"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Kooli ajalugu

Ahja Keskkooli eelkäija on Kärsa kool, mis alustas tööd juba 1786. aastal. Esialgu oli tegemist koduõppega, regulaarse õppetöö alguseni 1850 kulus peaaegu sada aastat.

1929/30 õppeaastal sai kool ruume juurde Ahja endises härrastemajas.

Kuna kõik klassid härrastemajja ära ei mahtunud, jäi kooli kasutusse ka Kärsa koolimaja. Tolleaegseks koolijuhatajaks Ahjal oli Eduard Püttsepp. Õpilasi oli 147, õpetajaid oli 5. Ahja parki rajati kõlakoda ja kooliaed.

Ahja kool 1930

1945. aastal muudeti senine Ahja algkool 7-klassiliseks mittetäielikuks keskkooliks.

1948/49. õppeaastal avati 8. klass ning 1952. aastal lõpetas Ahja Keskkooli I lend - 6 õpilast.

1950 aastal ehitati lastevanemate abiga internaadihoone ja kooliaeda kasvumaja ning 1963/64 õppeaastal ujula Ahja järvele.

1965 aastal valmis koolimaja juurdeehitus. Samal aastal loodi sõprussidemed Läti Lielvarde Keskkooli ja Leedu Vepriai Keskkooliga.

70.aastatel rajati staadion, ehitati lasketiir ja mindi üle kabinetsüsteemile.

2. märtsil 1972 anti Ahja Keskkoolile Friedebert Tuglase nimi.

ajalugu02 ajalugu03

2.märtsist on saanud iga-aastane kooli aupäev. Samal päeval saavad kooli lõpetajad ja esimese klassi õpilased kooli märgi. Aupäeval autasustati Friedebert Tuglasele pühendatud maakondliku omaloomingukonkursi võitjaid kuni 2022.aastani. 2023.aastast muudeti konkursi korraldust ning aupäev on iseseisev sündmus kooliperele ning omaloomingukonkurss Põlvamaa õpilastele ja õpetajatele.

Jõudumööda jätkab kool aastate jooksul välja kujunenud traditsioone: maakondliku õpilasalmanahhi Illimari Sammu väljaandmise toetamist ja iga-aastast maakondliku õpilasomaloomingu võistluse korraldamist.

1996. aasta aprillis hävis osa koolimajast tulekahjus.

Ahja kool 1996

1996/97 õppeaastal toimus õppetöö kolmes majas. Mõisahoone renoveerimise tõttu pidime Fr. Tuglase memoriaaltoa külalistele sulgema.

Alates 1. septembrist 1997 toimub õppetöö taasavatud koolimajas.

2001.aastal lõpetas Fr Tuglase nim Ahja Keskkooli 50.lend.

Direktorid

Eduard Püttsepp 1929-1941 > Eduard Püttsepa elulugu

Osvald Võsu 1945-1952

Arno Kikas 1952-1960

Ülo Kõpp 1960-1971

Arvi Ootsing 1971-1978

Toomas Jõgi 1978-2006

Katrin Jõgeva 2006 - 2021

Pirjo Pall alates 2021

Ahja Kool 2011