"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
502 5214
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

Nutika digipöörde märtsi uudised

Esimesel märtsil toimus Klass+ Nutika Digipöörde projekti viimane õpetajatele suunatud seadmete koolituspäev Melliste Koolis. Osalejad tutvusid Raili Rooba töötubades põhjalikumalt SportIdent orienteerumise vahenditele raja loomisega PurplePen keskkonnas. Koolitaja Ringa Rootemani töötubades tutvustati neile keerukamaid võimalusi Sphero RVR roboti õppetegevustesse lõimimisel. Pärast töötubasid arutati, kuidas projekti vahendeid edaspidigi koolide vahel ringliikluses hoida ja otsustati jätkata juba […]

Tunnustame 2.trimestri tublisid

Teine trimester on kokku võetud ja hinded ning hinnangud on jõudnud õpilaste Stuudiumi päevikutesse ning paberkandjal kojugi. Oleme uhked, et lõppenud trimestril suutsid väga paljud õpilased enda õpitulemusi parandada. Suudeti parandada ka käitumise - ja hoolsuse hinnanguid, mis on samuti kiiduväärt, sest koolis ei õpeta me vaid ainealaseid teadmisi vaid kujundame õpihimulisi, ettevõtlikke ning koostöiseid […]

Stiilipäev -ametiriietus

Õpilasesinduse planeeritud ametiriietuse stiilipäev tõi koolimajja meditsiinitöötajaid, sportlasi, ehitajaid, fotograafe, kokkasid, ühe advokaadi, hooldusõe, jalgratturi ja tantsija. Vahetunnis käis aktiivne sportlaste koridorijalgpall, fotografeerimine, menüü jagamine kokkade vahel. Arstid olid hoolikad südame kontrollimisega. Ettevõtlikele ja igati stiilsetele osalejatele jagasid ÕE liikmed maiustusi. Ootama jäädakse juba järgmist stiilipäeva aprillis.

Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkurss uues kuues

Oleme uhked, et Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkurss toimub juba 70ndatest aastatest ning kanname seda traditsiooni uhkusega edasi. Küll aga soovime minna ajaga kaasa ning käsitleda loomingut laiemalt kui luule või proosa. Seetõttu lisasime käesoleval aastal toimunud omaloomingukonkursile kunsti valdkonna. Veel uuendasime konkursi ülesehitust, et pakkuda osalejatele täiesti teistsugust loomiskogemust. Aga alustame algusest. Endiselt tuli kõikidel […]

Kõik uudised

Info/teated

Kodulehe autoriõigustest

Kodulehel, kunsti ja loodusblogis avaldatud pilte ei ole lubatud kasutada ilma direktori loata.

Trimestrid ja vaheajad 
2022-2023

I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022

II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023

III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023

IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023

V vaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni – 31. august 2023

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 01.09-25.11.2022

II trimester 26.11-17.03.2023

III trimester 18.03-13.06.2023

Töökuulutused

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Ootame oma õpihimulisse kooli tehnoloogiaõpetuse õpetajat, koormusega 0,35 kohta. Nõuded kandidaadile: erialane magistrikraad, huvi õppimise vastu, teadlikkus KiVa, ettevõtliku kooli ja kaasava hariduse põhimõtetest ning valmisolek õpetada ja juhendada õpilasi uute oskuste ja teadmiste omandamisel.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

CV, kaaskiri ja haridust tõendav dokument palun saata aadressile pirjo.pall@ahjakool.ee


Põhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem