"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpilasesindus 2022/23

ÕPILASESINDUS aitab kaasa koolielu muutmisel atraktiivsemaks ja põnevamaks; esindab õpilaste huve; lähtub oma tegevustes kooli põhiväärtustest; pakub võimalusi eneseteostuseks; aitab luua koolis sõbralikku ja koostöist õhkkonda

President:      Kristelle Laevik
Asepresident: Georg Erik Org

Liikmed:

Marleen Vana
Lisette Nõmme
Markus Vana
Tristan Kihho
Protokollija: Rita Lutsar

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava 2022/2023 

I POOLAASTA

SEPTEMBERKlassi esinduse valimine  5.-9. klassides
Tutvumine ÕE põhimäärusega.
ÕE uute liikmete ja presidendi (asepresidendi) kinnitamine
ÕE koosolekud 1x nädalas.
Tutvumine kooli kodukorra muudatustega, arvamuse avaldamine
Tutvumine kooli õppekavaga, arvamuse avaldamine
ÕE grupi loomine veebis
Liikumise hoogustamine Joosepi terviseradadel koolimajas
OKTOOBERÕE koosolekud 1x nädalas.
Liikumisvahetunnid (Joosepiraja harjutused jt mängud )
Muusikavahetundide läbiviimine
Stiilipäeva "Pidulik riietus" ettevalmistus ja läbiviimine, kajastamine
Liikumise organiseerimine Joosepi terviserajal koolimajas: Keksuvõistlus, Joonraja läbimine
NOVEMBERÕE koosolekud 1x nädalas.
Liikumisvahetunnid (Joosepiraja harjutused jt mängud )
Muusikavahetundide korraldus, läbiviimine
Helkuri aktsioon 2x kuus
Koolimaja kaunistamine jõuluks
Joosepiraja võistlused: Joonelkõnd
ÕE liikmete väljasõit Lahedale koolipäevale Alexela Kontserdimajas
DETSEMBERÕE Koosolekud 1x nädalas
Liikumisvahetunnid (Joosepiraja harjutused jt mängud )
Joosepiraja võistlused: Kätemng
Muusikavahetunnid
Jõululaada organiseerimine  
II poolaasta sündmuste plaani koostamine

II POOLAASTA

JAANUARKoosolek 1x nädalas
Maja jõulukaunistuste mahavõtmine
Liikumisvahetunnid (Joosepiraja harjutused jt mängud )
Joosepiraja võistlused: Ronimissein
VEEBRUARKoosolek 1x nädalas 3. trimestri tööplaani korrigeerimine
Liikumistegevused vahetundidel: Joosepiraja harjutused jt mängud, kokkuvõte, tunnustamine
Sõbrapäeva korraldamine
Joosepiraja võistlused: Trips traps trull
MÄRTSKoosolek 1x nädalas
ÕE koolitus
Stiilipäev: vabalt valitud ametiriietus
APRILLKoosolek 1x nädalas
ÕE koolitus
Liikumistegevused
Stiilipäev
Klassidevaheline prügi sorteerimise võistlus
MAIKoosolek 1x nädalas
Asepresidendi osalemine kooli elu edendamise arutluspäeval Tartus
Liikumistegevused
JUUNIKoosolek: tagasiside ÕE poolt korraldatud tegevustest / Parendused
Õpilaste töövarjunädal, selle kokkuvõte koolilehes, seinalehes
Asepresidendi osalemine EÕEL -i koosolekul ja suvekoolis
Edasised plaanid

Õpilasesinduse protokollid 2021-2022

Õpilasesinduse põhimäärus