Õpetajad

Õpetajad
Krista Brusko
 krista.brusko®ahjakool.ee Muusikaõpetus, ringijuht, klassijuhataja
Piret Kozlovski  piret.kozlovski®ahjakool.ee Üks ühele õppe õpetaja
Ülle Jõesaar  ylle.joesaar®ahjakool.ee Inglise keel, vene keel, klassijuhataja
Katrin Jõgeva  katrin.jogeva®ahjakool.ee Direktor
Tiiu Lokk  tiiu.lokk®ahjakool.ee Väikeklassi õpetaja, õpiabi
Rita Lutsar  rita.lutsar®ahjakool.ee Õppealajuhataja, huvijuht, klassijuhataja, ringijuht
Ave Plakk  ave.plakk®ahjakool.ee Sotsiaalpedagoog
Ülla Narusbek ylla.narusbek®ahjakool.ee Pikapäevarühma kasvataja
Aira Ojala  aira.ojala®ahjakool.ee Geograafia, loodusõpetus, füüsika, informaatika, klassijuhataja
Karin Pikk  karin.pikk®ahjakool.ee Kunstiõpetus, tööõpetus, käsitöö, ringijuht
Ülla Rebane  ylla.rebane®ahjakool.ee Klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus, õpiabi
Leili Rood  leili.rood®ahjakool.ee Klassiõpetaja, eesti keel, vene keel
Aili Siitoja  aili.siitoja®ahjakool.ee Klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus
Heli Sinipalu  heli.sinipalu®ahjakool.ee Keemia, bioloogia, väärtuskasvatus
Tiia Tenno  tiia.tenno®ahjakool.ee Matemaatika, e-Kooli administraator, klassijuhataja, HEV koordinaator
Annely Tubin  annely.tubin®ahjakool.ee Ajalugu, ühiskonnaõpetus
Maie Utt  maie.utt®ahjakool.ee Kehaline kasvatus, ringijuht
Terje Veeber  terje.veeber®ahjakool.ee Logopeed
Raido Vilt  raido.vilt®ahjakool.ee Tehnoloogiaõpetus, ringijuht