"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpilasesindus 2022/23

ÕPILASESINDUS aitab kaasa koolielu muutmisel atraktiivsemaks ja põnevamaks; esindab õpilaste huve; lähtub oma tegevustes kooli põhiväärtustest; pakub võimalusi eneseteostuseks; aitab luua koolis sõbralikku ja koostöist õhkkonda

President:      Kristelle Laevik
Asepresident: Georg Erik Org

Liikmed:

Marleen Vana
Lisette Nõmme
Algis Pärnamets
Tristan Kihho
Protokollija: Rita Lutsar

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava 2022/2023 

I POOLAASTA

SEPTEMBERKlassi esinduse valimine  5.-9. klassides
Tutvumine ÕE põhimäärusega.
ÕE uute liikmete ja presidendi (asepresidendi) kinnitamine
ÕE koosolekud 1x nädalas.
Tutvumine kooli kodukorra muudatustega, arvamuse avaldamine
Tutvumine kooli õppekavaga, arvamuse avaldamine
ÕE grupi loomine veebis
Liikumise hoogustamine Joosepi terviseradadel koolimajas
OKTOOBERÕE korraldatud sündmuste kalender
Tantsuvahetundide (liikumisvahetundide) korraldus, läbiviimine
Muusikavahetundide korraldus, läbiviimine
Stiilipäeva "Pidulik riietus" ettevalmistus ja läbiviimine
Liikumise hoogustamine Joosepi terviseradadel koolimajas
NOVEMBERTantsuvahetundide (liikumisvahetundide) korraldus, läbiviimine
Muusikavahetundide korraldus, läbiviimine
Helkuri aktsioon
Koolimaja kaunistamine jõuluks
Liikumise hoogustamine Joosepi terviseradadel koolimajas
ÕE liikmete väljasõit Lahedale koolipäevale Alexela Kontserdimajas
DETSEMBERKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
Jõululaada organiseerimine  
II poolaasta sündmuste plaani koostamine

II POOLAASTA

JAANUARKoosolek 1x nädalas
Maja jõulukaunistuste mahavõtmine
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
VEEBRUARKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
MÄRTSKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
APRILLKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
MAIKoosolek 1x nädalas
Liikumisvahetunnid
Muusikavahetunnid
JUUNIKoosolek: tagasiside ÕE poolt korraldatud tegevustest / Parendused
Liikumisvahetunnid

Õpilasesinduse protokollid 2021-2022

Õpilasesinduse põhimäärus