Pikapäevarühm

Pikapäevarühmas käivad õpilased 1.-9. klassini vanema avalduse alusel ja lisaks õppenõukogu otsusega õpilased 1.-9. klassini, kes ei saa kodus õppimisega hakkama.

Pikapäevarühma tuleb õpilane kohe pärast viimase tunni lõppemist. Siin mängime ja õpime. Kuuenda tunni ajal käime alati õues, esmaspäeval võimlas trennis. Trenni teeb õpetaja M. Utt. Pikapäevarühma toitlustamine on tasuta, toidu maksab kinni kohalik omavalitsus. Pärast söömist (7.tund) on tavaliselt õppimine või vaikne tegevus. Siis hakkavad õpilased ka bussi peale minema, vastavalt bussiringi algusele. Pikapäev lõpeb kell 16:00.

Pikapäeva õpetaja: Ülla Narusbek telef: 53 418 548

 

Pikapäeva ajakava

12.20-12.35 õpilaste kogunemine

12.35-13.20 joonistamine,arvutimängud,mängimine, lugemine, õppimine

13.20-14.15 jalutamine ja mängimine õues, raamatukogu, poe või postkontori külastus

14.15-14.25 söömine

14.25-15.10 õppimine

15.10-16.00 bussidele minek, vajadusel õppimine, mängud

Parandusõppes, logopeedi juures ning huviringide töös osalevad õpilased liituvad pikapäevaga hiljem.

Pikapäeva reeglid

  1. Pärast viimast tundi toob õpilane oma asjad pikapäeva klassi.
  2. Laps võib puududa pikapäevast vanema kirjaliku tõendi esitamisel (helistamisel).
  3. Neljanda tunni lõpuks on vajalik teada pikapäevas sööjate arvu. Söömine on 14.15.
  4. Viienda tunni ajal harjutavad I ja II klass lugemist.
  5. Kuuenda tunni ajal oleme õues.
  6. Lapse riietus olgu ilmale vastav. Õue tulevad kaasa kõik lapsed, kes on sel päeval pikapäevas.
  7. Seitsmes tund on õppimise aeg, kel pole õppida, loevad, joonistavad vaikselt.
  8. Me ei jõua kunagi kõike koolis ära õppida.
  9. Korrale mitte alluvad õpilased võib teatud ajaks pikapäevast kõrvaldada.

Pikapaäevarühma töökorralduse alused: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12876022