"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Lihtsustatud õppekava ainekavad

  1. Ajalugu

2. Eesti keel

3. Inimeseõpetus

4. Matemaatika

5. Inglise keel

6. Muusikaõpetus

7. Kunstiõpetus

8. Tööõpetus

9. Loodusõpetus