuste võrgustiku TEHA liikumispäeva üleskutsest. Võistlusmänge koostasid ja viisid läbi Ave ja Kervin ja abistamas teisedki õpetajad. Koolipere lahendas KiVa ülesandeid ja treenis osavust mitmete tegevustega ja spordivahenditega. Tulekahju häirekell pani proovile koolipere valmisoleku juhuks, kui tõesti tuli hoones […]

Õppepäev Valgesoo rabas

Septembrikuu kolmandal nädalal  käisid 1.-3. klassi õpilased Valgesoo rabas, kus osaleti õppeprogrammis „Sisalikuretk rabas“. Õpilased said luubid ja kotikese vahenditega ning väikesed teadlased asusid Keskkonnaameti juhendaja Mari Kala eestvõttel raba uurima. Õpiti tundma rabataimi, räägiti arusisalikust, vaadeldi ja mõõdeti õhutemperatuuri ning nauditi ilusat ilma ja liikumist. Õppekäik toimus KIK projekti raames.

Maailmakoristuspäev 2023

Miks me üldse koristame teiste inimeste prügi? Miks on vaja maailma koristada? Mis mõttes koristame maailma, kui tegelikult koristame Ahja teeääri ja parki? Koristagu teised, kes saastavad, mina olen korralik! Miks vald ei korista? Mis sest ühest koristuspäevast kasu on, varsti on kõik samasugune! Jah, need küsimused, märkused ja mõtted on kõik moel või teisel, […]

Loovkonkurss - väärtused koolis nähtavaks

Meie kooli väärtused on õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus. Väärtuste selgitused on järgnevad: Õpihimulise inimese kirjeldus Õpihimuline inimene soovib ise uurida, otsida, õppida ja avastada, uusi teadmisi omandada ja oskab oma aega planeerida. Õpihimuline inimene tahab teada, mis tunne on siis, kui ta teab. Õpihimuline inimene teab, mida ta soovib edasi õppida ja on valmis selle […]

Kõik uudised

Info/teated

Kodulehe autoriõigustest

Kodulehel, kunsti ja loodusblogis avaldatud pilte ei ole lubatud kasutada ilma direktori loata.

Trimestrid ja vaheajad 
2023-2024

I vaheaeg 23. oktoober -  29. oktoober 2023

II vaheaeg 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar - 3. märts 2024

IV vaheaeg 22. aprill - 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a 9. klass) 13. juuni - 31. august 2024

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 1. september - 24. november 2023

II trimester 24. november - 8. märts 2024

III trimester 9. märts - 12. juuni 2024

Töökuulutused

Muusikaõpetaja 8 tundi nädalas

Ootame muusikahuvilist õpetajat, kes on valmis töötama ka haridusliku erivajadusega lastega ning armastab oma tööd.

Eripedagoog 1.0

Ootame eripedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastavat spetsialisti, kes on valmis panustama peamiselt töösse haridusliku erivajadusega lastega, aga on valmis ka meeskonnatööks ning koostööks kõigi õpilaste arenguks.

Palun edastada haridust tõendava dokumendi koopia ning CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 23.06 aadressile pirjo.pall@ahjakool.eePõhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem