"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
5025 214
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

Viimane koolikell Friedebert Tuglase nimelises Ahja Koolis

Viimane koolinädal oli sündmusterohke ja tegelikult veel täiesti töine ning finiš oli vägev. Sel aastal oli lõpupidu sama oluline kui eelmistel aastatel, sest tähistasime õppeaasta lõppu, uusi teadmisi ja oskusi ja arenguid. Teisalt oli selle õppeaasta lõpp kuidagi veel tähtsam ja hinges erilisem, sest see oli viimane Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli lõpuaktus. Meile on […]

Saadame LÕPETAJAD teele...
Spordipäev

Spordihimuline ja koostöine kooliseltskond veetis neljapäevase ennelõuna vaheldumisi nii spordiväljakul kui võimlas. Õpetaja Kervin oli ettevalmistanud 4 palliturniiri ühekorraga. 4 õpilasgruppi vahetasid pallimänge teatud aja tagant ja kõik said osaleda jalgpalli-, kuuli-, saalihoki- ja korvpalliturniiril. Pärast lõunat jätkus palliturniir ning viimase alana algas aktiivne rebimine meeskondade teatejooksus, mis lõpetaski toreda spordipäeva. Õpetajad tahavad kiita õpilasi […]

Veeohutuskoolitus Ahja rannas

1. klass võttis teisipäeval osa koolitusprogrammist "Veeohutus I klassile". Eesmärk oli mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohu korral. Koolituse läbiviimisel kasutati teemakaarte, kus oli kujutatud erinevaid ohusituatsioone, mis võivad ette tulla veekogu ääres, basseinis või veekogul paadiga sõites. Lisaks said lapsed selga proovida päästevesti ning teha tutvust päästerõnga […]

Kõik uudised

Info/teated

Kodulehe autoriõigustest

Kodulehel, kunsti ja loodusblogis avaldatud pilte ei ole lubatud kasutada ilma direktori loata.

Trimestrid ja vaheajad 
2023-2024

I vaheaeg 23. oktoober -  29. oktoober 2023

II vaheaeg 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar - 3. märts 2024

IV vaheaeg 22. aprill - 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a 9. klass) 13. juuni - 31. august 2024

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 1. september - 24. november 2023

II trimester 24. november - 8. märts 2024

III trimester 9. märts - 12. juuni 2024

Töökuulutused

Hetkel töökuulutused puuduvad.

Põhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem