"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpilasesindus 2023/24

ÕPILASESINDUS aitab kaasa koolielu muutmisel atraktiivsemaks ja põnevamaks; esindab õpilaste huve; lähtub oma tegevustes kooli põhiväärtustest; pakub võimalusi eneseteostuseks; aitab luua koolis sõbralikku, õpihimulist, ettevõtlikku ja koostöist õhkkonda

President:   Georg Erik Org
Asepresident: Karolin Maisvee

Liikmed:

Marleen Vana

Kristofer Kangur
Carl Robin Roositalu
Tevor Kiho
Iti -Adeele Aasmäe
Protokollija: Rita Lutsar

Õpilasesinduse tööplaan

ÕE Tegevuskava 2023/2024 

I POOLAASTA

SEPTEMBERTutvumine kooli õppekavaga, arvamuse avaldamine
Õpilasesinduse valimine  4.-9. klassides
Tutvumine ÕE põhimäärusega
I poolaasta sündmuste plaan
ÕE uute liikmete ja presidendi (asepresidendi) kinnitamine
ÕE koosolekud 1x nädalas
ÕE grupi uuendamine veebis
ÕE vahetunnid 1x nädalas
ÕE presidendi ja asepresidendi registreerimine foorumile Lahe koolipäev ja EÕL koosolekule
OKTOOBERÕE koosolekud 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
ÕE sõnum õpetajate päevaks
Millist Jõulupeol õpilased tahavad? (õpilaste küsitlus)
Presidendi osalemine EÕL koosolekul Põltsamaal / Tagasiside
NOVEMBERÕE koosolekud 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
ÕE presidendi ja asepresidendi osalemine Alexela Kontserdimajas noorte foorumil Lahe koolipäev / Tagasiside
Helkuri aktsioon 2x kuus
Koolimaja kaunistamine jõuluks
DETSEMBERÕE Koosolekud 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
Jõululaada organiseerimine  
II poolaasta sündmuste plaani koostamine

II POOLAASTA (täieneb)

JAANUARKoosolek 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
Jõulukaunistuste mahavõtmine
Stiilipäev
VEEBRUARKoosolek 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
Sõbrapäeva korraldamine
Stiilipäev
MÄRTSKoosolek 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
Stiilipäev
APRILLKoosolek 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
Stiilipäev
ÕE kohvik.
MAIKoosolek 1x nädalas
ÕE vahetunnid 1x nädalas
Stiilipäev
JUUNIKoosolek: tagasiside ÕE poolt korraldatud tegevustest / Parendused
Õpilaste töövarjunädal, selle kokkuvõte koolilehes, seinalehes
Asepresidendi osalemine EÕEL -i koosolekul ja suvekoolis
Edasised plaanid

Õpilasesinduse protokollid 2021-2022

Õpilasesinduse põhimäärus