"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
502 5214
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

Õppekäik etendusele U-Tube

Taaskord on üks sisukas õppekäik oma eelnevate ja järgnevate tegevustega läbitud. Õppekäik viis etendusele U-Tube, Põlvasse. Õppekäigul osalesid meediaringi õpilased ja 6.-9.klassi õpilased. Õppekäigu valmistasid ette õpetajad Ilvi, Annely ja Tiiu ning direktor Pirjo. Õppekäigu eesmärk oli toetada õpilaste ettevõtlikkuspädevust, kuna teatrietendus käsitles influenceri karjääri valimist ja raha kui väärtust. Etenduse sisu toetas ka meie […]

Oleme uhked õpihimuliste õpilaste üle

1.trimester on lõppenud ja õpilased on saanud tagasiside oma edasijõudmise kohta. Oleme kogu kooliperega uhked meie õpihimuliste õpilaste üle, kes panustasid oma õppimisse sedavõrd, et suutsid õppida 4-5le ning seejuures käituda eeskujulikult või hästi. Samas oleme uhked ka nende õpilaste üle, kes küll ei saanud tunnistusele neljasid ja viisi, kuid siiski pingutasid, püüdsid anda endast […]

Mida teha, kui põleb?

Koolil on väga oluline roll õpetada eluks vajalikke oskusi. Täna võtsime ette tuleohutuse ning käitumise tulekahju avastanuna. Oleme tänulikud Võnnu vabatahtlikele päästjatele, kes kogu kooli õpilastele ja õpetajatele taas meelde tuletasid, mida teha, kui avastad tulekahju. Oluline on meelde jätta, et kui avastad tulekahju, siis tähtis on end mitte ohtu seada. Koolimajas on igal korrusel […]

1.-4.klassi loovust arendav õppekäik

22. novembril oli 1.- 4.klassi õpilastel huvitav ja teistsugune koolipäev. Hommikul kogunesid kõik õpilased kunstiklassi, kus mängisime läbi , kuidas saab internetist osta teatripileteid.  Tegime selgeks mõisted repertuaar, mängukava ja parter. Paberile trükitud rõivaste hulgast valisime välja need, millega sobib minna teatrisse. Lõpuks tutvusime ka Vana-Kreeka vaasimaalidega. Seejärel sõitsime Tartusse ja  külastasime „Vanemuise“ teatri Kollase […]

Kõik uudised

Info/teated

Oluline info sotsiaalpedagoogilt

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda meili teel: ave.plakk@ahjakool.ee.
E-R 9.00-16.00 mobiil: +372 53779734.

- Võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane kaugõppel vajab.
- Kuidas motiveerida õpilast koduõppel õppima?
- Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine kaugõppe ajal HEV lastega tegelemisel.
- Vajalike õppevahendite puudumine (arvuti, õpikud, töövihikud).

Kõik küsimused on oodatud, proovime koos leida lahenduse.

Trimestrid ja vaheajad 
2022-2023

I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022

II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023

III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023

IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023

V vaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni – 31. august 2023

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 01.09-25.11.2022

II trimester 26.11-17.03.2023

III trimester 18.03-13.06.2023

Töökuulutused

Hetkel töökuulutused puuduvad.

Põhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem