Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

I Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  1. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  4. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.
II Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;