"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkurss

Omaloomingukonkurss

Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkurss

Juba 70ndate aastate algusest on Põlvamaal korraldatud Friedebert Tuglasele pühendatud omaloominguliste tööde konkurssi. Võistluse parimad tööd koondati esmakordselt almanahhi 1975. aastal. Almanahhi nimeks sai "Illimari sammu" ning seda saatsid jätkuna 1980. ja 1987. ilmunud almanahhid. Ent kiirete muutuste ajajärgul omaloomingulise kirjanduskonkursi korraldamine soikus ning uus almanahh ilmus 1999. aastal koondades endas 1994. kuni 1999. aastate konkursitöid. Konkurss, mille esmaseks eesmärgiks oli väärtustada Friedebert Tuglase rolli meie kirjanduspärandis on tänu pikale eale saanud iseseisva väärtuse õpilasloomingu talletamisel. Ka sel aastal kutsume Põlvamaa koolide õpilasi osalema Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursil.

Kõike head kultuuripärandi aastaks!