"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

KiVa-päev koostöös aktiivse liikumise ja rollimänguga

KiVa õppepäev toimus võimlas ning tundi viisid läbi KIVA meeskonna liider Ave Plakk ja kehalise kasvatuse õpetaja Kervin Kull. Tunni teema viis kõik õpilasgrupid olukorda, kus kiusatav õpilane vajab tõepoolest abi, sekkumist, kaitset, toetamist ning julgustamist. Kiusamisjuhtumid mängiti reaalselt läbi: õpilane sai valida rolli, kas ta on kiusaja, ohver, kannustaja, kiusaja abiline, vaikiv heakskiitja või ohvri kaitsja. Rollimängu lõpus arutati, mismoodi erinevad rollid käituvad ning mida teha siis, kui ohvrit kaitsta ei julgeta, kuna kiusajad on suuremad ja tugevamad. Kiusamise ohvrite mõtteid on Martin Luther King kokku võtnud järgmiste sõnadega: KUI KÕIK ON LÄBI, EI MÄLETATA MITTE OMA VAENLASE SÕNU, VAID SÕPRADE VAIKIMIST.