Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

I Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  1. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  4. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10. –11. juuni 2020. a.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

II Tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles: 12. mai 2020.

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keeles: 13. mai 2020.