"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpetajad

     
     
Ülle Jõesaar  ylle.joesaar@ahjakool.ee Inglise keel, vene keel, klassijuhataja
Kristi Pastak kristi.pastak@ahjakool.ee Eripedagoog
Tiiu Lokk  tiiu.lokk@ahjakool.ee Väikeklassi õpetaja, õpiabi
Rita Lutsar  rita.lutsar@ahjakool.ee Õppekorrraldaja KT, huvijuht, ringijuht, muusika õpetaja
Ave Plakk  ave.plakk@ahjakool.ee Sotsiaalpedagoog
Ülla Narusbek ylla.narusbek@ahjakool.ee Pikapäevarühma kasvataja
Aira Ojala  aira.ojala@ahjakool.ee Geograafia, loodusõpetus, füüsika, ringijuht, klassijuhataja
Karin Pikk  karin.pikk@ahjakool.ee Kunstiõpetus, tööõpetus, käsitöö, 
Ülla Rebane  ylla.rebane@ahjakool.ee Klassiõpetaja, õpiabi
Leili Rood  leili.rood@ahjakool.ee Klassiõpetaja, vene keel, muusika õpetaja
Aili Siitoja  aili.siitoja@ahjakool.ee Klassiõpetaja, inglise keel
Heli Sinipalu  heli.sinipalu@ahjakool.ee Keemia, bioloogia, ringijuht
Ilvi Suislepp

 ilvi@ahjakool.ee

Eesti keel, kirjandus, klassijuhataja, ringijuht
Tiia Tenno  tiia.tenno@ahjakool.ee Matemaatika, õppejuht KT, HEV koordinaator
Annely Tubin  annely.tubin@ahjakool.ee Ajalugu, ühiskonnaõpetus, arendusjuht KT
Kervin Kull  kervin.kull@ahjakool.ee Kehaline kasvatus, klassijuhataja
Terje Veeber  terje.veeber@ahjakool.ee Logopeed
Roomet Feigenbaum  roomet.feigenbaum@ahjakool.ee

Tehnoloogiaõpetus, ringijuht

Rainer Lanemann

rainer.lanemann@ahjakool.ee

IT juht, haridustehnoloog, infotehnoloogia, ringijuht