"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
5551 8283
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

Vahva päev loodusmuuseumis

2. juunil käisid algklasside õpilased TÜ loodusmuuseumis, kus osaleti muuseumitunnis “Loomade liikumine”. Õpiti tundma erinevate loomarühmade tunnuseid ja esindajaid. Tund algas muuseumielavnurgas loomade vaatlemisega. Raagritsika sai isegi kätte võtta ja maole pai teha! Sai selgeks, misvahe on putukatel ja ämblikutel. Ikka ja jälle mindi tagasi elavnurka roheleeguani vaatama. Kunaelavnurgas elab loomi vähe, siis jätkus loomade […]

Kooli kokkutulek läbi kaamera...
9.klass meenutas kooli alguse aastaid

Eile, 30.05.2023, lõppes tavapärane õppetöö meie neljal mehisel üheksandikul. Tutipäeva õnnestumiseks sättisid 8.klassi õpilased koos õpetajaga juba eelmisel päeval valmis nii aktusesaali, koduklassi kui ka stendi. Lisaks korjati 9.klassi õpilasi iseloomustavaid lauseid kaasõpilastelt ja õpetajatelt. Rõõm oli näha, et ka 9.klass oli ette valmistanud - kõik noormehed olid kohal lapsepõlve meenutava välimuse ja hea tujuga […]

Klass+ projekti “Nutikas digipööre” toimetused maikuus.

Jagame taas meie nö digivigi projekti infot maikuust (sellise nime on digiseadmetega toimetamisele andnud meie pikapäevarühma kasvataja:)). Maikuu algas Nutika Digipöörde kolme kooli nutiõpilaste ühise orienteerumisüritusega Luunja Keskkoolis. Selle ürituse raames said õpilased koolide segameeskondades sõprussuhteid uuendada ning sarnaselt eelmisel kevadel toimunud ühisüritusega ka erinevaid projekti toel koolidele soetatud vahendeid katsetada. SportIdent orienteerumisvahendiga said õpilased […]

Kõik uudised

Info/teated

Kodulehe autoriõigustest

Kodulehel, kunsti ja loodusblogis avaldatud pilte ei ole lubatud kasutada ilma direktori loata.

Trimestrid ja vaheajad 
2022-2023

I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022

II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023

III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023

IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023

V vaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni – 31. august 2023

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 01.09-25.11.2022

II trimester 26.11-17.03.2023

III trimester 18.03-13.06.2023

Töökuulutused

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Ootame oma õpihimulisse kooli tehnoloogiaõpetuse õpetajat, koormusega 0,35 kohta. Nõuded kandidaadile: erialane magistrikraad, huvi õppimise vastu, teadlikkus KiVa, ettevõtliku kooli ja kaasava hariduse põhimõtetest ning valmisolek õpetada ja juhendada õpilasi uute oskuste ja teadmiste omandamisel.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

CV, kaaskiri ja haridust tõendav dokument palun saata aadressile pirjo.pall@ahjakool.ee


Võtame tööle osalise tööajaga:
inimese- ja ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja
majandusõpetuse õpetaja
informaatika ja robootika õpetaja
inglise keele õpetaja
kehalise kasvatuse õpetaja.
Palun edastada kandideerimisdokumendid hiljemalt 07.06.2023 aadressile: pirjo.pall@ahjakool.ee
Tööle asumine 18.08.2023


Põhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem