"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglase nimeline
AHJA KOOL

Meie väärtused on: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus

Asume: Tartu mnt 23, Ahja alevik, Põlva maakond 63710

Direktor
Pirjo Pall
5551 8283
pirjo.pall@ahjakool.ee
Kantselei
799 3961
info@ahjakool.ee

Ahja kooli blogid

KunstiuudisedLoodusteadus

Uudised

Helkurite korduskontroll

Teisipäeva hommikul uuris Õpilasesindus taas helkurite kandmist õpilaste ja õpetajate seas. Kokkuvõte on järgmine: koolis oli 37 õpilast, neist 20 kandis helkurit ehk helkuri kandjaid oli 54 %. 100% helkurikandjaid oli 5. klassis (Villu, Sander, Karolin, William Henry, Helena). Kontrolliti ka koolis olnud õpetajaid. 14-st 11 kandis helkurit ehk helkuri kandjaid oli 78,5 %. Kotitäis […]

Proto ja Ülemiste - õpihimu ergutav õppekäik

5.-9.klasside õppekäik Tallinnasse, Proto avastustehasesse ja Ülemiste keskusesse toimus, et ergutada õpihimu, et kinnistada teadmisi aine tiheduse mõistest, kogeda veel suuremas skaalas informaatikas, robootikas ja nutiõpilastega katsetatud virtuaalmaailma ja arendada karjääripädevust ning üldpädevusi. Õppekäiku planeerisid ja jätkutegevusi viivad ellu õpetajad Aira, Rainer ja Pirjo. Eeltegevuste elluviimises osales ka õpetaja Tiia, kelle tunnis lahendati matemaatiline probleem, […]

Liiklustund kogu koolile

Liiklusohutuse spetsialist Toomas Meiel viis koolis läbi liiklusohutuse tunni. Arutelus õpilastega selgusid mitmed ohud, kui maanteel helkurita liikuda. Näiteks autojuhi pidurdusteekonna pikkus ohu korral oli kõvasti pikem kui lapsed arvasid. Teadmiste katse viidi läbi koridoris: 10 vabatahtlikku õpilast pidid seisma oletatavast autost, mis sõitis 50 kilomeetrise tunnikiirusega, nii kaugele, kui palju maad kuluks nende arvates […]

Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023

Meie!! Jah, meie oleme Põlvamaa Ettevõtlik Kool 2023! Me pälvisime tunnustuse, sest lähtuvalt oma põhiväärtustest: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus, oleme suutnud luua koolikultuuri, mille loomulikuks osaks on ettevõtlikkus. Me planeerime oma tunde nii, et õpilane saaks siduda eelnevat teadmist uuega, et ta omaks kogemust päriselust, et ta saaks probleemilahendusoskusi arendada, et ta oleks kohanemisvõimeline, koostöö […]

Kõik uudised

Info/teated

Kodulehe autoriõigustest

Kodulehel, kunsti ja loodusblogis avaldatud pilte ei ole lubatud kasutada ilma direktori loata.

Trimestrid ja vaheajad 
2023-2024

I vaheaeg 23. oktoober -  29. oktoober 2023

II vaheaeg 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar - 3. märts 2024

IV vaheaeg 22. aprill - 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a 9. klass) 13. juuni - 31. august 2024

Vastavalt Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õppekavale jaotub õppeaasta kolmeks trimestriks:

I trimester 1. september - 24. november 2023

II trimester 24. november - 8. märts 2024

III trimester 9. märts - 12. juuni 2024

Töökuulutused

Muusikaõpetaja 8 tundi nädalas

Ootame muusikahuvilist õpetajat, kes on valmis töötama ka haridusliku erivajadusega lastega ning armastab oma tööd.

Eripedagoog 1.0

Ootame eripedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastavat spetsialisti, kes on valmis panustama peamiselt töösse haridusliku erivajadusega lastega, aga on valmis ka meeskonnatööks ning koostööks kõigi õpilaste arenguks.

Palun edastada haridust tõendava dokumendi koopia ning CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 23.06 aadressile pirjo.pall@ahjakool.eePõhiväärtused

Väärtustame õpihimu, koostööd ja ettevõtlikkust.

Missioon

Anda konkurentsivõimelist haridust ja toetada mitmekülgset arengut.
Suunata õigete väärtushinnangute kujunemist.

Visioon

Me oleme õpihimulise inimese kujundajad.

KiVa

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Loe rohkem