"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Ettevõtlik Kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Meie kool soovis liituda Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga, sest avastasime, et juba rakendame Ettevõtliku Kooli põhimõtteid ja seda tõestas liitumisprotsess - meile määrati Ettevõtliku Kooli baastase. 

Paremaks arusaamiseks, mis on Ettevõtliku Kooli programm ja kuidas see meie õpilasi mõjutab ning mis on lastevanemate roll, saad teada lehelt: https://evkool.ee/wp-content/uploads/2017/03/Voldik-lapsevanemale-eesti-keeles-A4.pdf

Kuidas rakendame Ettevõtliku Kooli põhimõtteid oma koolis?

  • Toetame õppe-ja kasvatustegevuses õpilaste loovust, pealehakkamise arendamist, teadmiste seostamist oskustega, iseseisvust, eesmärgistamise oskust, koostöö oskusi jne. 
  • Kasutame TULEM tööriista oma õppetöö planeerimisel (vt pilt allpool).
  • Majandusõpe on valikainena tunniplaanis.
  • Igal aastal korraldame laste ja lapsevanemate jt koostöös valminud kaupadega Jõululaata.
  • Peame oluliseks koostööd kooliga seotud huvigruppidega nt lapsevanemad, vilistlased, noortekeskus, lasteaed, kultuurimaja.
  • Teeme veel palju muud nii et hoidke meie kodulehel ja Facebooki lehel silma peal:).

Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi veavad direktor Pirjo ja õppealajuhataja Rita, aga ellu viivad kõik õpetajad ja õpilased koostöös huvigruppidega.

Ootame alati ettepanekuid ja koostööpakkumisi, kuidas meie õpilased ja ka õpetajad veelgi ettevõtlikumaks saaks.