"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Hoolekogu protokollid 2013/14

11.09.2013 Protokoll 1

1. Lastevanemate murekohad

29.01.2014 Protokoll

1. Hoolekogu uute liikmete tutvustus
2. Hoolekogu töökorraldus
3. Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli sisehindamise aruanne 2010-2013
4. Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli arengukava 2014-2018 eelnõu
5. Muud küsimused