Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

I Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  1. eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  4. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2019. a.
II Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;